[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 21:46:06 UTC 2014


commit bacb8e6b702360f8033a7a7834ce46fa298bbb83
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 21:46:08 2014 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 sv/torbirdy.properties |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sv/torbirdy.properties b/sv/torbirdy.properties
index bee785b..d5df22f 100644
--- a/sv/torbirdy.properties
+++ b/sv/torbirdy.properties
@@ -7,13 +7,13 @@ torbirdy.enabled.torification=TorBirdy aktiverad:    Transparent Torification
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy aktiverat: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy:    Inaktiverad!
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy har inaktiverat Thunderbirds automatiska konfiguraions guide för att säkerställa din anonymitet.\n\nRekommenderade säkerhetsinställningar för %S har aktiverats.\n\nDu kan nu konfigurera andra kontoinställningar manuellt.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy har inaktiverat Thunderbirds automatiska konfigurationsguide för att skydda din anonymitet.\n\nRekommenderade säkerhetsinställningar för %S har aktiverats.\n\nDu kan nu konfigurera andra kontoinställningar manuellt.
 
-torbirdy.email.advanced=Vänligen notera att ändringar av avancerade inställningar i TorBirdy INTE rekommenderas.\n\nDu bör enbart fortsätta om du är säker på vad du gör.
+torbirdy.email.advanced=Notera att ändringar av avancerade inställningar i TorBirdy INTE rekommenderas.\n\nDu bör enbart fortsätta om du är säker på vad du gör.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Visa denna varningstext nästa gång
 torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Avancerade Inställningar
 
 torbirdy.restart=Thunderbird måste startas om för att tidszonsinställningarna ska börja gälla.
 
-torbirdy.firstrun=Du kör nu TorBirdy.\n\nFör att skydda din anonymitet kommer TorBirdy att övervaka de Thunderbird inställningar som det satt och hindra dem att ändras av dig eller något tilläggsprogram. Det finns vissa inställningar som kan ändras och du kan nå dessa genom TorBirdys inställningsdialog. När TorBirdy avinstalleras eller inaktiveras kommer alla inställningar som det gjort att återställas till dess standardval (de val som var gjorda innan TorBirdy installeraders).\n\nOm du är en ny användare rekommenderar vi att du läser igenom TorBirdys websidor för att förstå vad vi försöker uppnå för våra användare med hjälp av TorBirdy.
+torbirdy.firstrun=Du kör nu TorBirdy.\n\nFör att skydda din anonymitet kommer TorBirdy att övervaka de Thunderbird-inställningar som det satt och hindra dem att ändras av dig eller något tilläggsprogram. Det finns vissa inställningar som kan ändras och du kan nå dessa genom TorBirdys inställningsdialog. När TorBirdy avinstalleras eller inaktiveras kommer alla inställningar som det gjort att återställas till dess standardval (de val som var gjorda innan TorBirdy installeraders).\n\nOm du är en ny användare rekommenderar vi att du läser igenom TorBirdys websidor för att förstå vad vi försöker uppnå för våra användare med hjälp av TorBirdy.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdyMore information about the tor-commits mailing list