[tor-commits] [translation/torcheck_completed] Update translations for torcheck_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 6 00:15:22 UTC 2014


commit 25a3dbc522c9308bb562f70959b6b6afa5e8d79c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 6 00:15:23 2014 +0000

    Update translations for torcheck_completed
---
 cs/torcheck.po |   56 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 50 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/cs/torcheck.po b/cs/torcheck.po
index 9d41063..64f6dc4 100644
--- a/cs/torcheck.po
+++ b/cs/torcheck.po
@@ -1,15 +1,18 @@
 # TorCheck gettext template
-# Copyright (C) 2008-2012 The Tor Project, Inc
+# Copyright (C) 2008-2013 The Tor Project, Inc
 # 
 # Translators:
+# A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>, 2014
 # czextrem <a4060001 at jnxjn.com>, 2011
-# Radog <bensch.radek at gmail.com>, 2013
+# Jiří Vírava <appukonrad at gmail.com>, 2014
+# mxsedlacek, 2014
+# Radek Bensch <inactive+Radog at transifex.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 20:28+PDT\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-06 09:10+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-06 00:00+0000\n"
+"Last-Translator: A5h8d0wf0x <littleslyfoxie28 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,8 +21,8 @@ msgstr ""
 "Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-msgid "Congratulations. Your browser is configured to use Tor."
-msgstr "Blahopřejeme. Váš prohlížeč je správně nakonfigurován, používáte Tor."
+msgid "Congratulations. This browser is configured to use Tor."
+msgstr "Gratulujeme. Tento prohlížeč je nakonfigurován pro užívání Tor."
 
 msgid ""
 "Please refer to the <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor website</a> "
@@ -55,3 +58,44 @@ msgstr "Dočasné přerušení služby nám brání v určení, zda Vaše zdrojo
 
 msgid "Your IP address appears to be: "
 msgstr "Vaše IP adresa je:"
+
+msgid "Are you using Tor?"
+msgstr "Používáte Tor?"
+
+msgid "This page is also available in the following languages:"
+msgstr "Tato stránka je také dostupná v následujících jazycích:"
+
+msgid "For more information about this exit relay, see:"
+msgstr "Pro více informací o tomto výstupním relé, viz:"
+
+msgid ""
+"The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, "
+"development, and education of online anonymity and privacy."
+msgstr "Tor Projekt je US501(c)(3) neprofitující a zaměřen na výzkum, vývoj a výuku online anonymity a soukromí."
+
+msgid "Learn More »"
+msgstr "ZjistÄ›te víc na »"
+
+msgid "Go"
+msgstr "Pokračovat"
+
+msgid "Short User Manual"
+msgstr "Stručná uživatelská příručka"
+
+msgid "Donate to Support Tor"
+msgstr "Přispějte na podporu Tor"
+
+msgid "Tor Q&A Site"
+msgstr "Tor stránka Otázky a Odpovědi"
+
+msgid "Volunteer"
+msgstr "Dobrovolník"
+
+msgid "JavaScript is enabled."
+msgstr "JavaScript je zapnutý."
+
+msgid "JavaScript is disabled."
+msgstr "JavaScript je vypnutý."
+
+msgid "However, it does not appear to be the Tor Browser Bundle."
+msgstr "Nicméně toto se nezdá být Tor Browser Bundle."More information about the tor-commits mailing list