[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 7 14:45:50 UTC 2014


commit ee5833d9e155fa03a32557a919495d6fa8de6a71
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 7 14:45:51 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 ca.po |   26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/ca.po b/ca.po
index ccbfc03..7ba07dc 100644
--- a/ca.po
+++ b/ca.po
@@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-08-31 21:41+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-07 14:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-07 14:42+0000\n"
 "Last-Translator: laia_ <laiaadorio at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -344,7 +344,7 @@ msgstr "Assegura't que et funciona la connexió a internet, desprès torna a ini
 msgid ""
 "Something went wrong when I2P was starting. Look in the logs in the "
 "following directory for more information:"
-msgstr ""
+msgstr "Quelcom ha anat malament quan s'iniciava I2P. Mireu els registres al directori següent per a més informació: "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
@@ -367,7 +367,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Or do a manual upgrade.\n"
 "See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
-msgstr ""
+msgstr "<b>No hi ha memòria suficient per a buscar actualitzacions.</b>\n\nAssegureu-vos que aquest sistema compleix els requisits tècnics per a executar Tails. \nVegeu file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n\nIntenteu reiniciar Tails per cercar actualitzacions una altra vegada. \n\nO feu una actualització manual. \nVegeu https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
 msgid "Warning: virtual machine detected!"
@@ -377,14 +377,14 @@ msgstr "Alerta: Màquina virtual detectada!"
 msgid ""
 "Both the host operating system and the virtualization software are able to "
 "monitor what you are doing in Tails."
-msgstr ""
+msgstr "Tant el sistema operatiu instal·lat com el programari de virtualització estan preparats per gravar el que feu a Tails. "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
 msgid ""
 "<a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Learn"
 " more...</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Apreneu-ne més...</a>"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:68
 msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
@@ -395,11 +395,11 @@ msgid ""
 "Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
 " the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
 "register to activate your Internet connection."
-msgstr ""
+msgstr "L'activitat de xarxa amb el navegador insegur <b>no és anònim</b>. Utilitzeu només el navegador insegur si és necessari, per exemple si heu d'iniciar sessió o registrar-vos per a activar la vostra connexió a internet. "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
 msgid "_Launch"
-msgstr ""
+msgstr "_Launch"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
 msgid "_Exit"
@@ -415,7 +415,7 @@ msgstr "Això pot portar una estona, siusplau esperi."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:101
 msgid "Failed to setup chroot."
-msgstr ""
+msgstr "Fallada en configurar chroot."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:182
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
@@ -440,13 +440,13 @@ msgstr "Error al reiniciar Tor."
 msgid ""
 "Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
 "retry in a while."
-msgstr ""
+msgstr "Un altre navegador insegur està essent executat o netejat. Si us plau, provi-ho d'aquí una estona. "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:238
 msgid ""
 "No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
 "NetworkManager."
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha obtingut cap servidor DNS a través del DHCP o configurat manualment al NetworkManager. "
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
 msgid "TrueCrypt will soon be removed from Tails"
@@ -456,7 +456,7 @@ msgstr "Aviat eliminarem TrueCrypt de Tails"
 msgid ""
 "TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
 "concerns."
-msgstr ""
+msgstr "TrueCrypt serà aviat eliminat de Tails degut a assumptes de llicència i desenvolupament. "
 
 #: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
 msgid "Report an error"
@@ -473,7 +473,7 @@ msgstr "Aprén com usar Tails"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:1
 msgid "Anonymous overlay network "
-msgstr ""
+msgstr "Xarxa de superposició anònima"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:2
 msgid "i2p"
@@ -481,7 +481,7 @@ msgstr "i2p"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:3
 msgid "Anonymous overlay network"
-msgstr ""
+msgstr "Xarxa de superposició anònima"
 
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
 msgid "Learn more about Tails"More information about the tor-commits mailing list