[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 00:16:09 UTC 2014


commit a46401f8d976ad2d1811a1b054bb3ee81dd95938
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 00:16:09 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 cs/network-settings.dtd |   10 ++++------
 1 file changed, 4 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/cs/network-settings.dtd b/cs/network-settings.dtd
index 16366e3..86edf65 100644
--- a/cs/network-settings.dtd
+++ b/cs/network-settings.dtd
@@ -8,8 +8,8 @@
 <!ENTITY torSettings.no "Ne">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Která možnost nejlépe popisuje Vaši situaci?">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Toto připojení počítače k internetu je cenzurováno, filtrováno, nebo zprostředkováno.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Potřebuji nastavit síťový most, firewall, nebo nastavní proxy.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Připojení k internetu u tohoto pořítače je cenzorováno nebo proxováno.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Potřebuji nakonfigurovat mosty nebo nastavení proxy.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Konfigurovat">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Chtěl bych se přímo připojit k Tor síti.">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Toto bude fungovat ve většině případů.">
@@ -19,9 +19,6 @@
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Jestli nevíte jak odpovědět na tuto otázku, podívejte se na internetové nastavení v jiném prohlížeči, aby jste zjistili, zda je nakonfigurován k použití proxy.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Zadejte nastavení serveru proxy.">
-<!ENTITY torSettings.firewallQuestion "Je počítač připojen k internetu přes firewall, který povoluje připojení pouze přes některé porty?">
-<!ENTITY torSettings.firewallHelp "Jestli si nejste jisti, jak odpovědět na otázku, odpovězte NE. Jestliže narazíte na problémy s připojením k Tor síti, změňte toto nastavení.">
-<!ENTITY torSettings.enterFirewall "Zadejte čárkami oddělený seznam portů, které jsou povoleny firewallem.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Blokuje nebo jinak cenzuruje váš poskytovatel internetového připojení (ISP) spojení se sítí TORu?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Pokud si nejste jistí jak odpovÄ›dÄ›t na tuto otázku, zvolte No.  Pokud vyberete Ano, budete vyzváni k nastavení Mostů TORu, což jsou pÅ™enaÅ¡eče neuvedené v seznamu, které dÄ›lají blokování spojení se sítí TORu složitÄ›jší.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Můžete použít poskytnutou sadu síťových mostů nebo můžete získat a zadat vlastní sadu.">
@@ -59,6 +56,7 @@
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Přes síť">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Použijte internetový prohlížeč k návštěvě https://bridges.torproject.org">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Přes automatický e-mailový odpovídač">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3 "PoÅ¡lete e-mail na bridges at torproject.org s vÄ›tou 'get bridges' jako takovou v tÄ›le zprávy.  NicménÄ› abychom ztížili útočníkovi zjiÅ¡tÄ›ní spousty adres, musíte tento požadavek poslat z e-mailové adresy gmail.com nebo yahoo.com.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "PoÅ¡lete e-mail na bridges at torproject.org s vÄ›tou 'get bridges' jako takovou v tÄ›le zprávy.  NicménÄ› abychom ztížili útočníkovi zjiÅ¡tÄ›ní spousty adres, musíte tento požadavek poslat z e-mailové adresy gmail.com nebo yahoo.com.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, nebo https://mail.yahoo.com">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Přes zákaznickou linku">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Jako poslední Å™eÅ¡ení si můžete vyžádat adresy síťových mostů tak, že zaÅ¡lete sluÅ¡ný e-mail na help at rt.torproject.org.  VezmÄ›te v úvahu si prosím, že na každý požadavek musí odpovÄ›dÄ›t človÄ›k.">More information about the tor-commits mailing list