[tor-commits] [translation/tor-launcher-progress_completed] Update translations for tor-launcher-progress_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 21:16:29 UTC 2014


commit f777bab7d2e3c17c8202c6a1b4d8f756806a4b04
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 21:16:32 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-progress_completed
---
 sv/progress.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv/progress.dtd b/sv/progress.dtd
index 878976d..c42db4e 100644
--- a/sv/progress.dtd
+++ b/sv/progress.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
-<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor status">
+<!ENTITY torprogress.dialog.title "Tor-status">
 <!ENTITY torprogress.openSettings "Öppna inställningar">
 <!ENTITY torprogress.heading "Ansluter till Tor-nätverket">
-<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Var vänlig vänta medans vi etablerar en anslutning till Tor-nätverket.">
+<!ENTITY torprogress.pleaseWait "Vänta medan vi upprättar en anslutning till Tor-nätverket.">More information about the tor-commits mailing list