[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 17:45:40 UTC 2014


commit 0e6600232507837200410931b6b10c2e43337adf
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 17:45:37 2014 +0000

    Update translations for torbirdy_completed
---
 az/torbirdy.dtd |   63 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 63 insertions(+)

diff --git a/az/torbirdy.dtd b/az/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0000000..0717e05
--- /dev/null
+++ b/az/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,63 @@
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Hesab Konfiqurasiyası">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Başlanğıcdakı yeni mesajları yoxla">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Bütün yeni mesajları yoxla">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "dəqiqə">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.cancel.button "Ləğv et">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.button "Saxla">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.key "S">
+
+<!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy Xüsusiyyətləri">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Saxla">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "s">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Ləğv et">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Varsayılanları yenidən yüklə">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "d">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Proksi Parametrlərini Yoxla">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Proksi">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Şəxsilik">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.label "Enigmail">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Təhlükəsizlik">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "TorBirdy (Tor) üçün məsləhət edilən proksi parametrlərini istifadə et">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Anonimləşdirmə xidmətini seç">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.text "Proksinin fərdi qurğusundan istifadə et">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS Host:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "h">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Port:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Şəffaf Torifikasiya (təhlükə: başlanğıc transpoksi və ya Tor istiqamətləndirici tələb edir)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "t">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Qlobal">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "IMAP hesablar üçün təkan email dəstəyini aktivləşdir [ilkin hal: deaktivə edilib]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Başlanğıcda son giriş edilmiş məktub qovluğunu seç  [ilkin hal: deaktivə edilib]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Thunderbird-in zaman qurşağını UTC-ə qoşma [ilkin hal: UTC-ə qoşulub]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Şifrələnmiş mesajlara qəbul edənin açar ID-ni qoyma  [ilkin hal: qoyulub]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Göndərməmişdən əvvəl Enigmail-in açıq olmasını yoxla  [ilkin hal: yoxlama]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Thunderbird-in avtomatik email konfiqurasiya vizard-ını aktivləşdir [ilkin hal: deaktivə edilib]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Bütün hesablar üçün avtomatik yeni mesajları yoxla [ilkin hal: deaktivə edilib]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "f">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Təhlükəsiz danışıqlar ilə SSL/TLS-i dəstəkləməyən əlaqələrin serverlə əlaqəsinə icazə ver [ilkin hal: icazə vermə]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.key "P">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Hesabla Bağlı">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "C">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Hesab seç:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "İstifadə üçün açar server(lər):">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.key "k">
+
+<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Tor Soğan İstiqamətləndiricini İstifadə et">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "JonDo (Premium) Ä°stifadÉ™ Et">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Whonix istifadÉ™ et">
+<!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "TorBordy Xüsusiyyətlərini Aç">
+
+<!ENTITY torbirdy.firstrun.title "TorBirdy-nin Ä°lk-Ä°ÅŸi">More information about the tor-commits mailing list