[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 21:15:45 UTC 2014


commit 506d054da2ba37495cf5e1ba5ba7e5be1cce2c44
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 21:15:47 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 sv/https-everywhere.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/https-everywhere.dtd b/sv/https-everywhere.dtd
index 0a743c7..e3859fe 100644
--- a/sv/https-everywhere.dtd
+++ b/sv/https-everywhere.dtd
@@ -23,7 +23,7 @@
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.search "Sök">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.site "Webbplats">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.notes "Anmärkningar">
-<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Vilka HTTPS omdirigeringsregler ska gälla?">
+<!ENTITY https-everywhere.prefs.list_caption "Vilka HTTPS-omdirigeringsregler ska gälla?">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.enabled "Aktiverad">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.ruleset_howto "Du kan lära dig hur du skriver dina egna regler (för att lägga till stöd för andra webbplatser)">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.here_link "här">More information about the tor-commits mailing list