[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 14 07:15:00 UTC 2014


commit 7f83cc010bd9d5c2940a39439a340a1cc3b4c740
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 14 07:15:03 2014 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 424b2cc..61efc41 100644
--- a/sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/sl_SI/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-07-26 02:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-12 10:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-14 07:10+0000\n"
 "Last-Translator: Dušan <dusan.k at zoho.com>\n"
 "Language-Team: Slovenian (Slovenia) (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sl_SI/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -101,7 +101,7 @@ msgid ""
 "difficult for anyone watching your internet traffic to determine that you are\n"
 "using Tor.\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "BridgeDB lahko oskrbuje mostičke z različnimi %stipi Pluggable Transports%s,\nki lahko pomagajo zmesti vašo povezavo z Tor Network, in jo naredijo bolj\nnepregledno za vsakogar, ki spremlja vaš internetni promet z namenom ugotavljanja\nuporabe Tor.\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #: lib/bridgedb/strings.py:54
@@ -109,7 +109,7 @@ msgid ""
 "Some bridges with IPv6 addresses are also available, though some Pluggable\n"
 "Transports aren't IPv6 compatible.\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nekateri mostički z IPv6 naslovi so tudi dosegljivi, čeprav nekateri Pluggable\nTransports niso IPv6 kompatibilni.\n\n"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: The phrase "plain-ol'-vanilla" means "plain, boring,
@@ -127,16 +127,16 @@ msgstr ""
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:76
 msgid "What are bridges?"
-msgstr ""
+msgstr "Kaj so mostički?"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:77
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr ""
+msgstr "%s Mostički %s so Tor releji, ki pomagajo preslepiti nadzor"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:82
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr ""
+msgstr "Rabim drugačno pot do izbire mostičkov!"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:83
 #, python-format
@@ -144,7 +144,7 @@ msgid ""
 "Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
 "send the email using an address from one of the following email providers:\n"
 "%s, %s or %s."
-msgstr ""
+msgstr "Druga pot za izbiro mostičkov je preko naše e-pošte %s. Morate pa\nposlati e-pismo z uporabo naslova naslednjih e-poštnih ponudnikov\n%s, %s ali %s."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:90
 msgid "My bridges don't work! I need help!"More information about the tor-commits mailing list