[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 14 08:45:06 UTC 2014


commit 91ad2c822228ed893cb08690c2d5ead43e7acbef
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 14 08:45:09 2014 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po |  359 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 359 insertions(+)

diff --git a/sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po
new file mode 100644
index 0000000..af32d7f
--- /dev/null
+++ b/sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -0,0 +1,359 @@
+# Translations template for BridgeDB.
+# Copyright (C) 2014 'The Tor Project, Inc.'
+# This file is distributed under the same license as the BridgeDB project.
+# 
+# Translators:
+# Dušan <dusan.k at zoho.com>, 2014
+# marko <mr.marko at gmail.com>, 2011
+# Nwolfy <nikopavlinek at ymail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-26 02:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-14 08:31+0000\n"
+"Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
+"Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
+"Language: sl_SI\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the following words and/or phrases in
+#. any string (regardless of capitalization and/or punctuation):
+#. "BridgeDB"
+#. "pluggable transport"
+#. "pluggable transports"
+#. "obfs2"
+#. "obfs3"
+#. "scramblesuit"
+#. "fteproxy"
+#. "Tor"
+#. "Tor Browser"
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:121
+msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
+msgstr "Oprostite! Nekaj je narobe pri vaši zahtevi"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:18
+msgid "[This is an automated message; please do not reply.]"
+msgstr "[To je samodejno sporočilo, prosimo, da nanj ne odgovarjate.]"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:20
+msgid "Here are your bridges:"
+msgstr "Tu so vaše premostitve"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:22
+#, python-format
+msgid ""
+"You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
+"emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
+msgstr "Prekoračili ste razmerje omejitve. Prosim upočasnite! Minimalni čas med\ne-pošto je %s ur. Vsa nadaljna e-pošta med tem časom bo prezrta. "
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:25
+msgid ""
+"COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
+msgstr "COMMANDs: (združite ukaze različnih možnosti hkrati) "
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
+#: lib/bridgedb/strings.py:28
+msgid "Welcome to BridgeDB!"
+msgstr "Dobrodošli v BridgeDB!"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
+#: lib/bridgedb/strings.py:30
+msgid "Currently supported transport TYPEs:"
+msgstr "Splošno podprti transport TYPEs:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:31
+#, python-format
+msgid "Hey, %s!"
+msgstr "Hej, %s!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:32
+msgid "Hello, friend!"
+msgstr "Pozdravljen, prijatelj!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:33 lib/bridgedb/templates/base.html:101
+msgid "Public Keys"
+msgstr "Javni Ključi"
+
+#. TRANSLATORS: This string will end up saying something like:
+#. "This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles
+#. for alice at example.com on Friday, 09 May, 2014 at 18:59:39."
+#: lib/bridgedb/strings.py:37
+#, python-format
+msgid ""
+"This email was generated with rainbows, unicorns, and sparkles\n"
+"for %s on %s at %s."
+msgstr "To e-pismo je bilo napisano z mavricami, enorogi in bleščicami\nza %s na %s ob %s"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Network".
+#: lib/bridgedb/strings.py:47
+#, python-format
+msgid ""
+"BridgeDB can provide bridges with several %stypes of Pluggable Transports%s,\n"
+"which can help obfuscate your connections to the Tor Network, making it more\n"
+"difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
+"using Tor.\n"
+"\n"
+msgstr "BridgeDB lahko oskrbuje mostičke z različnimi %stipi Pluggable Transports%s,\nki lahko pomagajo zmesti vašo povezavo z Tor Network, in jo naredijo bolj\nnepregledno za vsakogar, ki spremlja vaš internetni promet z namenom ugotavljanja\nuporabe Tor.\n\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#: lib/bridgedb/strings.py:54
+msgid ""
+"Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
+"Transports aren't IPv6 compatible.\n"
+"\n"
+msgstr "Nekateri mostički z IPv6 naslovi so tudi dosegljivi, čeprav nekateri Pluggable\nTransports niso IPv6 kompatibilni.\n\n"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
+#. regular, or unexciting". Like vanilla ice cream. It refers to bridges
+#. which do not have Pluggable Transports, and only speak the regular,
+#. boring Tor protocol. Translate it as you see fit. Have fun with it.
+#: lib/bridgedb/strings.py:63
+#, python-format
+msgid ""
+"Additionally, BridgeDB has plenty of plain-ol'-vanilla bridges %s without any\n"
+"Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
+"help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
+"\n"
+msgstr "Dodatno, BridgeDB ima mnogo nezanimih mostičkov %s brez kakršnjihkoli\ntransportnih vtičnikov %s ki morda ne zvenijo dobro, vendar še vedno\npomagajo pri preslepitvi internetne cenzure v mnogih primerih\n\n"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:76
+msgid "What are bridges?"
+msgstr "Kaj so mostički?"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:77
+#, python-format
+msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
+msgstr "%s Mostički %s so Tor releji, ki pomagajo preslepiti nadzor"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:82
+msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
+msgstr "Rabim drugačno pot do izbire mostičkov!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:83
+#, python-format
+msgid ""
+"Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
+"send the email using an address from one of the following email providers:\n"
+"%s, %s or %s."
+msgstr "Druga pot za izbiro mostičkov je preko naše e-pošte %s. Morate pa\nposlati e-pismo z uporabo naslova naslednjih e-poštnih ponudnikov\n%s, %s ali %s."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:90
+msgid "My bridges don't work! I need help!"
+msgstr "Moj mostiček ne dela! Rabim pomoč!"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:92
+#, python-format
+msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
+msgstr "Če vaš Tor ne deluje, nam pošljite e-pošto %s."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:96
+msgid ""
+"Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
+"bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
+"and any messages which Tor gave out, etc."
+msgstr "Poskusite vključiti čim več informacij o vašem primeru,\nvključno s seznamom\nmostičkov in Pluggable Transports, ki ste jih uporabili, verzijo Tor Browser\nin vsa sporočila, ki vam  jih je dal Tor, itd."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:103
+msgid "Here are your bridge lines:"
+msgstr "Tu so vrstice mostičkov:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:104
+msgid "Get Bridges!"
+msgstr "Pridobite si mostičke!"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:108
+msgid "Please select options for bridge type:"
+msgstr "Izberite tip mostička:"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:109
+msgid "Do you need IPv6 addresses?"
+msgstr "Rabite IPv6 naslove?"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:110
+#, python-format
+msgid "Do you need a %s?"
+msgstr "Rabite %s?"
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:114
+msgid "Your browser is not displaying images properly."
+msgstr "Vaš iskalnik slik ne prikaže pravilno."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:115
+msgid "Enter the characters from the image above..."
+msgstr "Vnesite znake iz zgornje slike..."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:119
+msgid "How to start using your bridges"
+msgstr "Kako začeti z uporabo mostičkov"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
+#: lib/bridgedb/strings.py:121
+#, python-format
+msgid ""
+"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
+"Browser download page %s to start Tor Browser."
+msgstr "Za vnos mostičkov v Tor Browser sledite navodilom v %s Tor\nBrowser strani prenosov %s za zagon Tor Browser."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:125
+msgid ""
+"When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
+"the wizard until it asks:"
+msgstr "Ko se pojavi dialog v Tor net nastavitve, kliknite Oblikovanje in sledite\nčarovniku do konca:"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:129
+msgid ""
+"Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
+"to the Tor network?"
+msgstr "Ali vaš Internet ponudnik (ISP) blokira ali drugače cenzurira povezavo\nv Tor omrežje?"
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
+#: lib/bridgedb/strings.py:133
+msgid ""
+"Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
+"paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
+"you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
+"button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
+msgstr "Označite \"Da\" in kliknite \"Naprej\". Za oblikovanje novih mostičkov, kopirajte in\nprilepite vrstice mostičkov v vnosno polje. Za konec kliknite \"Povezava\", in\nto je to! Če imate težave, poskusite klikniti \"Pomoč\"\nv čarovniku \"Tor net nastavitve\" za nadaljno pomoč."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:141
+msgid "Displays this message."
+msgstr "Prikaži to sporočilo"
+
+#. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
+#. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
+#. "plain-ol'-vanilla" bridges.
+#: lib/bridgedb/strings.py:145
+msgid "Request vanilla bridges."
+msgstr "Zahteva za vanilla mostičke."
+
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
+msgid "Request IPv6 bridges."
+msgstr "Zahteva za IPv6 mostičke."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
+#: lib/bridgedb/strings.py:148
+msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
+msgstr "Zahteva za Vtičnike Transport po TYPE."
+
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
+#. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
+#: lib/bridgedb/strings.py:151
+msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
+msgstr "Nabavite duplikat BridgeDB's javnega GnuPG ključa."
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:92
+msgid "Report a Bug"
+msgstr "Prijavite Hrošča"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:94
+msgid "Source Code"
+msgstr "Izvorna koda"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:97
+msgid "Changelog"
+msgstr "Zapis sprememb"
+
+#: lib/bridgedb/templates/base.html:99
+msgid "Contact"
+msgstr "Kontakt"
+
+#. TRANSLATORS: Please translate this into some silly way to say
+#. "There was a problem!" in your language. For example,
+#. for Italian, you might translate this into "Mama mia!",
+#. or for French: "Sacrebleu!". :)
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:66
+msgid "Uh oh, spaghettios!"
+msgstr "bog pomagaj!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:72
+msgid "There currently aren't any bridges available..."
+msgstr "Na razpolago ni nobenih mostičkov..."
+
+#: lib/bridgedb/templates/bridges.html:73
+#, python-format
+msgid ""
+" Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
+"type!"
+msgstr "Morda bi morali %s nazaj %s in izbrati drugačen tip mostička!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:11
+#, python-format
+msgid "Step %s1%s"
+msgstr "Korak %s1%s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:13
+#, python-format
+msgid "Download %s Tor Browser %s"
+msgstr "Snemite %s Tor Iskalnik %s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:25
+#, python-format
+msgid "Step %s2%s"
+msgstr "Korak %s2%s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:27
+#, python-format
+msgid "Get %s bridges %s"
+msgstr "Nabavite %s mostičke %s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:36
+#, python-format
+msgid "Step %s3%s"
+msgstr "Korak %s3%s"
+
+#: lib/bridgedb/templates/index.html:38
+#, python-format
+msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
+msgstr "Sedaj %s dodajte mostičke v Tor Iskalnik %s"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. (These are used to insert HTML5 underlining tags, to mark accesskeys
+#. for disabled users.)
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:38
+#, python-format
+msgid "%sJ%sust give me bridges!"
+msgstr "%sJ%sa rabim mostičke!"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:52
+msgid "Advanced Options"
+msgstr "Napredne opcije"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:88
+msgid "No"
+msgstr "Ne"
+
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:89
+msgid "none"
+msgstr "Nobeden"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Translate "Yes!" as in "Yes! I do need IPv6 addresses."
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:130
+#, python-format
+msgid "%sY%ses!"
+msgstr "%sY%sa!"
+
+#. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
+#. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
+#. TRANSLATORS: Please do NOT translate the word "bridge"!
+#: lib/bridgedb/templates/options.html:154
+#, python-format
+msgid "%sG%set Bridges"
+msgstr "%sG%sradi nastavitve Bridges"More information about the tor-commits mailing list