[tor-commits] [translation/https_everywhere_completed] Update translations for https_everywhere_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 13:45:26 UTC 2014


commit cf4cb4ae58659bb28bb3ddee9b7cb577798a9214
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 13:45:27 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere_completed
---
 cs/ssl-observatory.dtd |    8 +++++++-
 1 file changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/cs/ssl-observatory.dtd b/cs/ssl-observatory.dtd
index b95b059..0b8053c 100644
--- a/cs/ssl-observatory.dtd
+++ b/cs/ssl-observatory.dtd
@@ -44,6 +44,12 @@ dotěrné firemní síti:">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.asn_tooltip
 "Toto načte a odešle "číslo Autonomního Systému" vaší sítě.   Pomůže nám to lokalizovat útoky na HTTPS, a rozpoznat jestli máme hlášení ze sítí v zemích jako je Írán a Sýrie, kde jsou útoky relativně časté.">
 
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning
+"Zobrazit varování pokud Observatoř detekuje zrušený certifikát nezachycený vaším prohlížečem.">
+
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning_tooltip
+"Toto zkontroluje zadané certifikáty proti známým Seznamům zneplatněných certifikátů. Bohužel nemůžeme zaručit, že označíme každý odvolaný certifikát, ale pokud se zobrazí upozornění, je velká šance, že je něco špatně.">
+
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Hotovo">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.explanation 
@@ -85,7 +91,7 @@ díval.   Pro zobrazení podrobností najeďte na možnosti myší.">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Zobrazit řetězec certifikátů">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Rozumím">
 <!ENTITY ssl-observatory.warning.text "SSL Observatoř od EFF vydala varování před HTTPS cetifikátem / certifikáty na těchto stránkách:">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Pokud jste se na těchto stránkách přihlásili, doporučujeme změnit si heslo, až budete připojeni bezpečným připojením.">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Pokud jste přihlášení na této stránce, můžeme doporučit změnu vašeho hesla ihned jakmile budete mít bezpečné připojení. (Tato varování mohou být vypnuta v ''SSL Observatoř'' kartě v HTTPS Všude dialogovém okně Předvolby.)">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
 "Odesílat a prověrovat certifikáty podepsané sami sebou">More information about the tor-commits mailing list