[tor-commits] [translation/gettor] Update translations for gettor

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 7 12:45:07 UTC 2014


commit 33a964f9ee928badb9625cfa197768de1785764e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 7 12:45:08 2014 +0000

    Update translations for gettor
---
 ca/gettor.po |   10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/ca/gettor.po b/ca/gettor.po
index 878b41c..261a06c 100644
--- a/ca/gettor.po
+++ b/ca/gettor.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-07 12:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-07 12:31+0000\n"
 "Last-Translator: laia_ <laiaadorio at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -461,7 +461,7 @@ msgid ""
 "Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
 "\n"
 "    https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
-msgstr ""
+msgstr "El programari de Tor és un recurs que podeu executar al vostre ordinador que ajuda\na mantenir-vos segurs a Internet. Tor us protegeix rebotant les vostres\ncomunicacions al voltant d'una xarxa de relés distribuida executada per voluntaris\nd'arreu del món: això evita que algú que observi la vostra connexió a internet\nsàpigue quins llocs visiteu, i evita que els llocs que visiteu\nsàpiguen la vostra localització física. Aquest conjunt de relés voluntaris s'anomena\nla Xarxa Tor. Podue llegir més de com funciona Tor aquí:\n\nhttps://www.torproject.org/about/overview.html.en"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:286
 msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
@@ -472,7 +472,7 @@ msgid ""
 "The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
 "The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
 "Just extract it and run."
-msgstr ""
+msgstr "El navegador Bundle (TBB) és el paquet que recomanem a la majoria dels usuaris. \nEl paquet inclou tot el que necessiteu per a navegar per internet amb seguretat. \nNomés cal extreure'l i executar-lo. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:292
 msgid "What package should I request?"
@@ -484,7 +484,7 @@ msgid ""
 "operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
 "is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
 "systems there are suitable for:"
-msgstr ""
+msgstr "Això depèn del sistema operatiu que utilitzeu. Per exemple, si el vostre\nsistema operatiu és Microsoft Windows, hauríeu de demanar \"windows\". Aquí\nhi ha una breu explicació de tots els paquets per demanar i quins sistemes\noperatius hi encaixen:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:299
 msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
@@ -508,4 +508,4 @@ msgid ""
 "  https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
 "  https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
 "  https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
-msgstr ""
+msgstr "Disculpes, però el paquet que has demanat (%s) és massa gran pel teu\nproveïdor per a acceptar-lo com a arxiu adjunt. Prova usant un altre proveïdor que permeti\narxius adjunts més grans. O prova un dels següents miralls:\n\nhttps://www.oignon.net/dist/torbrowser/\nhttps://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\nhttps://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"



More information about the tor-commits mailing list