[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 21 05:45:35 UTC 2014


commit cd7a13546d0de3119eb2aa6c9b3194fed2092e95
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 21 05:45:41 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 sl_SI.po |   36 ++++++++++++++++++------------------
 1 file changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/sl_SI.po b/sl_SI.po
index 518aa71..f91dac5 100644
--- a/sl_SI.po
+++ b/sl_SI.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-21 05:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-21 05:45+0000\n"
 "Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -328,36 +328,36 @@ msgid ""
 "\n"
 "Or do a manual upgrade.\n"
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ni dovolj spomina za preverjanje nadgradnje.</b>\n\nPrepričajte se, da  ta sistem ustreza zahtevam za zagon Sledi.\nGlejte datoteko:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nPoskusite resetirati Sledi za ponovno preverjanje nadgradnje.\n\nAli izvedite nadgradnjo ročno\nGlejte https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
-msgstr ""
+msgstr "Opozorilo: Zaznan virtualni stroj!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails."
-msgstr ""
+msgstr "Operacijski sistem gostitelja in programska oprema za virtualizacijo lahko spremljata, kaj počnete v Sledi."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
 msgid ""
 "<a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Learn"
 " more...</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Več ...</a>"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
 msgid "Tor is not ready"
-msgstr ""
+msgstr "Tor ni pripravljen"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
 msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
-msgstr ""
+msgstr "Tor ni pripravljen. Zaženem Tor brskalnik vseeno?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
 msgid "Start Tor Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Zagon Tor brskalnik"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
 msgid "Cancel"
@@ -365,49 +365,49 @@ msgstr "Opusti"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
-msgstr ""
+msgstr "Resnično želite zagnati nezanesljiv Brskalnik?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "Omrežne aktivnosti z nezanesljivim Brskalnikom <b>niso anonimne</b>. Le v nujnih primerih uporabite nezanesljiv Brskalnik, npr.: če se morate prijaviti ali registrirati za aktiviranje omrežne povezave."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:76
 msgid "_Launch"
-msgstr ""
+msgstr "_Zagon"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:77
 msgid "_Exit"
-msgstr ""
+msgstr "_Izhod"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:87
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
-msgstr ""
+msgstr "Zagon nezanesljivega Brskalnika ..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:88
 msgid "This may take a while, so please be patient."
-msgstr ""
+msgstr "To lahko traja, zato bodite potrpežjivi."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:106
 msgid "Failed to setup chroot."
-msgstr ""
+msgstr "Neuspešna nastavitev chroot."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:180
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Nezanesljiv Brskalnik"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:236
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
-msgstr ""
+msgstr "Ugašanje nezanesljivega Brskalnika .."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:237
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
-msgstr ""
+msgstr "To lahko traja in ne smete ponoviti zagona nezanesljivega Brskalnika dokler ni pravilno ugasnjen."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:249
 msgid "Failed to restart Tor."More information about the tor-commits mailing list