[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 17 08:45:01 UTC 2014


commit f2b8dcb1926ee024023154a047dc79d1b7714cfa
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 17 08:45:06 2014 +0000

    Update translations for gettor
---
 sl_SI/gettor.po |   28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/gettor.po b/sl_SI/gettor.po
index 22c33c9..482ac6b 100644
--- a/sl_SI/gettor.po
+++ b/sl_SI/gettor.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-17 08:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-17 08:44+0000\n"
 "Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -259,14 +259,14 @@ msgstr "Mostičke lahko dobite z pošiljanjem e-pisma, ki vsebuje dobi mostičke
 msgid ""
 "It is also possible to fetch bridges with a web browser at the following\n"
 "url: https://bridges.torproject.org/"
-msgstr ""
+msgstr "Mostičke lahko pridobite z spletnim iskalnikom na\nurl: https://bridges.torproject.org/"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:175
 msgid ""
 "Another censorship circumvention tool you can request from GetTor is\n"
 "the Tor Obfsproxy Browser Bundle. Please read the package descriptions for\n"
 "which package you should request to receive this."
-msgstr ""
+msgstr "Drugo orodje, ki ga lahko zahtevate od GetTor, da se izognete cenzuri, je\npaket Tor Obfsproxy Iskalnik. Prosimo preberite opis paketov,\nda veste kateri paket zahtevati."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:179
 msgid ""
@@ -275,26 +275,26 @@ msgid ""
 "all split files to be received by you before you can save them all\n"
 "into the same directory and unpack them by double-clicking the\n"
 "first file."
-msgstr ""
+msgstr "POMEMBNO:\nKer je ta del zahtevka za združitev-datotek, morate počakati na\nsprejem vseh deljenih datotek, preden jih shranite\nv isti imenik in odpakirate z dvoklikom\nprve datoteke."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:185
 msgid ""
 "Packages might arrive out of order! Please make sure you received\n"
 "all packages before you attempt to unpack them!"
-msgstr ""
+msgstr "Paketki lahko pridejo v različnem vrstnem redu! Prepričajte se, da ste prejeli\nvse paketke preden jih odpakirate!"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:188
 #, python-format
 msgid ""
 "It was successfully understood. Your request is currently being processed.\n"
 "Your package (%s) should arrive within the next ten minutes."
-msgstr ""
+msgstr "Sporazumevanje je bilo uspešno. Vaša zahteva je v obdelavi.\nVaš paket (%s) mora prispeti v naslednjih desetih minutah."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:191
 msgid ""
 "If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
 "Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
-msgstr ""
+msgstr "Če ne prispe, je paket lahko prevelik za vašega poštnega ponudnika.\nPoskusite s prenosom preko GMAIL.COM, YAHOO.CN ali YAHOO.COM računa."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:194
 msgid ""
@@ -314,7 +314,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "UNPACKING THE FILES\n"
 "==================="
-msgstr ""
+msgstr "RAZPAKIRANJE DATOTEK\n==================="
 
 #: lib/gettor/i18n.py:205
 msgid ""
@@ -457,18 +457,18 @@ msgstr ""
 
 #: lib/gettor/i18n.py:286
 msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
-msgstr ""
+msgstr "Kaj je paket Tor Iskalnik?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:288
 msgid ""
 "The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
 "The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
 "Just extract it and run."
-msgstr ""
+msgstr "Paket Tor Iskalnik (TBB Tor Browser Bundle) je paket, ki ga priporočamo večini uporabnikom.\nPaket ima vse potrebno za varno brskanje po omrežju.\nMorate ga samo razpakirati in zagnati. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:292
 msgid "What package should I request?"
-msgstr ""
+msgstr "Kateri paket naj zahtevam?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:294
 msgid ""
@@ -480,15 +480,15 @@ msgstr ""
 
 #: lib/gettor/i18n.py:299
 msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
-msgstr ""
+msgstr "Kako naj razpakiram datoteke, ki ste jih poslali?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:301
 msgid "QUESTION:"
-msgstr ""
+msgstr "VPRAÅ ANJE:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:303
 msgid "ANSWER:"
-msgstr ""
+msgstr "ODGOVOR:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:305
 #, python-formatMore information about the tor-commits mailing list