[tor-commits] [translation/torbutton-brandproperties_completed] Update translations for torbutton-brandproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 21:16:57 UTC 2014


commit 6e808333b9825fd86c76e6b4e6f223444c306a24
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 21:16:59 2014 +0000

    Update translations for torbutton-brandproperties_completed
---
 sv/brand.properties |    8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/sv/brand.properties b/sv/brand.properties
index 5212773..b0c09f4 100644
--- a/sv/brand.properties
+++ b/sv/brand.properties
@@ -4,12 +4,12 @@
 
 brandShortName=Tor webbläsaren
 brandFullName=Tor webbläsaren
-vendorShortName=Tor projektet
+vendorShortName=Tor-projektet
 
 homePageSingleStartMain=Firefox Start, en snabb hemsida med inbyggd sökfunktion
-homePageImport=Importera din hemsida från %S
+homePageImport=Importera din startsida från %S
 
-homePageMigrationPageTitle=Val av hemsida
-homePageMigrationDescription=Välj den hemsida du önskar använda:
+homePageMigrationPageTitle=Val av startsida
+homePageMigrationDescription=Välj den startsida du vill använda:
 
 syncBrandShortName=SynkaMore information about the tor-commits mailing list