[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 19:15:46 UTC 2014


commit 9460d2fce47421f9474d5034e67d9b5c5dc3301b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 19:15:48 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 tr/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/tr/network-settings.dtd b/tr/network-settings.dtd
index 4db8e1c..ab4905c 100644
--- a/tr/network-settings.dtd
+++ b/tr/network-settings.dtd
@@ -17,10 +17,10 @@
 
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Bu bilgisayarın İnternete erişirken bir vekil kullanması gerekiyor mu?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Eğer bu soruyu nasıl yanıtlayacağınızdan emin değilseniz, farklı bir tarayıcıda İnternet seçeneklerine bakın ve bir vekil kullanmak üzere yapılandırılıp yapılandırılmadığına bakın">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Eğer bu soruyu nasıl yanıtlayacağınızdan emin değilseniz, farklı bir tarayıcıda İnternet seçeneklerine bakın ve bir vekil kullanmak üzere yapılandırılıp yapılandırılmadığını denetleyin.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Vekil ayarlarını girin.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "İnternet Servis Sağlayıcınız (ISS) Tor Ağına bağlantıları engelliyor veya sansürlüyor mu?">
-<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Bu soruyu nasıl cevaplayacağınızdan emin deÄŸilseniz Hayır'ı Seçin.  EÄŸer Evet'i seçerseniz, Tor Ağına baÄŸlantıyı engellemeyi daha zor hale getiren listelenmeyen aynalar olan Tor Köprülerini yapılandırmanız istenecektir.">
+<!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Bu soruyu nasıl cevaplayacağınızdan emin deÄŸilseniz Hayır'ı Seçin.  Evet'i seçerseniz, Tor Ağına baÄŸlantıyı engellemeyi daha zor hale getiren listelenmeyen aynalar olan Tor Köprülerini yapılandırmanız istenecektir.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Sağlanan köprülerin kümesini kullanabilirsiniz veya özel bir köprü seti girebilir veya sağlayabilirsiniz.">
 
 <!-- Other: -->More information about the tor-commits mailing list