[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 7 15:15:50 UTC 2014


commit 96ab73a1ac67cc93aa55f613f5d0413239098053
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 7 15:15:51 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 ca/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ca/network-settings.dtd b/ca/network-settings.dtd
index 82fdc43..0d8fea2 100644
--- a/ca/network-settings.dtd
+++ b/ca/network-settings.dtd
@@ -57,7 +57,7 @@
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "A través del web">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Utilitza un navegador web o vés a: https://bridges.torproject.org">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "A través del mail d'autorresposta.">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges at torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.  However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, or https://mail.yahoo.com">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Envieu un e-mail a bridges at torproject.org només amb el text 'get bridges' al cos del missatge.  No obstant, per a fer més difícil per a l'atacant d'aprendre moltes adreces pont, heu d'enviar aquesta petició des d'un dels proveïdors de correu següents (llistats en ordre de preferència):">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, o https://mail.yahoo.com">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "A través del Escriptori d'Ajuda">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Com a última opció, pots demanar adreces de repetidors enviant un missatge a help at rt.torproject.org.  siusplau recorda que serà una persona qui et respondrà, siguis pacient i amable.">More information about the tor-commits mailing list