[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties] Update translations for torbutton-torbuttonproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Oct 5 23:46:32 UTC 2014


commit 84ad304c970af8426a8835b628f5de4c3ebf8473
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Oct 5 23:46:33 2014 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties
---
 cs/torbutton.properties |   14 +++++++-------
 1 file changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/cs/torbutton.properties b/cs/torbutton.properties
index 1ebcfa5..0a74813 100644
--- a/cs/torbutton.properties
+++ b/cs/torbutton.properties
@@ -6,10 +6,10 @@ torbutton.panel.plugins.disabled = Klikněte pro povolení pluginů
 torbutton.panel.plugins.enabled = Klikněte k zakázání pluginů
 torbutton.panel.label.disabled = Tor Vypnut
 torbutton.panel.label.enabled = Tor Zapnut
-extensions.torbutton at torproject.org.description = Torbutton provides a button to configure Tor settings and quickly and easily clear private browsing data.
+extensions.torbutton at torproject.org.description = TorButton poskytuje tlačítko konfigurace nastavení Tor a rychle a jednoduše vymaže soukromé údaje o prohlížení.
 torbutton.popup.history.warning = Torbutton zablokoval aktivitu ze záložky nahrané v jiném stavu Tor\n\nTím obešel Firefox chyby 409737 a 417869\n\nPokud se toto vyskakovací okno zapnulo bezdůvodně, jedna z vašich záložek se snaží znovunačíst v pozadí a tato akce byla zablokována.\n\nPro nahrání záložky v tomto Tor stavu klikněte do adresáře a stiskněte Enter\n
 torbutton.popup.plugin.warning = Torbutton zablokoval přímé načtení obsahu plugin\n\nZkuste použít Uložit jako\n
-torbutton.popup.confirm_ca_certs = Torbutton Note: It appears you have no custom Certificate Authorities. Examining the Certificate Authority list is a slow operation and slows down Tor toggle. Would you like to disable the isolation of Certificate Authority certificates? (If you don't understand this, it is safe to click OK)
+torbutton.popup.confirm_ca_certs = Torbutton Note: Vypadá to že nemáte vlastní Certifikační Autority. Prozkoumání listu Autorizačních Certifikátů je pomalá operace která zpomaluje Tor přepínač. Chcete zakázat izolaci Autorizačních certifikátů? (Pokud tomuto nerozumíte je v pořádku kliknout na OK) 
 torbutton.popup.ff3.warning = Varování!\n\nTorbutton ve Firefox 3 občas vypouští Vaši časovou zónu a pozici přes Tor.\n\nPřejete si přesto pokračovat?
 torbutton.popup.toggle.warning = Musíte přepnout Tor anebo restartovat, aby Vámi provedené změny přešly v platnost.
 torbutton.popup.test.success = Test Tor proxy byl úspěšný!
@@ -36,11 +36,11 @@ torbutton.popup.redirect = Přesměrovat
 torbutton.popup.no_redirect = Nepřesměrovat
 torbutton.popup.prompted_language = K poskytnutí většího soukromí, Torbutton může požadovat anglickou verzi internetových stránek. Stránky které chcete číst ve svém jazyce se mohou zobrazit namísto toho v angličtině.\n\nChtěli byste požadovat anglicky psané stránky pro větší soukromí?
 torbutton.popup.no_newnym = Torbutton nemůže bezpečně poskytnout novou identitu. Nemá přístup k přístupovému portu Tor.\n\nMáte spuštěn Tor Browser Bundle?
-torbutton.popup.use_tbb = It appears that you are using Torbutton with Firefox, which is no longer a recommended safe configuration.\n\nInstead, we recommend that you obtain the latest Tor Browser Bundle by sending email to gettor at torproject.org or by downloading it at the following URL:
-torbutton.popup.pref_error = Torbutton cannot update preferences in the Tor Browser profile directory.
-torbutton.popup.permission_denied = Please either reset the permissions of the Tor Browser directory or copy it to a new location.
-torbutton.popup.device_full = The disk appears to be full. Please free up space or move Tor Browser to a new device.
-torbutton.title.prompt_torbrowser = Important Torbutton Information
+torbutton.popup.use_tbb = Vypadá to ze používáte Torbutton společně s Firefox, což už není nadále doporučená bezpečná konfigurace.\n\nMísto toho vám doporučujeme si opatřit nejnovější Tor Browser Bundle buď odesláním emailu na gettor at torproject.org nebo stáhnutím na uvedené URL:
+torbutton.popup.pref_error = Torbutton nemůže obnovit preference v adresáři prohlížeče Tor.
+torbutton.popup.permission_denied = Prosíme, buď resetujte oprávnění adresáře prohlížeče Tor nebo jej zkopírujte na novou lokaci.
+torbutton.popup.device_full = Disk se zdá plný. Prosíme uvolněte místo na disku nebo přesuňte prohlížeč Tor na nové zařízení.
+torbutton.title.prompt_torbrowser = Důležitá zpráva Torbutton.
 torbutton.popup.prompt_torbrowser = Torbutton works differently now: you can't turn it off any more.\n\nWe made this change because it isn't safe to use Torbutton in a browser that's also used for non-Tor browsing. There were too many bugs there that we couldn't fix any other way.\n\nIf you want to keep using Firefox normally, you should uninstall Torbutton and download Tor Browser Bundle. The privacy properties of Tor Browser are also superior to those of normal Firefox, even when Firefox is used with Torbutton.\n\nTo remove Torbutton, go to Tools->Addons->Extensions and then click the Remove button next to Torbutton.
 torbutton.popup.short_torbrowser = Important Torbutton Information!\n\nTorbutton is now always enabled.\n\nClick on the Torbutton for more information.
 More information about the tor-commits mailing list