[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 15 22:45:59 UTC 2014


commit afa3e096c025885f3f29291e4fb201646dbd78da
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 15 22:46:03 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 pl.po |   12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/pl.po b/pl.po
index 46c5ea1..7668a1c 100644
--- a/pl.po
+++ b/pl.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-15 22:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-15 22:30+0000\n"
 "Last-Translator: seb\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -437,7 +437,7 @@ msgid ""
 "recommend that you learn how to <a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
 " TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr ""
+msgstr "TrueCrypt nie jest już rozwijany i określony przez swoich autorów jako niebezpieczny. Tym samym, będzie on usunięty w Tails 1.2.1 (25 Listopad). Zalecamy, abyś wiedział jak <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>otworzyć woluminy TrueCrypt używając cryptsetup</a> jak najszybciej."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
@@ -447,15 +447,15 @@ msgstr "Nie udało uruchomić się IP2"
 msgid ""
 "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 "for more information."
-msgstr ""
+msgstr "Coś poszło nie tak kiedy próbowano uruchomić I2P. Po więcej informacji sprawdź logi w /var/log/i2p."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
 msgid "I2P's router console is ready"
-msgstr ""
+msgstr "Konsola Routera I2P jest gotowa."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
 msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
-msgstr ""
+msgstr "Możesz teraz używać konsolę routera I2P na http://127.0.0.1:7657."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
 msgid "I2P is not ready"
@@ -466,7 +466,7 @@ msgid ""
 "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
 "http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information."
 " Reconnect to the network to try again."
-msgstr ""
+msgstr "Tunel Eepsite nie został zbudowany w ciągu sześciu minut. Sprawdź konsolę routera na http://127.0.0.1:7657/logs lub logi w /var/log/i2p dla więcej informacji. Połącz się ponownie z siecią, aby spróbować jeszcze raz."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 msgid "I2P is ready"More information about the tor-commits mailing list