[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Oct 16 13:15:29 UTC 2014


commit 2fb418d6d19493e56f524066dbf4d8257868e4fb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Oct 16 13:15:33 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sl/https-everywhere.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sl/https-everywhere.dtd b/sl/https-everywhere.dtd
index 2d1b510..1c0097e 100644
--- a/sl/https-everywhere.dtd
+++ b/sl/https-everywhere.dtd
@@ -38,7 +38,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.popup.title "HTTPS Everywhere 4.0development.11 obvestilo">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph1 "Glej ga zlomka. Uporabljali ste stabilno različico HTTPS Everywhere, mi pa smo vam jo z zadnjo izdajo nadgradili z razvijalsko.">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph2 "Bi želeli zopet uporabljati stabilno?">
-<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "We'd love it if you continued using our development release and helped us make HTTPS Everywhere better! You might find there are a few more bugs here and there, which you can report to https-everywhere at eff.org. Sorry about the inconvenience, and thank you for using HTTPS Everywhere.">
+<!ENTITY https-everywhere.popup.paragraph3 "Všeč nam bo, če boste še nadaljne uporabljali našo javno razvojno izdajo in pomagali narediti HTTPS Everywhere še boljši! Morda boste ugotovili, da je nekaj več hroščov tu in tam, ki jih lahko javite na https-everywhere at eff.org. Se opravičujemo za neprijetnosti in zahvaljujemo za uporabo HTTPS Everywhere.">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.keep "Ohrani razvijalsko različico">
 <!ENTITY https-everywhere.popup.revert "Prenesi zadnjo stabilno različico">
 More information about the tor-commits mailing list