[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 10 12:15:01 UTC 2014


commit bee8de3630827111fccc26917106d5b5a8d8670b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 10 12:15:02 2014 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 80d1f38..562f7cf 100644
--- a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-07-26 02:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-10 10:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-10 12:12+0000\n"
 "Last-Translator: Gabit Aidarbek <agabit at yandex.kz>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -48,12 +48,12 @@ msgstr "Мында сіздің көпірлеріңіз:"
 msgid ""
 "You have exceeded the rate limit. Please slow down! The minimum time between\n"
 "emails is %s hours. All further emails during this time period will be ignored."
-msgstr ""
+msgstr "Сіз жылдамдық щегінен асып кеттіңіз. Өтінеміз, жылдамдықты азайтыңыз! Хаттардың аралығындағы ең қысқа уақыт %s шаманы құрайды. Сол уақыт аралығындағы хаттардың барлығы еленбейді. "
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:25
 msgid ""
 "COMMANDs: (combine COMMANDs to specify multiple options simultaneously)"
-msgstr ""
+msgstr "COMMANDs: бірнеше варианттарды қатар таңдау үшін коммандаларды біріктіру, "
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word "BridgeDB".
 #: lib/bridgedb/strings.py:28
@@ -63,7 +63,7 @@ msgstr "BridgeDB-ге қош келдіңіз!"
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the words "transport" or "TYPE".
 #: lib/bridgedb/strings.py:30
 msgid "Currently supported transport TYPEs:"
-msgstr ""
+msgstr "Қазіргі кезде қолдауда келесі TYPEs:"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:31
 #, python-format
@@ -298,12 +298,12 @@ msgstr ""
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:13
 #, python-format
 msgid "Download %s Tor Browser %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s Tor Browser %s жүктеу"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:25
 #, python-format
 msgid "Step %s2%s"
-msgstr "%s2%s қадам"
+msgstr "Қадам %s2%s"
 
 #: lib/bridgedb/templates/index.html:27
 #, python-formatMore information about the tor-commits mailing list