[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 21 07:45:45 UTC 2014


commit 3c2a0f3c955dd337ca9f4d0830ad61564c18fdc6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 21 07:45:51 2014 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 sl_SI.po |  537 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 537 insertions(+)

diff --git a/sl_SI.po b/sl_SI.po
new file mode 100644
index 0000000..11c7af0
--- /dev/null
+++ b/sl_SI.po
@@ -0,0 +1,537 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# Dušan <dusan.k at zoho.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-21 07:35+0000\n"
+"Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
+"Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: sl_SI\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
+msgid "Tor is ready"
+msgstr "Tor je pripravljen"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
+msgid "You can now access the Internet."
+msgstr "Sedaj lahko dostopate do omrežja"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
+#, python-format
+msgid ""
+"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
+"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
+"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
+"needed!</strong></p>\n"
+"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
+"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
+"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
+"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
+"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
+"communication.</p>\n"
+"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
+"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
+"Internet and mailbox providers?</p>\n"
+msgstr "<h1>Pomagajte nam popraviti vašega hrošča! </h1>\n<p>Preberite<a href=\"%s\">naša navodila za poročanje o hrošču</a>.</p>\n<p><strong>Ne vključujte več osebnih podatkov kot je\npotrebno!</strong></p>\n<h2>O dajanju naslova e-pošte</h2>\nČe vam ni odveč odkriti nekaj delčkov svoje identitete\nrazvijalcem Sledi, nam lahko podate svoj e-naslov,\nda vas vprašamo o podrobnostih hrošča. Dodan\njavni PGP ključ nam pomaga dešifrirati podobna bodoča\nsporočila.</p>\n<p>Vsakdo, ki vidi ta odgovor, bo verjetno zaključil, da ste\nuporabnik Sledi. Čas je, da se vprašamo koliko zaupamo našim\nInternet in poštnim ponudnikom?</p>\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
+msgid "OpenPGP encryption applet"
+msgstr "Odpri PGP šifrirni programček"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
+msgid "Exit"
+msgstr "Izhod"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
+msgid "About"
+msgstr "Vizitka"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
+msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
+msgstr "Šifriranje odložišča z _Geslom za ključe"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
+msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
+msgstr "Vpis / Šifriranje odložišča z javnimi _Ključi"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
+msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
+msgstr "_Dešifriranje/Preverite Odložišče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
+msgid "_Manage Keys"
+msgstr "_Upravljanje s Ključi"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
+msgid "The clipboard does not contain valid input data."
+msgstr "Odložišče ne vsebuje veljavnih vhodnih podatkov"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+msgid "Unknown Trust"
+msgstr "Neznan Skrbnik"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+msgid "Marginal Trust"
+msgstr "Mejni Skrbnik"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+msgid "Full Trust"
+msgstr "Zaupanja vreden Skrbnik"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+msgid "Ultimate Trust"
+msgstr "Dokončni Skrbnik"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+msgid "Name"
+msgstr "Ime"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+msgid "Key ID"
+msgstr "Ključ ID"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+msgid "Status"
+msgstr "Stanje"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+msgid "Fingerprint:"
+msgstr "Prstni odtis:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+msgid "User ID:"
+msgid_plural "User IDs:"
+msgstr[0] "Uporbnik ID:"
+msgstr[1] "Uporabnika ID:"
+msgstr[2] "Uporabniki ID:"
+msgstr[3] "User IDs:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+msgid "None (Don't sign)"
+msgstr "Nobeden (Brez podpisa)"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+msgid "Select recipients:"
+msgstr "Izbira prejemnikov:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+msgid "Hide recipients"
+msgstr "Skrij prejemnike"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+msgid ""
+"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
+"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
+msgstr "Skrij ID uporabnika vsem prejemnikom šifriranega sporočila. Drugače lahko vsak, ki šifrirano sporočilo vidi, ve kdo je prejemnik."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+msgid "Sign message as:"
+msgstr "Podpiši sporočilo kot:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+msgid "Choose keys"
+msgstr "Izberite ključe"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+msgid "Do you trust these keys?"
+msgstr "Ali zaupate tem ključem?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+msgid "The following selected key is not fully trusted:"
+msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
+msgstr[0] "Sledeči izbran ključ ni vreden popolnega zaupanja:"
+msgstr[1] "Sledeča izbrana ključa nista vredna popolnega zaupanja:"
+msgstr[2] "Sledeči izbrani ključi niso vredni popolnega zaupanja:"
+msgstr[3] "Sledeči izbrani ključi niso vredni popolnega zaupanja:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
+msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
+msgstr[0] "Ali dovolj zaupate temu ključu, da ga vseeno uporabite?"
+msgstr[1] "Ali dovolj zaupate tema ključema, da ju vseeno uporabite?"
+msgstr[2] "Ali dovolj zaupate tem ključem, da jih vseeno uporabite?"
+msgstr[3] "Ali dovolj zaupate tem ključem, da jih vseeno uporabite?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+msgid "No keys selected"
+msgstr "Ključ ni izbran"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+msgid ""
+"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
+"encrypt the message, or both."
+msgstr "Izbrati morate zasebni ključ za podpisovanje sporočila, ali kateri javni ključi za šifriranje sporočila, ali pa oboje."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+msgid "No keys available"
+msgstr "Ni uporabnega ključa"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+msgid ""
+"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
+msgstr "Rabite zasebni ključ za podpis sporočila ali javni ključ za šifriranje le tega."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+msgid "GnuPG error"
+msgstr "GnuPG napaka"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+msgid "Therefore the operation cannot be performed."
+msgstr "Zato ni mogoče izvesti operacijo."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+msgid "GnuPG results"
+msgstr "GnuPG rezultati"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+msgid "Output of GnuPG:"
+msgstr "Izhod iz GnuPG:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+msgid "Other messages provided by GnuPG:"
+msgstr "Druga sporočila ponujena od GnuPG:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:39
+msgid "Shutdown Immediately"
+msgstr "Nemudoma Ugasni"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:40
+msgid "Reboot Immediately"
+msgstr "Nemudoma znova zaženi"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
+msgid "not available"
+msgstr "ni primeren"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:19
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
+msgid "Tails"
+msgstr "Sledi"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:24
+msgid "The Amnesic Incognito Live System"
+msgstr "aktivni sistem The Amnesic Incognito"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
+#, python-format
+msgid ""
+"Build information:\n"
+"%s"
+msgstr "Oblikuje informacije\n%s"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:27
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
+msgid "About Tails"
+msgstr "Vizitka Sledi"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
+msgid "Your additional software"
+msgstr "Vaša dodatna programska oprema"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
+msgid ""
+"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
+"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
+"understand better the problem."
+msgstr "Nadgradnja ni uspela. To je lahko zaradi težav v omrežju. Preverite omrežno povezavo, poskusite ponovno zagnati Sledi, ali pa preberite sistemski dnevnik za boljše razumevanje problema."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
+msgid "The upgrade was successful."
+msgstr "Nadgradnja je bila uspešna."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
+msgid "Synchronizing the system's clock"
+msgstr "Sinhronizacija sistemske ure"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
+msgid ""
+"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
+"Services. Please wait..."
+msgstr "Tor potrebuje točno uro za pravilno delovanje, predvsem za Skrite storitve. Prosimo, počakajte ..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
+msgid "Failed to synchronize the clock!"
+msgstr "Sinhronizacija ure ni bila uspešna!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:38
+msgid "Network connection blocked?"
+msgstr "Omrežna povezava blokirana?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:40
+msgid ""
+"It looks like you are blocked from the network. This may be related to the "
+"MAC spoofing feature. For more information, see the <a "
+"href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC"
+" spoofing documentation</a>."
+msgstr "Izgleda, da vas blokira omrežje. To se lahko nanaša na funkcijo MAC sleparjenje. Za več informacij si oglejte < href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">dokumentacija MAC sleparjenje </a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
+msgid "This version of Tails has known security issues:"
+msgstr "Ta verzija Sledi ima znane varnostne izhode:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:29
+#, sh-format
+msgid "Network card ${nic} disabled"
+msgstr "Omrežna kartra ${nic} onemogočena"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:30
+#, sh-format
+msgid ""
+"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
+"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
+msgstr "Sleparjenje MAC mrežne kartice neuspešno ${nic_name} ($ {nic}), tako da je začasno onemogočeno.\nMorda vam je ljubše, da resetirate Sledi in onemogočite sleparjenje MAC. Glejte < href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentacijo</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:39
+msgid "All networking disabled"
+msgstr "Vsa omrežja onemogočena"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:40
+#, sh-format
+msgid ""
+"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
+"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
+msgstr "Sleparjenje MAC omrežne kartice neuspešno ${nic_name} (${nic}). Okrevanje po napaki tudi neuspešno, zato so vsa omrežja onemogočena\nMorda vam je ljubše, da resetirate Sledi in onemogočite sleparjenje MAC. Glejte <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentacijo</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
+msgid "error:"
+msgstr "napaka:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
+msgid "Error"
+msgstr "Napaka"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:40
+msgid ""
+"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
+"\n"
+"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
+"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
+"\n"
+"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
+"\n"
+"Or do a manual upgrade.\n"
+"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
+msgstr "<b>Ni dovolj spomina za preverjanje nadgradnje.</b>\n\nPrepričajte se, da  ta sistem ustreza zahtevam za zagon Sledi.\nGlejte datoteko:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nPoskusite resetirati Sledi za ponovno preverjanje nadgradnje.\n\nAli izvedite nadgradnjo ročno\nGlejte https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
+msgid "Warning: virtual machine detected!"
+msgstr "Opozorilo: Zaznan virtualni stroj!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
+msgid ""
+"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
+"monitor what you are doing in Tails."
+msgstr "Operacijski sistem gostitelja in programska oprema za virtualizacijo lahko spremljata, kaj počnete v Sledi."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
+msgid ""
+"<a "
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Learn"
+" more...</a>"
+msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Več ...</a>"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
+msgid "Tor is not ready"
+msgstr "Tor ni pripravljen"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
+msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
+msgstr "Tor ni pripravljen. Zaženem Tor brskalnik vseeno?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
+msgid "Start Tor Browser"
+msgstr "Zagon Tor brskalnik"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
+msgid "Cancel"
+msgstr "Opusti"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
+msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
+msgstr "Resnično želite zagnati nezanesljiv Brskalnik?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
+msgid ""
+"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
+" the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
+"register to activate your Internet connection."
+msgstr "Omrežne aktivnosti z nezanesljivim Brskalnikom <b>niso anonimne</b>. Le v nujnih primerih uporabite nezanesljiv Brskalnik, npr.: če se morate prijaviti ali registrirati za aktiviranje omrežne povezave."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
+msgid "_Launch"
+msgstr "_Zagon"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
+msgid "_Exit"
+msgstr "_Izhod"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
+msgid "Starting the Unsafe Browser..."
+msgstr "Zagon nezanesljivega Brskalnika ..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
+msgid "This may take a while, so please be patient."
+msgstr "To lahko traja, zato bodite potrpežjivi."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
+msgid "Failed to setup chroot."
+msgstr "Neuspešna nastavitev chroot."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Unsafe Browser"
+msgstr "Nezanesljiv Brskalnik"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
+msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
+msgstr "Ugašanje nezanesljivega Brskalnika .."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
+msgid ""
+"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
+"is properly shut down."
+msgstr "To lahko traja in ne smete ponoviti zagona nezanesljivega Brskalnika dokler ni pravilno ugasnjen."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
+msgid "Failed to restart Tor."
+msgstr "Ponoven zagon Tor-a neuspešen. "
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:257
+msgid ""
+"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
+"retry in a while."
+msgstr "Drugi nezanesljiv Brskalnik se trenutno izvaja ali se čisti. Poskusite malo kasneje. "
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:270
+msgid ""
+"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
+"NetworkManager."
+msgstr "Noben DNS server ni bil pridobljen iz DHCP ali ročno nastavljen v NetworkManager."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
+msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
+msgstr "TrueCrypt bodo odstranjeni v Sledi 1.2.1"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
+msgid ""
+"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
+"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
+"recommend that you learn how to <a "
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
+" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
+msgstr "TrueCrypt ni več podprt in je po besedah njegovih avtorjev  nezanesljiv. Zato bo odstranjen iz Sledi 1.2.1. (25-ega nov.). Priporočamo vam, da se naučite, kako <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> odpreti TrueCrypt nosilce z cryptsetup-om </a> čim prej."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
+msgid "I2P failed to start"
+msgstr "I2P se ni zagnal"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
+msgid ""
+"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
+"for more information."
+msgstr "Pri zagonu I2P je nekaj narobe. Preverite dnevnik log v /var/log/i2p za nadaljne informacije"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
+msgid "I2P's router console is ready"
+msgstr "I2P konzola usmerjevalnika je pripravljena"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
+msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
+msgstr "Konzolo I2P usmerjevalnika lahko dosegate na http://127.0.0.1:7657."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
+msgid "I2P is not ready"
+msgstr "I2P ni propravljen"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
+msgid ""
+"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
+"http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information."
+" Reconnect to the network to try again."
+msgstr "Eepsite predor ni zgrajena v šestih minutah. Preverite usmerjevalnik konzolo na http://127.0.0.1:7657/logs ali dnevnike v / var / log / i2p za več informacij. Ponovno se priklopite na omrežje in poskusite znova."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
+msgid "I2P is ready"
+msgstr "I2P je pripravljen"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
+msgid "You can now access services on I2P."
+msgstr "sedaj lahko dostopate do storitev I2P"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
+msgid "Report an error"
+msgstr "Sporočite napako"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
+msgid "Tails documentation"
+msgstr "Dokumentacija Sledi"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
+msgid "Learn how to use Tails"
+msgstr "Učenje uporabe Sledi"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Anonymous overlay network browser"
+msgstr "Brskalnik anonimnega prikrivanja"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
+msgid "I2P Browser"
+msgstr "I2P brskalnik"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
+msgid "Learn more about Tails"
+msgstr "Več o Sledi"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:1
+msgid "Reboot"
+msgstr "Ponoven zagon"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:2
+msgid "Immediately reboot computer"
+msgstr "Nemudoma ponovno zaženite računalnik"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:1
+msgid "Power Off"
+msgstr "Izklop"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:2
+msgid "Immediately shut down computer"
+msgstr "Nemudoma ugasnite računalnik"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Tor Browser"
+msgstr "Tor Iskalnik"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
+msgid "Anonymous Web Browser"
+msgstr "Anonimni web brskalnik"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
+msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
+msgstr "Brskajte po spletu brez anonimnosti"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
+msgid "Unsafe Web Browser"
+msgstr "Nezanesljiv web brskalnik"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
+msgid "Tails specific tools"
+msgstr "posebna orodja Sledi"More information about the tor-commits mailing list