[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 13 15:45:51 UTC 2014


commit d62df8b8e6cfcfb19b5bc7c17ef3433f25a5ad59
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 13 15:45:54 2014 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 cs.po |  115 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 67 insertions(+), 48 deletions(-)

diff --git a/cs.po b/cs.po
index e69048e..fe5d62a 100644
--- a/cs.po
+++ b/cs.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-24 16:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-09 20:05+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-13 15:31+0000\n"
 "Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -308,31 +308,6 @@ msgid ""
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 msgstr "MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}). Oprava chyb také sehlaha takže je veškerá síťová komunikace odpojena.\nMůžete preferovat restartování Tails a odpojit MAC spoofing. Podívejte se na <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:62
-msgid "Starting I2P..."
-msgstr "Startuje I2P..."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:63
-msgid "The I2P router console will be opened on start."
-msgstr "Při startu bude otevřena konzole I2P směrovače."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:82
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:124
-msgid "I2P failed to start"
-msgstr "I2P se nepodařilo spustit"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:83
-msgid ""
-"Make sure that you have a working Internet connection, then try to start I2P"
-" again."
-msgstr "Ujistěte se, že máte funkční připojení na Internet, potom zkuste I2P nastartovat znovu."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:125
-msgid ""
-"Something went wrong when I2P was starting. Look in the logs in the "
-"following directory for more information:"
-msgstr "Něco se pokazilo, při spuštění I2P. Pro více informací se podívejte do protokolů v následujícím adresáři:"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
 msgid "error:"
@@ -420,46 +395,86 @@ msgstr "Může to nějakou dobu trvat, takže buďte trpěliví."
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Nepodařilo se nastavit \"chroot\""
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:177
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Nebezpečný prohlížeč"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:217
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Ukončování nebezpečného prohlížeče..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:218
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Tohle může chvíli trvat a nemusíte spustit Nebezpečný Prohlížeč dokud nebude spárvně vypnut."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:230
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Znovuspuštění TORu nebylo úspěšné"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:238
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Další Nebezpečný Prohlížeč je nyní spuštěn nebo se čistí. Prosíme vraťte se později."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "Nebyl získán prostřednictvím DHCP nebo ručně nastaven v Síťovém správci žádný DNS server."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will soon be removed from Tails"
-msgstr "TrueCrypt bude brzy z Tails odstraněn"
+msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
+msgstr "TrueCrypt bude odstraněn v Tails verzi 1.2.1"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
 msgid ""
-"TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
-"concerns."
-msgstr "TrueCrypt bude brzy kvůli licenčním a vývojových problémů z Tails odstraněn."
+"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
+"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
+"recommend that you learn how to <a "
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
+" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
+msgstr "TrueCrypt už není nadále udržován a jeho autorové jej prohlásili za nedůvěryhodný. Proto bude odstraněn v Tails 1.2.1 (25. listopad) Doporučujeme aby jste se naučili jak <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> otevřít TrueCrypt svazky s cryptsetupem </a> hned jakmile to bude možné."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
+msgid "I2P failed to start"
+msgstr "I2P se nepodařilo spustit"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
+msgid ""
+"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
+"for more information."
+msgstr "Něco se pokazilo při startu I2P. Zkontrolujte záznamy ve /var/log/i2p pro více informací."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
+msgid "I2P's router console is ready"
+msgstr "I2P konzole routeru je připravena."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
+msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
+msgstr "Nyní se můžete připojit k I2P konzoli routeru na http://127.0.0.1:7657."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
+msgid "I2P is not ready"
+msgstr "I2P není připraveno."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
+msgid ""
+"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
+"http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information."
+" Reconnect to the network to try again."
+msgstr "Eepsite tunel nebyl vybudován během šesti minut. Zkontrolujte konzoli routeru na  http://127.0.0.1:7657/logs nebo zkontrolujte záznamy ve /var/log/i2p pro více informací. Znovu se připojte k síti a zkuste to prosím znovu."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
+msgid "I2P is ready"
+msgstr "I2P je připraveno"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
+msgid "You can now access services on I2P."
+msgstr "Nyní se můžete připojit ke službám na I2P."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -474,17 +489,13 @@ msgstr "Dokumentace Tails"
 msgid "Learn how to use Tails"
 msgstr "Naučte se používat Tails"
 
-#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:1
-msgid "Anonymous overlay network "
-msgstr "Anonymní překrytí sítě"
-
-#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:2
-msgid "i2p"
-msgstr "i2p"
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Anonymous overlay network browser"
+msgstr "Anonymní překrytí síťového prohlížeče"
 
-#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:3
-msgid "Anonymous overlay network"
-msgstr "Anonymní překrytí sítě"
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
+msgid "I2P Browser"
+msgstr "I2P Prohlížeč"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 msgid "Learn more about Tails"
@@ -506,6 +517,14 @@ msgstr "Vypnout"
 msgid "Immediately shut down computer"
 msgstr "Okamžitě vypnout počítač"
 
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Tor Browser"
+msgstr "Tor Browser"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
+msgid "Anonymous Web Browser"
+msgstr "Anonymní webový prohlížeč"
+
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 msgstr "Procházet World Wide Web bez anonymity"More information about the tor-commits mailing list