[tor-commits] [translation/torbutton-branddtd] Update translations for torbutton-branddtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 21:17:01 UTC 2014


commit bfefa22498e8fb1c2a49c15c883f1d70a6fa0855
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Oct 11 21:17:03 2014 +0000

  Update translations for torbutton-branddtd
---
 sv/brand.dtd |  4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv/brand.dtd b/sv/brand.dtd
index 761e344..312a603 100644
--- a/sv/brand.dtd
+++ b/sv/brand.dtd
@@ -4,5 +4,5 @@
 
 <!ENTITY brandShortName    "Tor Browser">
 <!ENTITY brandFullName     "Tor Browser">
-<!ENTITY vendorShortName    "Tor projektet">
-<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox och Firefox logotypen är varumärken tillhörande Mozilla Foundation.">
+<!ENTITY vendorShortName    "Tor-projektet">
+<!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox och Firefox-logotypen är varumärken som tillhör Mozilla Foundation.">More information about the tor-commits mailing list