[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 13 10:46:03 UTC 2014


commit f8d941cd505df75813a24e63b5e4c2e4a44c313a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 13 10:46:06 2014 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 ca.po |  169 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 94 insertions(+), 75 deletions(-)

diff --git a/ca.po b/ca.po
index 7ba07dc..08b39fd 100644
--- a/ca.po
+++ b/ca.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-31 21:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-07 14:42+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-10 13:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-13 10:31+0000\n"
 "Last-Translator: laia_ <laiaadorio at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,11 +22,11 @@ msgstr ""
 "Language: ca\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
 msgid "Tor is ready"
 msgstr "Tor es troba actiu"
 
-#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:44
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
 msgid "You can now access the Internet."
 msgstr "Ara ja pots accedir a Internet."
 
@@ -201,22 +201,6 @@ msgstr "Sortida de GnuPG:"
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Altres missatges entregats per GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:12
-msgid "Tor is not ready"
-msgstr "Tor no es troba actiu"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:13
-msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
-msgstr "Tor no es troba actiu. Iniciar el navegador Tor indiferentment?"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:14
-msgid "Start Tor Browser"
-msgstr "Inicia el navegador Tor"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:15
-msgid "Cancel"
-msgstr "Cancel·la"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:39
 msgid "Shutdown Immediately"
 msgstr "Apaga immediatament"
@@ -321,38 +305,13 @@ msgid ""
 "You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
 msgstr "MAC spoofing ha fallat per a la tarja de xarxa  ${nic_name} (${nic}). La recuperació d'errors també ha fallat i totes les connexions de xarxa estan deshabilitades. \nPotser preferiu reiniciar Tails i desactivar el MAC spoofing. Vegeu la  <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentació</a>."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:62
-msgid "Starting I2P..."
-msgstr "Iniciant I2P..."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:63
-msgid "The I2P router console will be opened on start."
-msgstr "La consola I2P s'obrirà a l'Inici."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:82
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:124
-msgid "I2P failed to start"
-msgstr "Error per iniciar I2P."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:83
-msgid ""
-"Make sure that you have a working Internet connection, then try to start I2P"
-" again."
-msgstr "Assegura't que et funciona la connexió a internet, desprès torna a iniciar I2P."
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:125
-msgid ""
-"Something went wrong when I2P was starting. Look in the logs in the "
-"following directory for more information:"
-msgstr "Quelcom ha anat malament quan s'iniciava I2P. Mireu els registres al directori següent per a més informació: "
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
 msgid "error:"
 msgstr "error:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "Error"
 msgstr "Error"
 
@@ -386,77 +345,133 @@ msgid ""
 " more...</a>"
 msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Apreneu-ne més...</a>"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:68
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
+msgid "Tor is not ready"
+msgstr "Tor no es troba actiu"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
+msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
+msgstr "Tor no es troba actiu. Iniciar el navegador Tor indiferentment?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
+msgid "Start Tor Browser"
+msgstr "Inicia el navegador Tor"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
+msgid "Cancel"
+msgstr "Cancel·la"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "De debò vols obrir el Browser Insegur?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "L'activitat de xarxa amb el navegador insegur <b>no és anònim</b>. Utilitzeu només el navegador insegur si és necessari, per exemple si heu d'iniciar sessió o registrar-vos per a activar la vostra connexió a internet. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Launch"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Surt"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:82
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Iniciant el Navegador Insegur..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:83
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Això pot portar una estona, siusplau esperi."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:101
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Fallada en configurar chroot."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:182
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:184
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Navegador Insegur"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:204
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:240
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Apagant el Navegador Insegur"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:205
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:241
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Això pot tardar una mica, no reinicii el Browser Insegur fins que no s'hagi tancat correctament."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:217
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:253
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Error al reiniciar Tor."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:225
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:261
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Un altre navegador insegur està essent executat o netejat. Si us plau, provi-ho d'aquí una estona. "
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:238
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:274
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
 msgstr "No s'ha obtingut cap servidor DNS a través del DHCP o configurat manualment al NetworkManager. "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
-msgid "TrueCrypt will soon be removed from Tails"
-msgstr "Aviat eliminarem TrueCrypt de Tails"
+msgid "TrueCrypt will be removed in Tails 1.2.1"
+msgstr "TrueCrypt s'eliminarà a Tails 1.2.1"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
 msgid ""
-"TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
-"concerns."
-msgstr "TrueCrypt serà aviat eliminat de Tails degut a assumptes de llicència i desenvolupament. "
+"TrueCrypt is no longer maintained and is said to be insecure by its own "
+"authors. Therefore, it will be removed in Tails 1.2.1 (November 25). We "
+"recommend that you learn how to <a "
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
+" TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
+msgstr "TrueCrypt ja no es manté i els seus autors diuen que és insegur. Per tant, s'eliminarà a Tails 1.2.1 (25 de novembre). Recomanem que aprengueu com  <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'> obrir volums TrueCrypt amb cryptsetup</a> tan aviat com sigui possible. "
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
+msgid "I2P failed to start"
+msgstr "Error per iniciar I2P."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:31
+msgid ""
+"Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
+"for more information."
+msgstr "Hi ha hagut un error quan s'iniciava l' I2P. Reviseu els registres a  /var/log/i2p per a més informació."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
+msgid "I2P's router console is ready"
+msgstr "La consola I2P està preparada"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
+msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
+msgstr "Podeu accedir a la consola I2P a http://127.0.0.1:7657."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
+msgid "I2P is not ready"
+msgstr "L'I2P no està preparada"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
+msgid ""
+"Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
+"http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information."
+" Reconnect to the network to try again."
+msgstr "El túnel Eepsite no s'ha construit en sis minuts. Reviseu la consola a http://127.0.0.1:7657/logs o els registres a /var/log/i2p per a més informació. Torneu-vos a connectar a la xarxa per tonar-ho a provar. "
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
+msgid "I2P is ready"
+msgstr "L'I2P està preparada"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
+msgid "You can now access services on I2P."
+msgstr "Podeu acedir a serveis a l'I2P."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -471,17 +486,13 @@ msgstr "Documentacio de Tails"
 msgid "Learn how to use Tails"
 msgstr "Aprén com usar Tails"
 
-#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:1
-msgid "Anonymous overlay network "
-msgstr "Xarxa de superposició anònima"
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Anonymous overlay network browser"
+msgstr "Navegador de xarxa de superposició anònima"
 
-#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:2
-msgid "i2p"
-msgstr "i2p"
-
-#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:3
-msgid "Anonymous overlay network"
-msgstr "Xarxa de superposició anònima"
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
+msgid "I2P Browser"
+msgstr "Navegador I2P"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 msgid "Learn more about Tails"
@@ -503,6 +514,14 @@ msgstr "Apaga"
 msgid "Immediately shut down computer"
 msgstr "Apaga l'ordinador immediatament"
 
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Tor Browser"
+msgstr "Navegador Tor"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tor-browser.desktop.in.h:2
+msgid "Anonymous Web Browser"
+msgstr "Navegador web anònim"
+
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
 msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
 msgstr "Navegar per la World Wide Web sense anonimitzar"More information about the tor-commits mailing list