[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Oct 15 20:16:42 UTC 2014


commit 719acd5cc31807f8f04fac8e97d1364bb44aba0f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Oct 15 20:16:45 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 ro/torbutton.properties |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ro/torbutton.properties b/ro/torbutton.properties
index 8704151..8778345 100644
--- a/ro/torbutton.properties
+++ b/ro/torbutton.properties
@@ -48,7 +48,7 @@ torbutton.popup.confirm_plugins = Plugin-urile cum ar fi "Flash" iti poate afect
 torbutton.popup.never_ask_again = Nu mai intreba din nou
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
-canvas.siteprompt=This website (%S) attempted to extract HTML5 canvas image data, which may be used to uniquely identify your computer.\n\nShould Tor Browser allow this website to extract HTML5 canvas image data?
+canvas.siteprompt=Acest site web (%S) încearcă să extragă datele imaginii HTML5, care pot fi utilizate la identificarea în mod unic a computerului dumneavoastră.\n\nAr trebui ca navigatorul Tor să permită acestui site web să extragă datele imaginii HTML5?
 canvas.notNow=Nu acum
 canvas.notNowAccessKey=N
 canvas.allow=Permite în viitorMore information about the tor-commits mailing list