[tor-commits] [translation/tails-iuk_completed] Update translations for tails-iuk_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 00:47:31 UTC 2014


commit 0e8bfa363c31ede95fabe2f4b10a456ec6eacf6c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 00:47:31 2014 +0000

    Update translations for tails-iuk_completed
---
 cs.po |  236 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 236 insertions(+)

diff --git a/cs.po b/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..51a1e95
--- /dev/null
+++ b/cs.po
@@ -0,0 +1,236 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Tails developers
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>, 2014
+# Jiří Vírava <appukonrad at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-09-18 21:27-0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-06 00:40+0000\n"
+"Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:146 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:523
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:667
+msgid "For debugging information, see /home/amnesia/.xsession-errors"
+msgstr "Informace pro ladění, naleznete na /home/amnesia/.xsession-errors"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:216
+msgid "Error while checking for upgrades"
+msgstr "Chyba při kontrole aktualizací"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:219
+msgid ""
+"<b>Could not determine whether an upgrade is available from our website.</b>\n"
+"\n"
+"Check your network connection, and restart Tails to try upgrading again.\n"
+"\n"
+"If the problem persists, go to file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+msgstr "<b>Nelze určit, zda je k dispozici na našich webových stránkách aktualizace.</b>\n\nZkontrolujte připojení k síti, restartujte Tails a vyzkoušejte aktualizaci znovu. \n\nPokud problém přetrvává, přejděte na soubor ::///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/check.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:234
+msgid "no automatic upgrade is available from our website for this version"
+msgstr "pro tuto verzi není na našich stránkách dostupná žádná automatická aktualizace"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:240
+msgid "your device was not created using Tails Installer"
+msgstr "vaše zařízení nebylo vytvořeno pomocí Tails instalátoru"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:245
+msgid "Tails was started from a DVD or a read-only device"
+msgstr "Tails byl spuštěn z disku DVD nebo zařízení pouze pro čtení"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:250
+msgid "there is not enough free space on the Tails system partition"
+msgstr "není dostatek volného místa na systémovém oddílu Tails "
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:255
+msgid "not enough memory is available on this system"
+msgstr "V systému nebyl nalezen dostatek paměti."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:261
+#, perl-brace-format
+msgid "No explanation available for reason '%{reason}s'."
+msgstr "Nebylo nalezení žádné vysvětlení pro tuto příčinu '%{reason}s'."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:281
+msgid "The system is up-to-date"
+msgstr "Systém je aktuální"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:286
+msgid "This version of Tails is outdated, and may have security issues."
+msgstr "Tato verze Tails je zastaralá a může mít problémy se zabezpečením."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:318
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{space_needed}s of free space on"
+" Tails system partition,  but only %{free_space}s is available."
+msgstr "Dostupná přírustková aktualizace vyžaduje %{space_needed}s volného místa na systémovém oddílu Tails, ale je k dispozici pouze %{free_space}s ."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:334
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"The available incremental upgrade requires %{memory_needed}s of free memory,"
+" but only %{free_memory}s is available."
+msgstr "Dostupná přírustková aktualizace vyžaduje %{memory_needed}s volného místa v paměti, ale je k dispozici pouze %{free_memory}s volné paměti ."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:356
+msgid ""
+"An incremental upgrade is available, but no full upgrade is.\n"
+"This should not happen. Please report a bug."
+msgstr "Inkrementální update je dostupný, ale není dostupný plný update.\nToto by se nemělo stát. Prosíme nahlašte chybu."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:360
+msgid "Error while detecting available upgrades"
+msgstr "Chyba při zjišťování dostupných aktualizací"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:370
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is recommended to close all the open applications during the upgrade.\n"
+"Downloading the upgrade might take a long time, from several minutes to a few hours.\n"
+"The networking will be disabled after downloading the upgrade.\n"
+"\n"
+"Download size: %{size}s\n"
+"\n"
+"Do you want to upgrade now?"
+msgstr "<b>Měl by jste upgradovat na %{name}s %{version}s.</b>\n\nPro více informací o této verzi běžte na %{details_url}s\n\n'Během upgradu je doporučeno zavřít všechny otevřené aplikace. Stahování může probíhat od několika minut až po několik hodin. Síť bude po stáhnutí upgradu nedostupná\n\nVelikost downloadu: %{size}s\n\nPřejete si upgradovat hned?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:385
+msgid "Upgrade available"
+msgstr "Aktualizace k dispozici"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:386
+msgid "Upgrade now"
+msgstr "Aktualizovat nyní"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:387
+msgid "Upgrade later"
+msgstr "Aktualizovat později"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:395
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"<b>You should do a manual upgrade to %{name}s %{version}s.</b>\n"
+"\n"
+"For more information about this new version, go to %{details_url}s\n"
+"\n"
+"It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: %{explanation}s.\n"
+"\n"
+"To learn how to do a manual upgrade, go to https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+msgstr "<b>Měli byste provést ruční upgrade na %{name}s %{version}s.</b>\n\nPro více informací o nové verzi běžte na %{details_url}s\n\nNení možné vaše zařízení upgradovat na nejnovější verzi: %{explanation}s.\n\nChcete-li se dozvědět, jak provést ruční upgrade, přejděte na https://tails.boum.org/doc/first_steps/upgrade/#manual"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:411
+msgid "New version available"
+msgstr "Dostupná nová verze"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:468
+msgid "Downloading upgrade"
+msgstr "Stahování aktualizace"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:471
+#, perl-brace-format
+msgid "Downloading the upgrade to %{name}s %{version}s..."
+msgstr "Stahování aktualizace %{name}s %{version}s..."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:512
+msgid ""
+"<b>The upgrade could not be downloaded.</b>\\n\\nCheck your network "
+"connection, and restart Tails to try upgrading again.\\n\\nIf the problem "
+"persists, go to "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+msgstr "<b> Upgrade nemohl být stažen.</b>\\n\\nZkontrolujte připojení k internetu, restartujte Tails a pokuste se upgradovat znovu. .\\n\\nPokud problém přetrvává jděte do složky:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/download.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:528 ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:547
+msgid "Error while downloading the upgrade"
+msgstr "Chyba při stahování aktualizace"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:540
+#, perl-brace-format
+msgid ""
+"Output file '%{output_file}s' does not exist, but tails-iuk-get-target-file "
+"did not complain. Please report a bug."
+msgstr "Výstupní složka '%{output_file}s' neexistuje, ale but tails-iuk-get-target-file nehlásí chybu. Prosíme nahlaště chybu."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:559
+msgid "Error while creating temporary downloading directory"
+msgstr "Chyba při vytváření dočasného adresáře stahování"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:562
+msgid "Failed to create temporary download directory"
+msgstr "Nepodařilo se vytvořit dočasný adresář pro stahování"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:574
+msgid ""
+"<b>Your Tails device was successfully upgraded.</b>\n"
+"\n"
+"Some security features were temporarily disabled.\n"
+"You should restart Tails on the new version as soon as possible.\n"
+"\n"
+"Do you want to restart now?"
+msgstr "<b>Vaše Tails zařízení bylo upgradováno.</b>\n\nNěkteré bezpečnostní prvky jsou dočasně nedostupné.\nMěl by jste restartovat Tails s novou verzí co nejdříve.\n\nChcete nyní restartovat?"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:579
+msgid "Restart Tails"
+msgstr "Restartovat Tails"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:580
+msgid "Restart now"
+msgstr "Restartovat nyní"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:581
+msgid "Restart later"
+msgstr "Restartovat později"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:592
+msgid "Error while restarting the system"
+msgstr "Chyba při restartu systému"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:595
+msgid "Failed to restart the system"
+msgstr "Nepodařilo se restartovat systém"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:610
+msgid "Error while shutting down the network"
+msgstr "Chyba při vypínání sítě"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:613
+msgid "Failed to shutdown network"
+msgstr "Nepodařilo se vypnout síť"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:623
+msgid "Upgrading the system"
+msgstr "Aktualizace systému"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:625
+msgid ""
+"<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
+"\n"
+"For security reasons, the networking is now disabled."
+msgstr "<b>Vaše Tails zařízení se nyní upgraduje...</b>\n\nZ bezpečnostních důvodů je nyní síť nedostupná."
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:662
+msgid ""
+"<b>An error occured while installing the upgrade.</b>\\n\\nYour Tails device"
+" needs to be repaired and might be unable to restart.\\n\\nPlease follow the"
+" instructions at "
+"file:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+msgstr "<b>Pri instalování upgradu se objevil error.</b>\\n\\nVaše Tails zařízení potřebuje být opraveno a může být neschopno se restartovat. \\n\\nProsíme pokračujte podle instrukcí ve složce:///usr/share/doc/tails/website/doc/upgrade/error/install.en.html"
+
+#: ../lib/Tails/IUK/Frontend.pm:672
+msgid "Error while installing the upgrade"
+msgstr "Chyba při instalaci aktualizace"More information about the tor-commits mailing list