[tor-commits] [translation/tails-misc_completed] Update translations for tails-misc_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 13:45:57 UTC 2014


commit dbad1b199d839fd5b62686135c0f918b68ef501b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 13:45:58 2014 +0000

    Update translations for tails-misc_completed
---
 cs.po |  519 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 519 insertions(+)

diff --git a/cs.po b/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..1211afc
--- /dev/null
+++ b/cs.po
@@ -0,0 +1,519 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>, 2014
+# Adam Slovacek <adamslovacek at gmail.com>, 2013
+# Filip Hruska <fhr at fhrnet.eu>, 2014
+# Jiří Vírava <appukonrad at gmail.com>, 2013-2014
+# mxsedlacek, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-08-31 21:41+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-06 13:30+0000\n"
+"Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
+msgid "Tor is ready"
+msgstr "Tor je připraven"
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:44
+msgid "You can now access the Internet."
+msgstr "Nyní můžete přistupovat k Internetu."
+
+#: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
+#, python-format
+msgid ""
+"<h1>Help us fix your bug!</h1>\n"
+"<p>Read <a href=\"%s\">our bug reporting instructions</a>.</p>\n"
+"<p><strong>Do not include more personal information than\n"
+"needed!</strong></p>\n"
+"<h2>About giving us an email address</h2>\n"
+"<p>If you don't mind disclosing some bits of your identity\n"
+"to Tails developers, you can provide an email address to\n"
+"let us ask more details about the bug. Additionally entering\n"
+"a public PGP key enables us to encrypt such future\n"
+"communication.</p>\n"
+"<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
+"a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
+"Internet and mailbox providers?</p>\n"
+msgstr "<h1>Pomozte nám spravit váš problém!</h1>\n <p>Přečtěte si <a href=\"%s\">naše instrukce pro nahlášení problému</a>.</p>\n <p><strong>Nepřikládejte více osobních informací než je \n třeba!</strong></p>\n <h2>Pokud nám chcete dát svou emailovou adresu</h2>\n <p>Nevadí-li vám částečné odhalení vaší identity\n vývojářům softwaru Tails, můžete poskytnout svou emailovou adresu\\n abychom se vás mohli zeptat na podrobnosti kolem vámi pozorovaného problému.. Přidáním\n veřejného PGP klíče nám umožní naší budoucí korespondenci s vámi zabezpečit \n šifrováním.</p>\n <p>Kdokoli kdo uvidí tuto odpověď, bude vědět že jste\n uživatelem softwaru Tails. Není na čase zvážit, nakolik věříte vašemu\n poskytovateli internetu a emailu?</p>\n"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
+msgid "OpenPGP encryption applet"
+msgstr "OpenPGP šifrovací applet"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
+msgid "Exit"
+msgstr "Konec"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:141
+msgid "About"
+msgstr "O aplikaci"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
+msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
+msgstr "Šifrovat schránku s _Heslem"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
+msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
+msgstr "Přihlásit/Zašifrovat Schránku s Veřejnými_Klíči"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
+msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
+msgstr "_Dešifrovat/Ověřit Schránku"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
+msgid "_Manage Keys"
+msgstr "_Spravovat Klávesy"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
+msgid "The clipboard does not contain valid input data."
+msgstr "Schránka neobsahuje validní vstupní data."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:294
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:296
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:298
+msgid "Unknown Trust"
+msgstr "Neznámá důvěra"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:300
+msgid "Marginal Trust"
+msgstr "Marginální důvěra"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:302
+msgid "Full Trust"
+msgstr "Plná důvěra"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:304
+msgid "Ultimate Trust"
+msgstr "Nekonečná důvěra"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:357
+msgid "Name"
+msgstr "Jméno"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
+msgid "Key ID"
+msgstr "ID klíče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
+msgid "Status"
+msgstr "Stav"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:391
+msgid "Fingerprint:"
+msgstr "Otisk:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:394
+msgid "User ID:"
+msgid_plural "User IDs:"
+msgstr[0] "Uživatelské ID:"
+msgstr[1] "Uživatelská ID:"
+msgstr[2] "Uživatelská ID:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:424
+msgid "None (Don't sign)"
+msgstr "Žádný (Nepřipojovat) "
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:487
+msgid "Select recipients:"
+msgstr "Označit příjemce:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:495
+msgid "Hide recipients"
+msgstr "Skrýtí příjemci"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:498
+msgid ""
+"Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
+"anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
+msgstr "Skrýt uživatelská jména všech příjemců šifrované zprávy. Jinak každý, kdo uvidí zašifrovanou zprávu můžete vidět, kdo jsou příjemci."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:504
+msgid "Sign message as:"
+msgstr "Podepsat zprávu jako:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:508
+msgid "Choose keys"
+msgstr "Vybrat klíče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:548
+msgid "Do you trust these keys?"
+msgstr "Důvěřujete těmto klíčům?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:551
+msgid "The following selected key is not fully trusted:"
+msgid_plural "The following selected keys are not fully trusted:"
+msgstr[0] "Následující vybraný klíč není plně důvěryhodný:"
+msgstr[1] "Následující vybrané klíče nejsou plně důvěryhodné:"
+msgstr[2] "Následující vybrané klíče nejsou plně důvěryhodné:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:569
+msgid "Do you trust this key enough to use it anyway?"
+msgid_plural "Do you trust these keys enough to use them anyway?"
+msgstr[0] "Věříte tomuto klíči dostatečně na to, abyste ho přesto použili?"
+msgstr[1] "Věříte těmto klíčům dostatečně na to, abyste je přesto použili?"
+msgstr[2] "Věříte těmto klíčům dostatečně na to, abyste je přesto použili?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:582
+msgid "No keys selected"
+msgstr "Nebyly vybrány žádné klíče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:584
+msgid ""
+"You must select a private key to sign the message, or some public keys to "
+"encrypt the message, or both."
+msgstr "Musíte vybrat soukromý klíč na podepsání nebo veřejný klíč na zašifrování zprávy nebo oba."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:612
+msgid "No keys available"
+msgstr "Žádné dostupné klíče"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:614
+msgid ""
+"You need a private key to sign messages or a public key to encrypt messages."
+msgstr "Potřebujete soukromý klíč na podepsání zpráv nebo veřejný klíč na zašifrování zpráv."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:742
+msgid "GnuPG error"
+msgstr "Chyba GnuPG"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:763
+msgid "Therefore the operation cannot be performed."
+msgstr "Proto nemůže být operace provedena."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:813
+msgid "GnuPG results"
+msgstr "GnuPG výsledky"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:819
+msgid "Output of GnuPG:"
+msgstr "Výstup z GnuPG"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:844
+msgid "Other messages provided by GnuPG:"
+msgstr "Další zprávy poskytnuté GnuPG:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:12
+msgid "Tor is not ready"
+msgstr "Tor není připraven"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:13
+msgid "Tor is not ready. Start Tor Browser anyway?"
+msgstr "Tor není připraven. Přesto spustit Tor Browser?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:14
+msgid "Start Tor Browser"
+msgstr "Nastartovat Tor Browser"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/iceweasel:15
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušit"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:39
+msgid "Shutdown Immediately"
+msgstr "Vypnout okamžitě"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/lib/shutdown-helper-applet:40
+msgid "Reboot Immediately"
+msgstr "Restartovat okamžitě"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:16
+msgid "not available"
+msgstr "nedostupné"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:19
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:1
+msgid "Tails"
+msgstr "Tails"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:24
+msgid "The Amnesic Incognito Live System"
+msgstr "Amnesic Incognito Systém Živě"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:25
+#, python-format
+msgid ""
+"Build information:\n"
+"%s"
+msgstr "Buildovací informace:\n%s"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-about:27
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:1
+msgid "About Tails"
+msgstr "O Tails"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:118
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:124
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:128
+msgid "Your additional software"
+msgstr "Vaše další programy"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:119
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:129
+msgid ""
+"The upgrade failed. This might be due to a network problem. Please check "
+"your network connection, try to restart Tails, or read the system log to "
+"understand better the problem."
+msgstr "Aktualizace se npodařila. Mohlo se to stát kvůli problému s připojením. Prosíme zkontrolujte své internetové připojení, pokuste se restartovat Tails nebo si přečtěte systémový log pro lepší porozumění problému."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-additional-software:125
+msgid "The upgrade was successful."
+msgstr "Aktualizace byla úspěšná."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:52
+msgid "Synchronizing the system's clock"
+msgstr "Synchronizace systémového času"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:53
+msgid ""
+"Tor needs an accurate clock to work properly, especially for Hidden "
+"Services. Please wait..."
+msgstr "Tor potřebuje přesné hodiny aby pracoval správně, zejména kvůli Skrytým Službám. Prosíme čekejte..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-htp-notify-user:87
+msgid "Failed to synchronize the clock!"
+msgstr "Synchronizace hodin se nezdařila!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:38
+msgid "Network connection blocked?"
+msgstr "Internetové připojení blokováno?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-restricted-network-detector:40
+msgid ""
+"It looks like you are blocked from the network. This may be related to the "
+"MAC spoofing feature. For more information, see the <a "
+"href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC"
+" spoofing documentation</a>."
+msgstr "Vypadá to že jste blokování ze sítě. To může být kvůli MAC funkci spoofing. pro více informací se podívejte na <a href=\\\"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html#blocked\\\">MAC spoofing documentation</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-security-check:145
+msgid "This version of Tails has known security issues:"
+msgstr "Tato verze Tails obsahuje následující bezpečnostní problémy:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:29
+#, sh-format
+msgid "Network card ${nic} disabled"
+msgstr "Síťová karta ${nic} vypnuta"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:30
+#, sh-format
+msgid ""
+"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}) so it is temporarily disabled.\n"
+"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
+msgstr "MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}) takže je momentálně nedostupné. Možná budete preferovat restarování Tails a odpojení MAC spoofingu. Podívejte se na <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:39
+msgid "All networking disabled"
+msgstr "Veškeré síťování vypnuto"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/tails-spoof-mac:40
+#, sh-format
+msgid ""
+"MAC spoofing failed for network card ${nic_name} (${nic}). The error recovery also failed so all networking is disabled.\n"
+"You might prefer to restart Tails and disable MAC spoofing. See the <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
+msgstr "MAC spoofing selhalo pro síťovou kartu ${nic_name} (${nic}). Oprava chyb také sehlaha takže je veškerá síťová komunikace odpojena.\nMůžete preferovat restartování Tails a odpojit MAC spoofing. Podívejte se na <a href='file:///usr/share/doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html'>documentation</a>."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:62
+msgid "Starting I2P..."
+msgstr "Startuje I2P..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:63
+msgid "The I2P router console will be opened on start."
+msgstr "Při startu bude otevřena konzole I2P směrovače."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:82
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:124
+msgid "I2P failed to start"
+msgstr "I2P se nepodařilo spustit"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:83
+msgid ""
+"Make sure that you have a working Internet connection, then try to start I2P"
+" again."
+msgstr "Ujistěte se, že máte funkční připojení na Internet, potom zkuste I2P nastartovat znovu."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-start-i2p:125
+msgid ""
+"Something went wrong when I2P was starting. Look in the logs in the "
+"following directory for more information:"
+msgstr "Něco se pokazilo, při spuštění I2P. Pro více informací se podívejte do protokolů v následujícím adresáři:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:19
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:57
+msgid "error:"
+msgstr "chyba:"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:20
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:58
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-upgrade-frontend-wrapper:40
+msgid ""
+"<b>Not enough memory available to check for upgrades.</b>\n"
+"\n"
+"Make sure this system satisfies the requirements for running Tails.\n"
+"See file:///usr/share/doc/tails/website/doc/about/requirements.en.html\n"
+"\n"
+"Try to restart Tails to check for upgrades again.\n"
+"\n"
+"Or do a manual upgrade.\n"
+"See https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
+msgstr "<b>Není k dispozici dostatek paměti potřebné ke kontrole aktualizací</b>\n\nUjistěte se že tento systém splňuje požadavky ke spuštění Tails.\nPodívejte se na dokument :///usr/share/doc/tails/website/doc/requirements.en.html\n\nPokuste se restartovat Tails a znovu zkontrolujte aktualizace.\n\nNebo spusťte manuální aktualizaci.\n\nPodívejte se na https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade#manual"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:53
+msgid "Warning: virtual machine detected!"
+msgstr "Varování: zjištěn virtuální stroj!"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:55
+msgid ""
+"Both the host operating system and the virtualization software are able to "
+"monitor what you are doing in Tails."
+msgstr "Jak hostitelský operační systém tak virtualizační software je schopen sledovat, co děláte v Tails."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/tails-virt-notify-user:57
+msgid ""
+"<a "
+"href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Learn"
+" more...</a>"
+msgstr "<a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/advanced_topics/virtualization.en.html'>Více informací ...</a>"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:68
+msgid "Do you really want to launch the Unsafe Browser?"
+msgstr "Opravdu chcete spustit Nebezpečný prohlížeč?"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:70
+msgid ""
+"Network activity within the Unsafe Browser is <b>not anonymous</b>. Only use"
+" the Unsafe Browser if necessary, for example if you have to login or "
+"register to activate your Internet connection."
+msgstr "Aktivita sítě s Nebezpečným Prohlížečem <b>není anonymní</b>. Používejte Unsafe browser pouze pokud je to nutné například pokud se musíte přihlásit nebo registrovat při připojení k internetu."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:71
+msgid "_Launch"
+msgstr "_Spustit"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:72
+msgid "_Exit"
+msgstr "_Odejít"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:82
+msgid "Starting the Unsafe Browser..."
+msgstr "Spoštění nebezpečného prohlížeče..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:83
+msgid "This may take a while, so please be patient."
+msgstr "Může to nějakou dobu trvat, takže buďte trpěliví."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:101
+msgid "Failed to setup chroot."
+msgstr "Nepodařilo se nastavit \"chroot\""
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:182
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:1
+msgid "Unsafe Browser"
+msgstr "Nebezpečný prohlížeč"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:204
+msgid "Shutting down the Unsafe Browser..."
+msgstr "Ukončování nebezpečného prohlížeče..."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:205
+msgid ""
+"This may take a while, and you may not restart the Unsafe Browser until it "
+"is properly shut down."
+msgstr "Tohle může chvíli trvat a nemusíte spustit Nebezpečný Prohlížeč dokud nebude spárvně vypnut."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:217
+msgid "Failed to restart Tor."
+msgstr "Znovuspuštění TORu nebylo úspěšné"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:225
+msgid ""
+"Another Unsafe Browser is currently running, or being cleaned up. Please "
+"retry in a while."
+msgstr "Další Nebezpečný Prohlížeč je nyní spuštěn nebo se čistí. Prosíme vraťte se později."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/local/sbin/unsafe-browser:238
+msgid ""
+"No DNS server was obtained through DHCP or manually configured in "
+"NetworkManager."
+msgstr "Nebyl získán prostřednictvím DHCP nebo ručně nastaven v Síťovém správci žádný DNS server."
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:11
+msgid "TrueCrypt will soon be removed from Tails"
+msgstr "TrueCrypt bude brzy z Tails odstraněn"
+
+#: config/chroot_local-includes/usr/share/tails/truecrypt-wrapper.disabled:12
+msgid ""
+"TrueCrypt will soon be removed from Tails due to license and development "
+"concerns."
+msgstr "TrueCrypt bude brzy kvůli licenčním a vývojových problémů z Tails odstraněn."
+
+#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/Report_an_error.desktop.in.h:1
+msgid "Report an error"
+msgstr "Nahlásit chybu"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/etc/skel/Desktop/tails-documentation.desktop.in.h:1
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:1
+msgid "Tails documentation"
+msgstr "Dokumentace Tails"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-documentation.desktop.in.h:2
+msgid "Learn how to use Tails"
+msgstr "Naučte se používat Tails"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:1
+msgid "Anonymous overlay network "
+msgstr "Anonymní překrytí sítě"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:2
+msgid "i2p"
+msgstr "i2p"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/i2p.desktop.in.h:3
+msgid "Anonymous overlay network"
+msgstr "Anonymní překrytí sítě"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-about.desktop.in.h:2
+msgid "Learn more about Tails"
+msgstr "Zjistěte více o Tails"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:1
+msgid "Reboot"
+msgstr "Restartovat"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-reboot.desktop.in.h:2
+msgid "Immediately reboot computer"
+msgstr "Okamžitě restartovat počítač"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:1
+msgid "Power Off"
+msgstr "Vypnout"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/tails-shutdown.desktop.in.h:2
+msgid "Immediately shut down computer"
+msgstr "Okamžitě vypnout počítač"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:2
+msgid "Browse the World Wide Web without anonymity"
+msgstr "Procházet World Wide Web bez anonymity"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/applications/unsafe-browser.desktop.in.h:3
+msgid "Unsafe Web Browser"
+msgstr "Nebezpečný webový prohlížeč"
+
+#: ../config/chroot_local-includes/usr/share/desktop-directories/Tails.directory.in.h:2
+msgid "Tails specific tools"
+msgstr "Specifické nástroje Tails"More information about the tor-commits mailing list