[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 21 05:16:12 UTC 2014


commit 35ba83d9efdc4c34291094218ff9c813f2e9234c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 21 05:16:19 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 sl_SI.po |   30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/sl_SI.po b/sl_SI.po
index 42f50a5..518aa71 100644
--- a/sl_SI.po
+++ b/sl_SI.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-15 17:57+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-21 04:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-21 05:14+0000\n"
 "Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -248,29 +248,29 @@ msgid ""
 "The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
 "your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
 "understand better the problem."
-msgstr ""
+msgstr "Nadgradnja ni uspela. To je lahko zaradi težav v omrežju. Preverite omrežno povezavo, poskusite ponovno zagnati Sledi, ali pa preberite sistemski dnevnik za boljše razumevanje problema."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
 msgid "The upgrade was successful."
-msgstr ""
+msgstr "Nadgradnja je bila uspešna."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
 msgid "Synchronizing the system's clock"
-msgstr ""
+msgstr "Sinhronizacija sistemske ure"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
 msgid ""
 "Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
 "Services. Please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Tor potrebuje točno uro za pravilno delovanje, predvsem za Skrite storitve. Prosimo, počakajte ..."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
 msgid "Failed to synchronize the clock!"
-msgstr ""
+msgstr "Sinhronizacija ure ni bila uspešna!"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:38
 msgid "Network connection blocked?"
-msgstr ""
+msgstr "Omrežna povezava blokirana?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:40
 msgid ""
@@ -278,44 +278,44 @@ msgid ""
 "MAC spoofing feature. For more information, see the <a "
 "href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC"
 " spoofing documentation</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Izgleda, da vas blokira omrežje. To se lahko nanaša na funkcijo MAC sleparjenje. Za več informacij si oglejte < href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">dokumentacija MAC sleparjenje </a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
 msgid "This version of Tails has known security issues:"
-msgstr ""
+msgstr "Ta verzija Sledi ima znane varnostne izhode:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:29
 #, sh-format
 msgid "Network card ${nic} disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Omrežna kartra ${nic} onemogočena"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:30
 #, sh-format
 msgid ""
 "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Sleparjenje MAC mrežne kartice neuspešno ${nic_name} ($ {nic}), tako da je začasno onemogočeno.\nMorda vam je ljubše, da resetirate Sledi in onemogočite sleparjenje MAC. Glejte < href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentacijo</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:39
 msgid "All networking disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Vsa omrežja onemogočena"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:40
 #, sh-format
 msgid ""
 "MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
-msgstr ""
+msgstr "Sleparjenje MAC omrežne kartice neuspešno ${nic_name} (${nic}). Okrevanje po napaki tudi neuspešno, zato so vsa omrežja onemogočena\nMorda vam je ljubše, da resetirate Sledi in onemogočite sleparjenje MAC. Glejte <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>dokumentacijo</a>."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:62
 msgid "error:"
-msgstr ""
+msgstr "napaka:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:63
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Napaka"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:40
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list