[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Oct 9 20:16:41 UTC 2014


commit 9d545bef442e1f64f151e588c0ff054215bd4b30
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Oct 9 20:16:43 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 cs.po |   70 ++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 file changed, 35 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/cs.po b/cs.po
index 1211afc..e69048e 100644
--- a/cs.po
+++ b/cs.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-31 21:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-06 13:30+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-09-24 16:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-09 20:05+0000\n"
 "Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,11 +22,11 @@ msgstr ""
 "Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
 msgid "Tor is ready"
 msgstr "Tor je připraven"
 
-#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:44
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
 msgid "You can now access the Internet."
 msgstr "Nyní můžete přistupovat k Internetu."
 
@@ -204,22 +204,6 @@ msgstr "Výstup z GnuPG"
 msgid "Other messages provided by GnuPG:"
 msgstr "Další zprávy poskytnuté GnuPG:"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:12
-msgid "Tor is not ready"
-msgstr "Tor není připraven"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:13
-msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
-msgstr "Tor není připraven. Přesto spustit Tor Browser?"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:14
-msgid "Start Tor Browser"
-msgstr "Nastartovat Tor Browser"
-
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:15
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zrušit"
-
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:39
 msgid "Shutdown Immediately"
 msgstr "Vypnout okamžitě"
@@ -350,12 +334,12 @@ msgid ""
 msgstr "Něco se pokazilo, při spuštění I2P. Pro více informací se podívejte do protokolů v následujícím adresáři:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:60
 msgid "error:"
 msgstr "chyba:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:61
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
@@ -389,63 +373,79 @@ msgid ""
 " more...</a>"
 msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Více informací ...</a>"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:68
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:18
+msgid "Tor is not ready"
+msgstr "Tor není připraven"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:19
+msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
+msgstr "Tor není připraven. Přesto spustit Tor Browser?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:20
+msgid "Start Tor Browser"
+msgstr "Nastartovat Tor Browser"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tor-browser:21
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušit"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
 msgstr "Opravdu chcete spustit Nebezpečný prohlížeč?"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:73
 msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
 msgstr "Aktivita sítě s Nebezpečným Prohlížečem <b>není anonymní</b>. Používejte Unsafe browser pouze pokud je to nutné například pokud se musíte přihlásit nebo registrovat při připojení k internetu."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:74
 msgid "_Launch"
 msgstr "_Spustit"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:75
 msgid "_Exit"
 msgstr "_Odejít"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:82
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:85
 msgid "Starting the Unsafe Browser..."
 msgstr "Spoštění nebezpečného prohlížeče..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:83
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:86
 msgid "This may take a while, so please be patient."
 msgstr "Může to nějakou dobu trvat, takže buďte trpěliví."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:101
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:104
 msgid "Failed to setup chroot."
 msgstr "Nepodařilo se nastavit \"chroot\""
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:182
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:177
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
 msgid "Unsafe Browser"
 msgstr "Nebezpečný prohlížeč"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:204
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:217
 msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
 msgstr "Ukončování nebezpečného prohlížeče..."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:205
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:218
 msgid ""
 "This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
 "is properly shut down."
 msgstr "Tohle může chvíli trvat a nemusíte spustit Nebezpečný Prohlížeč dokud nebude spárvně vypnut."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:217
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:230
 msgid "Failed to restart Tor."
 msgstr "Znovuspuštění TORu nebylo úspěšné"
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:225
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:238
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
 msgstr "Další Nebezpečný Prohlížeč je nyní spuštěn nebo se čistí. Prosíme vraťte se později."
 
-#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:238
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:251
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."More information about the tor-commits mailing list