[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Oct 16 14:45:34 UTC 2014


commit 4ec381895042afa1d197064b7ab75d87b54c1dc5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Oct 16 14:45:39 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sl_SI/https-everywhere.dtd |   18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/https-everywhere.dtd b/sl_SI/https-everywhere.dtd
index 16cf053..fc87347 100644
--- a/sl_SI/https-everywhere.dtd
+++ b/sl_SI/https-everywhere.dtd
@@ -35,13 +35,13 @@
 <!ENTITY https-everywhere.source.filename "Ime datoteke">
 <!ENTITY https-everywhere.source.unable_to_download "Onemogočeno prenašanje izvora.">
 
-<!ENTITY https-everywhere.popup.title "HTTPS Everywhere 4.0development.11 notification">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph1 "Oops. You were using the stable version of HTTPS Everywhere, but we might have accidentally upgraded you to the development version in our last release.">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph2 "Would you like to go back to stable?">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "We'd love it if you continued using our development release and helped us make HTTPS Everywhere better! You might find there are a few more bugs here and there, which you can report to https-everywhere at eff.org. Sorry about the inconvenience, and thank you for using HTTPS Everywhere.">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.keep "Keep me on the development version">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.revert "Download the latest stable version">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.title "HTTPS Povsod 4.0 razvojna.11 obvestilo">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph1 "Marička. Uporabljali ste stabilno verzijo HTTPS Povsod, vendar smo jo ponesreči nadgradili z razvojno verzijo pri zadnji izdaji.">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph2 "Želite nazaj na Stabilno?">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "Všeč nam bo, če boste še nadaljne uporabljali našo javno razvojno izdajo in pomagali narediti HTTPS Povsod še boljši! Morda boste ugotovili, da je nekaj več hroščov tu in tam, ki jih lahko javite na https-everywhere at eff.org. Se opravičujemo za neprijetnosti in zahvaljujemo za uporabo HTTPS Povsod.">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.keep "Obdrži me na razvojni različici">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.revert "Snemite zadnjo stabilno verzijo">
 
-<!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_title "HTTPS Everywhere Ruleset Tests">
-<!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_cancel_button "Cancel">
-<!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_start_button "Start">
+<!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_title "HTTPS Povsod testiranje pravil">
+<!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_cancel_button "Opusti">
+<!ENTITY https-everywhere.ruleset-tests.status_start_button "Začni">More information about the tor-commits mailing list