[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 17 14:15:42 UTC 2014


commit e80c0d89f2c12e723c51109943670c748bf548ad
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 17 14:15:47 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sl_SI/ssl-observatory.dtd |   34 +++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/ssl-observatory.dtd b/sl_SI/ssl-observatory.dtd
index e115c12..1874bf9 100644
--- a/sl_SI/ssl-observatory.dtd
+++ b/sl_SI/ssl-observatory.dtd
@@ -30,7 +30,7 @@ vsiljivo poslovno omrežje:">
 "Predloži in preveri certifikate nestandardnih overoviteljev">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.alt_roots_tooltip 
-"Omogočanje tega je varno (in priporočljivo), razen če uporabljate vsiljivo poslovno omrežje ali protivirusni program Kaspersky, ki spremlja vaše brskanje s TLS proksijem in privatnim overoviteljem certifikatov. Če je omogočeno v takem omrežju lahko ta možnost objavi dokazila o tem, katere https:// domene so bile obiskane preko tega proksija, ker bi ustvarila edinstvene certifikate. Zato je to privzeto izključeno.">
+"Omogočanje tega je varno (in priporočljivo), razen če uporabljate vsiljivo poslovno omrežje ali protivirusni program Kaspersky, ki spremlja vaše brskanje s TLS proksijem in privatnim overoviteljem certifikatov. Če je omogočeno v takem omrežju lahko ta možnost objavi dokazila o tem, katere https:// domene so bile obiskane preko tega proksija, ker bi ustvarila edinstvene certifikate. Zato je to izključeno kot privzeto.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous "Preveri certifikate z uporabo Tor anonimnosti">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.anonymous_unavailable 
@@ -42,21 +42,21 @@ vsiljivo poslovno omrežje:">
 "Ko vidite nov certifikat povejte Observatoriju h kateremu ISP-ju ste priključeni">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn_tooltip
-"This will fetch and send the "Autonomous System number" of your network.  This will help us locate attacks against HTTPS, and to determine whether we have observations from networks in places like Iran and Syria where attacks are comparatively common.">
+"To bo pridobilo in poslalo "Avtonomno sistemsko številko" vašega omrežja. To nam bo pomagalo locirati napade na HTTPS in določiti, ali so opažanja iz omrežij na področjih kot so Iran in Sirija, kjer so napadi razmeroma pogosti.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning
-"Show a warning when the Observatory detects a revoked certificate not caught by your browser">
+"Pokaži opozorilo ko Observatorij zazna preklicane certifikate, ki jih vaš iskalnik ni našel.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning_tooltip
 "This will check submitted certificates against known Certificate Revocation Lists. Unfortunately we cannot guarantee that we will flag every revoked certificate, but if you do see a warning there's a good chance something is wrong.">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Done">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Narejeno">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation 
-"HTTPS Everywhere can use EFF's SSL Observatory.  This does two things: (1)
-sends copies of HTTPS certificates to the Observatory, to help us
-detect 'man in the middle' attacks and improve the Web's security; and (2)
-lets us warn you about insecure connections or attacks on your browser.">
+"HTTPS Povsod uporablja EFF's SSL Observatorij. To naredi dvoje: (1)
+pošlje kopije HTTPS certifikatov Observatoriju, da nam pomaga
+odkriti 'man in the middle' napade in izboljšati web varnost; in (2)
+nam omogoči, da vas opozorimo na nezanesljive povezave ali napade na vaš iskalnik.">
 
 <!--<!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 "When you visit https://www.example.com, the Observatory will learn that
@@ -65,24 +65,24 @@ Mouseover the options for further details:">-->
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation2
 
-"For example, when you visit https://www.something.com, the certificate
-received by the Observatory will indicate that somebody visited
-www.something.com, but not who visited the site, or what specific page they
-looked at.  Mouseover the options for further details:">
+"Ko na primer obiščete https://www.something.com bo certifikat,
+ki ga sprejme Observatorij, pokazal, da je nekdo obiskal
+www.something.com, ne pa kdo je to bil ali katero stran
+si je ogledal. Pridržite miško nad izbirami za več podrobnosti:">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Hide advanced options">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.hide "Skrij napredne možnosti">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon 
-"Check certificates even if Tor is not available">
+"Preveri certifikate tudi, ko Tor ni navoljo">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.nonanon_tooltip
-"We will still try to keep the data anonymous, but this option is less secure">
+"Poskušali bomo ohraniti podatke anonimne, vendar je ta možnost manj varna">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns 
-"Submit and check certificates for non-public DNS names">
+"Predloži in preveri certifikate za ne-javna imena DNS">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
-"Unless this option is checked, the Observatory will not record certificates for names that it cannot resolve through the DNS system.">
+"Razen če je ta možnost izbrana, observatorij ne bo zabeležil certifikate za imena, ki jih ni mogoče rešiti prek sistema DNS.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Show advanced options">
 More information about the tor-commits mailing list