[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 17 09:15:08 UTC 2014


commit 946ce96605bb29f3d576874b574c40ba138240d6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 17 09:15:13 2014 +0000

    Update translations for gettor
---
 sl_SI/gettor.po |   16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/gettor.po b/sl_SI/gettor.po
index 482ac6b..04e8f3e 100644
--- a/sl_SI/gettor.po
+++ b/sl_SI/gettor.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-17 08:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-17 09:05+0000\n"
 "Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -426,21 +426,21 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "source:\n"
 "The Tor source code, for experts. Most users do not want this package."
-msgstr ""
+msgstr "izvor:\nTorova izvorna koda za strokovnjake. Večina uporabnikov ne želi tega paketa."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:269
 msgid ""
 "FREQUENTLY ASKED QUESTIONS\n"
 "=========================="
-msgstr ""
+msgstr "POGOSTA VPRAÅ ANJA\n=========================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:272
 msgid "What is Tor?"
-msgstr ""
+msgstr "Kaj je Tor?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:274
 msgid "The name \"Tor\" can refer to several different components."
-msgstr ""
+msgstr "Ime \"Tor\" se lahko nanaša na več različnih komponent."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:276
 msgid ""
@@ -476,11 +476,11 @@ msgid ""
 "operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
 "is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
 "systems there are suitable for:"
-msgstr ""
+msgstr "To je odvisno od vašega operacijskega sistema. Npr. če je vaš\nOS Microsoft Windows zahtevajte \"windows\". Tu je\nkratka razlaga vseh zahtevanih paketov za kateri operacijski\nsistem\nso primerni:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:299
 msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
-msgstr "Kako naj razpakiram datoteke, ki ste jih poslali?"
+msgstr "Kako naj razpakiram datoteko(e), ki ste jih poslali?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:301
 msgid "QUESTION:"
@@ -500,4 +500,4 @@ msgid ""
 "  https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
 "  https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
 "  https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
-msgstr ""
+msgstr "Žal, toda zahtevani paket (%s) je prevelik za vašega\nponudnika, da sprejme priponko. Uporabite drugega, ki omogoča\nvečje e-poštne priponke. Ali poskusite sledeče zrcalne:\n\nhttps://www.oignon.net/dist/torbrowser/\nhttps://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\nhttps://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list