[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 00:16:30 UTC 2014


commit 61e097df97efec2708755395181f211f87e6fe40
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 00:16:31 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 cs/torbutton.properties |   10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/cs/torbutton.properties b/cs/torbutton.properties
index 0a74813..991eee4 100644
--- a/cs/torbutton.properties
+++ b/cs/torbutton.properties
@@ -41,14 +41,14 @@ torbutton.popup.pref_error = Torbutton nemůže obnovit preference v adresáři
 torbutton.popup.permission_denied = Prosíme, buď resetujte oprávnění adresáře prohlížeče Tor nebo jej zkopírujte na novou lokaci.
 torbutton.popup.device_full = Disk se zdá plný. Prosíme uvolněte místo na disku nebo přesuňte prohlížeč Tor na nové zařízení.
 torbutton.title.prompt_torbrowser = Důležitá zpráva Torbutton.
-torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton works differently now: you can't turn it off any more.\n\nWe made this change because it isn't safe to use Torbutton in a browser that's also used for non-Tor browsing. There were too many bugs there that we couldn't fix any other way.\n\nIf you want to keep using Firefox normally, you should uninstall Torbutton and download Tor Browser Bundle. The privacy properties of Tor Browser are also superior to those of normal Firefox, even when Firefox is used with Torbutton.\n\nTo remove Torbutton, go to Tools->Addons->Extensions and then click the Remove button next to Torbutton.
-torbutton.popup.short_torbrowser = Important Torbutton Information!\n\nTorbutton is now always enabled.\n\nClick on the Torbutton for more information.
+torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton nyní pracuje jinak: nemůžete jej nyní vypnout.\n\nRozhodli jsme se pto tuto změnu protože není bezpečné používat Torbutton v prohlížeči který je zárověn využíván pro prohlížení mimo síť Tor. Kvůli tomu se vyskytovalo příliš mnoho chyb které jsme nemohli opravit jinak.\n\nPokud chcete pokračovat ve využívání Firefoxu normálně, měli by jste si nainstalovat Tor Browser Bundle. Privátní nastavení Tro prohlížeče jsou také nadřazeny těm Firefoxu, dokonce i když je Firefox využíván s Torbuttonem. \n\nK odstranění Torbuttonu, jděte do Nástroje-> Addony-> Rozšíření-> a poté klikněte na tlačítko Odstranit vedle Torbuttonu.
+torbutton.popup.short_torbrowser = Důležitá Torbutton informace!\n\nTorbutton je nyní stále aktivní.\n\nKlikněte na Torbutton pro více informací.\n
 
-torbutton.popup.confirm_plugins = Plugins such as Flash can harm your privacy and anonymity.\n\nThey can also bypass Tor to reveal your current location and IP address.\n\nAre you sure you want to enable plugins?\n\n
-torbutton.popup.never_ask_again = Never ask me again
+torbutton.popup.confirm_plugins = Pluginy jako Flash mohou narušit vaše soukromí a vaši anonymitu.\n\nTaké mohou obejít Tor a způsobit odhalení vašeho umístění a IP adresu.\n\nJste si jistý že chcete povolit pluginy?\n\n
+torbutton.popup.never_ask_again = Znovu se mÄ› neptat
 
 # Canvas permission prompt. Strings are kept here for ease of translation.
-canvas.siteprompt=This website (%S) attempted to extract HTML5 canvas image data, which may be used to uniquely identify your computer.\n\nShould Tor Browser allow this website to extract HTML5 canvas image data?
+canvas.siteprompt=Tato stránka(%S) se pokusila extrahovat HTML5 canvas image data, která mohou být použita k unikátní identifikaci vašeho počítače.\n\nMá Tor Browser povolit této stránce extrahovat HTML5 canvas image data?
 canvas.notNow=Nyní ne
 canvas.notNowAccessKey=N
 canvas.allow=Povolit v budoucnuMore information about the tor-commits mailing list