[tor-commits] [translation/abouttor-homepage] Update translations for abouttor-homepage

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 21:16:45 UTC 2014


commit df8b3e0aef6ffd08256c56fba2c971fda63f27d2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 21:16:47 2014 +0000

    Update translations for abouttor-homepage
---
 sv/aboutTor.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/aboutTor.dtd b/sv/aboutTor.dtd
index d3b5e1f..7fd6957 100644
--- a/sv/aboutTor.dtd
+++ b/sv/aboutTor.dtd
@@ -28,7 +28,7 @@
 
 <!ENTITY aboutTor.torInfo1.label "Ytterligare information:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo2.label "Land och IP-adress:">
-<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exit nod:">
+<!ENTITY aboutTor.torInfo3.label "Exitnod:">
 <!ENTITY aboutTor.torInfo4.label "Den här servern sparar inte någon information om besökare.">
 <!ENTITY aboutTor.whatnextQuestion.label "Och nu då?">
 <!ENTITY aboutTor.whatnextAnswer.label "Tor är INTE allt som behövs för att vara anonym på nätet! Du behöver kanske ändra några av dina vanor för att försäkra att din identitet förblir skyddad.">More information about the tor-commits mailing list