[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Oct 11 08:15:48 UTC 2014


commit 330b9355d509170b9d429b9c9ffcc085eb46e7bd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Oct 11 08:15:51 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 sv.po |   20 ++++++++++----------
 1 file changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/sv.po b/sv.po
index 81eafe1..9d76adf 100644
--- a/sv.po
+++ b/sv.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-08 22:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-11 07:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-11 08:13+0000\n"
 "Last-Translator: Michael Cavén\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -433,7 +433,7 @@ msgid ""
 "recommend that you learn how to <a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>open"
 " TrueCrypt volumes with cryptsetup</a> as soon as possible."
-msgstr ""
+msgstr "TrueCrypt kommer inte längre att uppdateras och sägs vara ej säker av dess upphovsmän. Därför kommer den att tas bort i Tails 1.2.1 (25 november). Vi rekommenderar att du lär dig hur <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/encryption_and_privacy/truecrypt.en.html#cryptsetup'>man öppnar TrueCrypt volymer med cryptsetup</a> så snart som möjligt."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:30
 msgid "I2P failed to start"
@@ -443,34 +443,34 @@ msgstr "Misslyckades med att starta I2P"
 msgid ""
 "Something went wrong when I2P was starting. Check the logs in /var/log/i2p "
 "for more information."
-msgstr ""
+msgstr "Något blev fel då I2P startade. Kolla loggarna i /var/log/i2p för mer information."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:42
 msgid "I2P's router console is ready"
-msgstr ""
+msgstr "I2P:s router konsol är klar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:43
 msgid "You can now access I2P's router console on http://127.0.0.1:7657."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan nu komma åt I2P:s router konsol på http://127.0.0.1:7657."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:48
 msgid "I2P is not ready"
-msgstr ""
+msgstr "I2P är inte klar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:49
 msgid ""
 "Eepsite tunnel not built within six minutes. Check the router console at "
 "http://127.0.0.1:7657/logs or the logs in /var/log/i2p for more information."
 " Reconnect to the network to try again."
-msgstr ""
+msgstr "Eepsite tunneln skapades ej inom sex minuter. Kolla router konsolen på http://127.0.0.1:7657/logs eller loggarna i /var/log/i2p för mer information. Återanslut till nätverket för att försöka igen."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:59
 msgid "I2P is ready"
-msgstr ""
+msgstr "I2P är klar"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-i2p:60
 msgid "You can now access services on I2P."
-msgstr ""
+msgstr "Du kan nu tillgång till tjänster på I2P."
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -487,7 +487,7 @@ msgstr "Lär dig hur du använder Tails"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Anonymous overlay network browser"
-msgstr ""
+msgstr "Anonymous overlay network webbläsare"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p-browser.desktop.in.h:2
 msgid "I2P Browser"More information about the tor-commits mailing list