[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 13 15:45:47 UTC 2014


commit 8107299f3450fc3fa92267f440e487b3d6af4217
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 13 15:45:49 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 cs.po |   24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/cs.po b/cs.po
index 8d3335f..fe5d62a 100644
--- a/cs.po
+++ b/cs.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-13 15:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-13 15:31+0000\n"
 "Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -437,7 +437,7 @@ msgid ""
 "recommend that you learn how to <a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
 " TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr ""
+msgstr "TrueCrypt už není nadále udržován a jeho autorové jej prohlásili za nedůvěryhodný. Proto bude odstraněn v Tails 1.2.1 (25. listopad) Doporučujeme aby jste se naučili jak <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> otevřít TrueCrypt svazky s cryptsetupem </a> hned jakmile to bude možné."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
@@ -447,34 +447,34 @@ msgstr "I2P se nepodařilo spustit"
 msgid ""
 "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 "for more information."
-msgstr ""
+msgstr "Něco se pokazilo při startu I2P. Zkontrolujte záznamy ve /var/log/i2p pro více informací."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
 msgid "I2P's router console is ready"
-msgstr ""
+msgstr "I2P konzole routeru je připravena."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
 msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
-msgstr ""
+msgstr "Nyní se můžete připojit k I2P konzoli routeru na http://127.0.0.1:7657."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
 msgid "I2P is not ready"
-msgstr ""
+msgstr "I2P není připraveno."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
 msgid ""
 "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
 "http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information."
 " Reconnect to the network to try again."
-msgstr ""
+msgstr "Eepsite tunel nebyl vybudován během šesti minut. Zkontrolujte konzoli routeru na  http://127.0.0.1:7657/logs nebo zkontrolujte záznamy ve /var/log/i2p pro více informací. Znovu se připojte k síti a zkuste to prosím znovu."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 msgid "I2P is ready"
-msgstr ""
+msgstr "I2P je připraveno"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
 msgid "You can now access services on I2P."
-msgstr ""
+msgstr "Nyní se můžete připojit ke službám na I2P."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -491,11 +491,11 @@ msgstr "Naučte se používat Tails"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Anonymous overlay network browser"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymní překrytí síťového prohlížeče"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 msgid "I2P Browser"
-msgstr ""
+msgstr "I2P Prohlížeč"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 msgid "Learn more about Tails"
@@ -523,7 +523,7 @@ msgstr "Tor Browser"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
 msgid "Anonymous Web Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymní webový prohlížeč"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"More information about the tor-commits mailing list