[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 21:15:09 UTC 2014


commit 1523af7ad2fa345c551920428405f815799c0845
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 21:15:12 2014 +0000

    Update translations for gettor
---
 sv/gettor.po |   18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/sv/gettor.po b/sv/gettor.po
index 80b0276..650fe86 100644
--- a/sv/gettor.po
+++ b/sv/gettor.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-11 20:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-11 21:11+0000\n"
 "Last-Translator: leveebreaks <when.the.levee.breaks.89 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -36,21 +36,21 @@ msgid ""
 "Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
 "an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
 "one of those."
-msgstr "Tyvärr kommer vi inte svara dig på den här adressen. Du borde skapa\nett konto med GMAIL.COM, YAHOO.COM eller YAHOO.CN och skicka ett mail från\nnån av dom."
+msgstr "Tyvärr kommer vi inte svara dig på den här adressen. Du borde skapa\nett konto hos GMAIL.COM, YAHOO.COM eller YAHOO.CN och skicka ett e-postmeddelande från\nnågon av dessa."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:35
 msgid ""
 "We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
 "which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
 "\"From\" line is actually the one who sent the mail."
-msgstr "Vi behandlar endast begäran från email tjänster som stödjer \"DKIM\",\nvilket är en email funktion som låter oss verifiera att adressen i\n\"Från\" linjen verkligen är från den som skickade mailet."
+msgstr "Vi behandlar endast begäran från e-posttjänster som stödjer \"DKIM\",\nvilket är en e-postfunktion som låter oss verifiera att adressen i\n\"Från\"-raden verkligen är från den som skickade meddelandet."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:39
 msgid ""
 "(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
 "a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
 "and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
-msgstr "(Vi ber om ursäkt om du inte begärde det här mailet Eftersom din email är från\nen service som inte använder DKIM, skickar vi en kort förklaring,\noch sen ignorerar vi din email adress en dag eller två.)"
+msgstr "(Vi ber om ursäkt om du inte begärde det här meddelandet. Eftersom din e-post är från\nen tjänst som inte använder DKIM så skickar vi en kort förklaring,\noch sen ignorerar vi din e-postdress en dag eller två.)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:135
 msgid ""
@@ -74,13 +74,13 @@ msgid ""
 "    obfs-linux-i386\n"
 "    obfs-linux-x86_64\n"
 "    source"
-msgstr "Jag kommer att skicka dig ett Tor-paket om du talar om för mig vilket du vill ha.\nVar god och välj ett av följande paketnamn:\n\nwindows⏎\nmacos-i386⏎\nmacos-ppc⏎\nlinux-i386⏎\nlinux-x86_64⏎\nobfs-windows⏎\nobfs-macos-i386⏎\nobfs-macos-x86_64⏎\nobfs-linux-i386⏎\nobfs-linux-x86_64⏎\nsource"
+msgstr "Jag kommer att skicka dig ett Tor-paket om du talar om för mig vilket du vill ha.\nVälj ett av följande paketnamn:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-linux-x86_64\nsource"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:61
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
 "in the body of your email."
-msgstr "Var vänlig svara på detta email, och skriv ett enda paketnamn någonstans\ni kroppen på ditt email."
+msgstr "Svara på detta e-postmeddelande, och skriv ett enda paketnamn någonstans\ni ditt e-postmeddelande."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:64
 msgid ""
@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Inkludera bara order 'split' i en ny linje för sig själv (denna del\n
 msgid ""
 "Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
 "the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
-msgstr "Att skicka denna text i ett email till GetTor kommer göra att den sänder dig\nTor Browser Bundle i ett antal bifogade filer om 1,4MB styck."
+msgstr "Att skicka denna text som e-post till GetTor kommer göra att den sänder dig\nTor Browser Bundle i ett antal bifogade filer om 1,4MB styck."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:110
 msgid ""
@@ -166,7 +166,7 @@ msgstr "Efter att du fått alla delar måste du bygga ihop dom till\nett paket i
 
 #: lib/gettor/i18n.py:113
 msgid "1.) Save all received attachments into one folder on your disk."
-msgstr "1.) Spara alla mottagna bifogningar i en mapp på din hårddisk."
+msgstr "1.) Spara alla mottagna bilagor i en mapp på din hårddisk."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:115
 msgid ""
@@ -186,7 +186,7 @@ msgid ""
 "4.) Now unpack the multi-volume archive into one file by double-\n"
 "clicking the file ending in \"..split.part01.exe\". This should start the \n"
 "process automatically."
-msgstr "4.) Packa upp flerdels akrivet till en fil genom att dubbel-klicka på\nfilen vars namn sluter med \"..split.part01.exe\". Detta bör starta den\naktiviteten automatiskt."
+msgstr "4.) Packa upp flerdelsarkivet till en fil genom att\ndubbelklicka\npå filen vars namn sluter med \"..split.part01.exe\". Detta bör starta\nprocessen automatiskt."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:126
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list