[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 00:16:04 UTC 2014


commit a99671c700934c52972849e39061366fa4029347
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 00:16:05 2014 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 cs/network-settings.dtd |    4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/cs/network-settings.dtd b/cs/network-settings.dtd
index ab08fd5..86edf65 100644
--- a/cs/network-settings.dtd
+++ b/cs/network-settings.dtd
@@ -8,7 +8,7 @@
 <!ENTITY torSettings.no "Ne">
 
 <!ENTITY torSettings.firstQuestion "Která možnost nejlépe popisuje Vaši situaci?">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "This computer's Internet connection is censored or proxied.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt1 "Připojení k internetu u tohoto pořítače je cenzorováno nebo proxováno.">
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Potřebuji nakonfigurovat mosty nebo nastavení proxy.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Konfigurovat">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Chtěl bych se přímo připojit k Tor síti.">
@@ -56,7 +56,7 @@
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2Heading "Přes síť">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Použijte internetový prohlížeč k návštěvě https://bridges.torproject.org">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3Heading "Přes automatický e-mailový odpovídač">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "Send email to bridges at torproject.org with the line 'get bridges' by itself in the body of the message.  However, to make it harder for an attacker to learn a lot of bridge addresses, you must send this request from one of the following email providers (listed in order of preference):">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailDesc "PoÅ¡lete e-mail na bridges at torproject.org s vÄ›tou 'get bridges' jako takovou v tÄ›le zprávy.  NicménÄ› abychom ztížili útočníkovi zjiÅ¡tÄ›ní spousty adres, musíte tento požadavek poslat z e-mailové adresy gmail.com nebo yahoo.com.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp3.emailList "https://www.riseup.net, https://mail.google.com, nebo https://mail.yahoo.com">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4Heading "Přes zákaznickou linku">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp4 "Jako poslední Å™eÅ¡ení si můžete vyžádat adresy síťových mostů tak, že zaÅ¡lete sluÅ¡ný e-mail na help at rt.torproject.org.  VezmÄ›te v úvahu si prosím, že na každý požadavek musí odpovÄ›dÄ›t človÄ›k.">More information about the tor-commits mailing list