[tor-commits] [translation/whisperback] Update translations for whisperback

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 20:45:26 UTC 2014


commit 26d01c43b66cb2ef851b606dbb71b4ee1a436a36
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 20:45:28 2014 +0000

    Update translations for whisperback
---
 sv/sv.po |   49 +++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/sv/sv.po b/sv/sv.po
index 6f5aa7c..49447c5 100644
--- a/sv/sv.po
+++ b/sv/sv.po
@@ -4,14 +4,15 @@
 # 
 # Translators:
 # cryptohead <cryptohead at gmail.com>, 2013
+# leveebreaks <when.the.levee.breaks.89 at gmail.com>, 2014
 # WinterFairy <winterfairy at riseup.net>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://trac.torproject.org/projects/tor\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-26 15:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-06-25 14:00+0000\n"
-"Last-Translator: WinterFairy <winterfairy at riseup.net>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-11 20:43+0000\n"
+"Last-Translator: leveebreaks <when.the.levee.breaks.89 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -28,7 +29,7 @@ msgstr "Ogiltig e-postadress: %s"
 #: ../whisperBack/whisperback.py:80
 #, python-format
 msgid "Invalid contact OpenPGP key: %s"
-msgstr "Ogiltig OpenPGP nyckel: %s"
+msgstr "Ogiltig OpenPGP-nyckel: %s"
 
 #: ../whisperBack/whisperback.py:82
 msgid "Invalid contact OpenPGP public key block"
@@ -41,40 +42,40 @@ msgid ""
 "/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 msgstr "Variablen %s kunde inte hittas i någon av konfigurationsfilerna /etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:151
+#: ../whisperBack/gui.py:154
 msgid "Unable to load a valid configuration."
 msgstr "Kunde inte läsa in en korrekt konfiguration."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:217
+#: ../whisperBack/gui.py:220
 msgid "Sending mail..."
 msgstr "Skickar e-post..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:218
+#: ../whisperBack/gui.py:221
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Skickar e-post"
 
 #. pylint: disable=C0301
-#: ../whisperBack/gui.py:220
+#: ../whisperBack/gui.py:223
 msgid "This could take a while..."
 msgstr "Det här kan ta en stund..."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:234
+#: ../whisperBack/gui.py:237
 msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
 msgstr "E-postadressen verkar inte vara giltig."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:251
+#: ../whisperBack/gui.py:254
 msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
 msgstr "Kunde inte skicka e-post: SMTP fel."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:253
+#: ../whisperBack/gui.py:256
 msgid "Unable to connect to the server."
 msgstr "Kunde inte koppla upp till servern."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:255
+#: ../whisperBack/gui.py:258
 msgid "Unable to create or to send the mail."
 msgstr "Kunde inte skapa eller skicka e-postmeddelandet."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:258
+#: ../whisperBack/gui.py:261
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -83,21 +84,21 @@ msgid ""
 "If it does not work, you will be offered to save the bug report."
 msgstr "\n\nBuggrapporten kunde inte skickas, troligen på grund av nätverksproblem. Försök att ansluta till nätverket på nytt och klicka på skicka igen.\n\nOm det inte fungerar kommer du att få möjlighet att spara buggrapporten."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:271
+#: ../whisperBack/gui.py:274
 msgid "Your message has been sent."
 msgstr "Ditt meddelande har skickats."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:278
+#: ../whisperBack/gui.py:281
 msgid "An error occured during encryption."
 msgstr "Ett fel inträffade under kryptering."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:298
+#: ../whisperBack/gui.py:301
 #, python-format
 msgid "Unable to save %s."
 msgstr "Kunde inte spara %s."
 
 #. XXX: fix string
-#: ../whisperBack/gui.py:322
+#: ../whisperBack/gui.py:325
 #, python-format
 msgid ""
 "The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
@@ -107,27 +108,27 @@ msgid ""
 "Do you want to save the bug report to a file?"
 msgstr "Buggrapporten kunde inte skickas, troligen på grund av nätverksproblem.\n\nFör att komma runt problemet kan du spara buggrapporten till fil på en USB-sticka och sedan försöka skicka den till oss på %s från ett e-post konto på ett annat system. Notera att din buggrapport då inte kommer vara anonym såvida du inte vidtar ytterligare åtgärder själv för att säkerställa detta (t.ex. använder Tor med ett tillfälligt e-post konto).\n\nVill du spara buggrapporten till en fil?"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:386 ../data/whisperback.ui.h:21
+#: ../whisperBack/gui.py:389 ../data/whisperback.ui.h:21
 msgid "WhisperBack"
 msgstr "WhisperBack"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:387 ../data/whisperback.ui.h:2
+#: ../whisperBack/gui.py:390 ../data/whisperback.ui.h:2
 msgid "Send feedback in an encrypted mail."
 msgstr "Skicka återkoppling som krypterad e-post."
 
-#: ../whisperBack/gui.py:390
+#: ../whisperBack/gui.py:393
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
 msgstr "Copyright © 2009-2012 Tails utvecklare (tails at boum.org)"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:391
+#: ../whisperBack/gui.py:394
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
 msgstr "Tails utvecklare <tails at boum.org>"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:392
+#: ../whisperBack/gui.py:395
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Lista med översättare"
 
-#: ../whisperBack/gui.py:419
+#: ../whisperBack/gui.py:422
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
 msgstr "Detta verkar inte vara en korrekt URL eller OpenPGP-nyckel."
 More information about the tor-commits mailing list