[tor-commits] [translation/gettor_completed] Update translations for gettor_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 3 23:15:10 UTC 2014


commit 7b7e447d280325eab6094b144071ad800f5f829d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Fri Oct 3 23:15:10 2014 +0000

  Update translations for gettor_completed
---
 cs/gettor.po |  40 ++++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/cs/gettor.po b/cs/gettor.po
index 0d0c3a6..e0fd3da 100644
--- a/cs/gettor.po
+++ b/cs/gettor.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-01-19 13:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-03 22:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-10-03 23:11+0000\n"
 "Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -36,27 +36,27 @@ msgid ""
 "Unfortunately, we won't answer you at this address. You should make\n"
 "an account with GMAIL.COM, YAHOO.COM or YAHOO.CN and send the mail from\n"
 "one of those."
-msgstr "Bohužel Vám neodpovíme na tuto adresu. Měli byste si vytvořit účet na GMAIL.COM, YAHOO.COM nebo YAHOO.CN a odeslat mail z něj."
+msgstr "Bohužel Vám neodpovíme na tuto adresu. Měli byste si vytvořit účet na GMAIL.COM, YAHOO.COM nebo YAHOO.CN a odeslat e-mail z něj."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:35
 msgid ""
 "We only process requests from email services that support \"DKIM\",\n"
 "which is an email feature that lets us verify that the address in the\n"
 "\"From\" line is actually the one who sent the mail."
-msgstr "Zpracováváme žádosti jen od emailových služeb podporujících \"DKIM\", což je vlastnost emailu umožňující nám ověřit, že adresa v řádku \"Od\" skutečně patří uvedenému odesílateli."
+msgstr "Zpracováváme žádosti jen od e-mailových služeb podporujících \"DKIM\", což je vlastnost e-mailu umožňující nám ověřit, že adresa v řádku \"Od\" skutečně patří uvedenému odesílateli."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:39
 msgid ""
 "(We apologize if you didn't ask for this mail. Since your email is from\n"
 "a service that doesn't use DKIM, we're sending a short explanation,\n"
 "and then we'll ignore this email address for the next day or so.)"
-msgstr "(Omlouváme se, pokud jste o tento mail nežádali. Jelikož váš email patří službě nepoužívající DKIM, posíláme krátké vysvětlení a poté tuto adresu pár dní budeme ignorovat.)"
+msgstr "(Omlouváme se, pokud jste o tento e-mail nežádali. Jelikož váš e-mail patří službě nepoužívající DKIM, posíláme krátké vysvětlení a poté tuto adresu pár dní budeme ignorovat.)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:43 lib/gettor/i18n.py:135
 msgid ""
 "If you have any questions or it doesn't work, you can contact a\n"
 "human at this support email address: help at rt.torproject.org"
-msgstr "Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo pokud vám něco nefunguje, můžete nás kontaktovat na této adrese: help at rt.torproject.org"
+msgstr "Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo pokud vám něco nefunguje, můžete nás kontaktovat na této e-mailové adrese: help at rt.torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:46
 msgid ""
@@ -74,13 +74,13 @@ msgid ""
 "  obfs-linux-i386\n"
 "  obfs-linux-x86_64\n"
 "  source"
-msgstr "Pošlu Vám Tor balíček, pokud mi řeknete jaký si přejete.\nProsím vyberte se jeden z následujících balíčků:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-linux-x86_64\nsource"
+msgstr "Pošlu Vám Tor balíček e-mailem, pokud mi řeknete, jaký si přejete.\nProsím vyberte se jeden z názvů následujících balíčků:\n\nwindows\nmacos-i386\nmacos-ppc\nlinux-i386\nlinux-x86_64\nobfs-windows\nobfs-macos-i386\nobfs-macos-x86_64\nobfs-linux-i386\nobfs-linux-x86_64\nsource"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:61
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere \n"
 "in the body of your email."
-msgstr "Prosím odpovězte na tento e-mail a zmiňte jméno jednoho balíčku kdekoliv v e-mailu."
+msgstr "Prosím odpovězte na tento e-mail a zmiňte název jednoho balíčku kdekoliv v e-mailu."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:64
 msgid ""
@@ -94,7 +94,7 @@ msgid ""
 "language you want in the address you send the mail to:\n"
 "\n"
 "  gettor+fa at torproject.org"
-msgstr "Verzi Toru přeloženou do Vašeho jazyku získáte zadáním požadovaného jazyku v adrese, na kterou mail pošlete:\n\n  gettor+fa at torproject.org"
+msgstr "Verzi Toru přeloženou do Vašeho jazyku získáte zadáním požadovaného jazyku v adrese, na kterou e-mail pošlete:\n\n  gettor+fa at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:72
 msgid ""
@@ -141,7 +141,7 @@ msgid ""
 "If your bandwith is low or your provider doesn't allow you to\n"
 "receive large attachments in your email, GetTor can send you several\n"
 "small packages instead of one big one."
-msgstr "Pokud je vaše připojení příliš pomalé, nebo pokud vám poskytovatel připojení nedovolí přijímat větší přílohy v emailu, může vám GetTor poslat více malých balíčků místo jednoho velkého."
+msgstr "Pokud je vaše připojení příliš pomalé, nebo pokud vám poskytovatel připojení nedovolí přijímat větší přílohy v e-mailu, může vám GetTor poslat více malých balíčků místo jednoho velkého."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:101
 msgid ""
@@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Jednoduše takto napište slovo \"split\" na nový řádek (tato část
 msgid ""
 "Sending this text in an email to GetTor will cause it to send you \n"
 "the Tor Browser Bundle in a number of 1,4MB attachments."
-msgstr "Posláním tohoto textu v emailu GetToru obdržíte balíček Tor Browser Bundle v podobě několika příloh o velikosti 1,4 MB."
+msgstr "Posláním tohoto textu v e-mailu GetToru obdržíte balíček Tor Browser Bundle v podobě několika příloh o velikosti 1,4 MB."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:110
 msgid ""
@@ -179,7 +179,7 @@ msgstr "2. Rozbalte všechny soubory končící na \".z\".Pokud jste uložili v
 msgid ""
 "3.) Verify all files as described in the mail you received with \n"
 "each package. (gpg --verify)"
-msgstr "3. Zkontrolujte všechny soubory způsobem popsaným v emailu, v němž přišly. (gpg --verify)"
+msgstr "3. Zkontrolujte všechny soubory způsobem popsaným v e-mailu, v němž přišly. (gpg --verify)"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:122
 msgid ""
@@ -258,7 +258,7 @@ msgid ""
 "in the body of the email to the following email address:\n"
 "\n"
 "  bridges at torproject.org"
-msgstr "Můžete požádat o spojení pomocí mostu a to tak, že pošlete email obsahující v předmětu text \"get bridges\" na tuto adresu:\n\n  bridges at torproject.org"
+msgstr "Můžete požádat o spojení pomocí mostu a to tak, že pošlete e-mail obsahující v předmětu text \"get bridges\" na tuto e-mailovou adresu:\n\n  bridges at torproject.org"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:172
 msgid ""
@@ -299,7 +299,7 @@ msgstr "Rozumíme vašemu požadavku. Požadavek je právě zpracováván. Váš
 msgid ""
 "If it doesn't arrive, the package might be too big for your mail provider.\n"
 "Try resending the mail from a GMAIL.COM, YAHOO.CN or YAHOO.COM account."
-msgstr "Pokud balíček nedorazil, je možné, že byl příliš velký pro Vašeho poskytovatele emailu. Zkuste jej poslat z účtu jiného poskytovatele, například GMAIL.COM, YAHOO.CN nebo YAHOO.COM. "
+msgstr "Pokud balíček nedorazil, je možné, že byl příliš velký pro Vašeho poskytovatele e-mailu. Zkuste jej poslat z účtu jiného poskytovatele, například GMAIL.COM, YAHOO.CN nebo YAHOO.COM. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:194
 msgid ""
@@ -348,7 +348,7 @@ msgstr "Alternativní způsob extrahování .z souborů je jejich přejmenován
 msgid ""
 "Please reply to this mail, and tell me a single package name anywhere\n"
 "in your reply. Here's a short explanation of what these packages are:"
-msgstr "Odpovězte prosím na tento e-mail a kdekoliv ve Vaší odpovědi zmiňte jméno jednoho balíčku. Zde je krátké vysvětlení k jakému účelu tyto balíčky slouží:"
+msgstr "Odpovězte prosím na tento e-mail a kdekoliv ve Vaší odpovědi zmiňte název jednoho balíčku. Zde je krátké vysvětlení k jakému účelu tyto balíčky slouží:"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:222
 msgid ""
@@ -382,7 +382,7 @@ msgstr "linux-i386:\nBalíček Tor Browser Bundle pro Linux, 32bitová verze."
 msgid ""
 "Note that this package is rather large and needs your email provider to \n"
 "allow for attachments of about 30MB in size."
-msgstr "Berte na vědomí, že tento balíček je větší a je nutné, aby Váš poskytovatel připojení umožňoval práci s emailovými přílohami o velikosti až 30 MB. "
+msgstr "Berte na vědomí, že tento balíček je větší a je nutné, aby Váš poskytovatel připojení umožňoval práci s e-mailovými přílohami o velikosti až 30 MB. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:241
 msgid ""
@@ -458,7 +458,7 @@ msgid ""
 "Tor network. You can read more about how Tor works here:\n"
 "\n"
 "  https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
-msgstr "Software Tor je program který vám pomáhá udržovat bezpečí na Internetu. Tor vás chrání pomocí přesměrovávání vaší komunikace v sítí Tor tvořené dobrovolníky z celého světa. To zabraňuje možnost sledování vašich aktivit na Internetu a místa kde se právě nacházíte. Právě tato skupina dobrovolníka je jádrem sítě Tor. Více o tom jak Tor funguje se můžete dočíst zde:\n\n   https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
+msgstr "Software Tor je program, který Vás pomáhá udržovat na Internetu v bezpečí. Tor vás chrání pomocí přesměrovávání Vaší komunikace ve své síti tvořené dobrovolníky z celého světa. Zabraňuje tomu, aby někdo sledoval Vaše aktivity na Internetu a zjišťoval, kde se právě nacházíte. Tato skupina relayí dobrovolníků se nazývá Tor. Více o fungování Toru se dočtete zde:\n\n   https://www.torproject.org/about/overview.html.en"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:286
 msgid "What is the Tor Browser Bundle?"
@@ -469,11 +469,11 @@ msgid ""
 "The Browser Bundle (TBB) is the package we recommend to most users. \n"
 "The bundle comes with everything you need to safely browse the Internet.\n"
 "Just extract it and run."
-msgstr "Rozšíření pro webový prohlížeč(TBB) je doporučené většině uživatelů.\nRozšíření nabízí vše co je potřebné pro bezpečně surfování po Internetu.\nStačí jen rozbalit a zapnout. "
+msgstr "Rozšíření pro webový prohlížeč (TBB) je doporučené většině uživatelů.\nRozšíření nabízí vše, co je potřebné pro bezpečně surfování po Internetu.\nStačí jen rozbalit a spustit. "
 
 #: lib/gettor/i18n.py:292
 msgid "What package should I request?"
-msgstr "Jaký balíček bych měl(a) požadovat?"
+msgstr "Jaký balíček mám požadovat?"
 
 #: lib/gettor/i18n.py:294
 msgid ""
@@ -481,7 +481,7 @@ msgid ""
 "operating system is Microsoft Windows, you should request \"windows\". Here\n"
 "is a short explanation of all packages to request and what operating \n"
 "systems there are suitable for:"
-msgstr "To záleží na operačním systému, který používáte. Například pokud váš operační systém je Microsoft Windows, měl(a) byste požadovat \"windows\". Zde je krátké vysvětlení všech balíčků, které můžete požadovat a ke kterým operačním systémům patří."
+msgstr "To záleží na operačním systému, který používáte. Pokud je to například Microsoft Windows, měli byste požadovat balíček s označením \"windows\". Zde je krátké vysvětlení všech balíčků, které můžete požadovat a ke kterým operačním systémům patří."
 
 #: lib/gettor/i18n.py:299
 msgid "How do I extract the file(s) you sent me?"
@@ -505,4 +505,4 @@ msgid ""
 " https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n"
 " https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n"
 " https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
-msgstr "Omlouváme se, ale balíček o který žádáte (%s) má velikost větší než dovoluje příloha emailu vašeho poskytovatele emailové schránky . Zkuste prosím využít jiného poskytovatele, který dovoluje větší přílohy v emailu. Nebo zkuste některý z mirroru.\n\n https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"
+msgstr "Omlouváme se, ale velikost požadovaného balíčku (%s) je vyšší než povolená velikost přílohy emailu stanovené Vaším poskytovatelem e-mailu. Zkuste prosím využít jiného poskytovatele, který dovoluje větší přílohy v e-mailu. Nebo zkuste některý z mirroru.\n\n https://www.oignon.net/dist/torbrowser/\n https://tor.beme-it.de/dist/torbrowser/\n https://www.torservers.net/mirrors/torproject.org/dist/torbrowser/"More information about the tor-commits mailing list