[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties_completed] Update translations for tor-launcher-properties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 21:16:21 UTC 2014


commit f6f6a1873afba9d8baf98c42958b410fea9f82ff
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 21:16:24 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties_completed
---
 sv/torlauncher.properties |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sv/torlauncher.properties b/sv/torlauncher.properties
index f3839f3..6bf8785 100644
--- a/sv/torlauncher.properties
+++ b/sv/torlauncher.properties
@@ -3,10 +3,10 @@
 
 torlauncher.error_title=Tor Launcher
 
-torlauncher.tor_exited=Tor stängdes oväntat ner. Det kan bero på en bugg i Tor eller i ett annat program på din dator, eller ett hårdvarufel. Tor Browser kommer inte kunna komma åt några sidor förrän du har startat om Tor. Om problemet återkommer, skicka en kopia på din Tor logg till vår support.
+torlauncher.tor_exited=Tor stängdes oväntat ner. Det kan bero på en bugg i Tor eller i ett annat program på din dator, eller ett hårdvarufel. Tor Browser kommer inte kunna komma åt några sidor förrän du har startat om Tor. Om problemet återkommer, skicka en kopia på din Tor-logg till vår support.
 torlauncher.tor_exited2=Att starta om Tor kommer inte stänga några av dina flikar i webbläsaren.
 torlauncher.tor_controlconn_failed=Kunde inte ansluta till Tors kontrollport.
-torlauncher.tor_failed_to_start=Uppstart av Tor misslyckades.
+torlauncher.tor_failed_to_start=Det gick inte att starta Tor.
 torlauncher.tor_control_failed=Misslyckades med att ta kontroll över Tor.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed=Tor misslyckades med att upprätta en anslutning till Tor-nätverket.
 torlauncher.tor_bootstrap_failed_details=%1$S misslyckades (%2$S).
@@ -37,7 +37,7 @@ torlauncher.done=Klar
 
 torlauncher.forAssistance=För assistans, kontakta %S
 
-torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen är färdig. %S meddelanden från Tor-loggen som du kan klistra in i en texteditor eller ett e-postmeddelande.
+torlauncher.copiedNLogMessages=Kopieringen är färdig. %S meddelanden från Tor-loggen som du kan klistra in i en textredigerare eller ett e-postmeddelande.
 
 torlauncher.bootstrapStatus.conn_dir=Ansluter till en reläkatalog
 torlauncher.bootstrapStatus.handshake_dir=Skapar en krypterad kataloganslutningMore information about the tor-commits mailing list