[tor-commits] [translation/torbirdy] Update translations for torbirdy

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 17:45:35 UTC 2014


commit dde7e611c2b762ac1073c25677020ef4e785e1a6
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 17:45:33 2014 +0000

    Update translations for torbirdy
---
 az/torbirdy.dtd |   62 +++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 31 insertions(+), 31 deletions(-)

diff --git a/az/torbirdy.dtd b/az/torbirdy.dtd
index 4032076..0717e05 100644
--- a/az/torbirdy.dtd
+++ b/az/torbirdy.dtd
@@ -1,63 +1,63 @@
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Account Configuration">
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Check for new messages at startup">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.title "Hesab Konfiqurasiyası">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.label "Başlanğıcdakı yeni mesajları yoxla">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.startup.key "C">
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Check for new messages every">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.label "Bütün yeni mesajları yoxla">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "minutes">
+<!ENTITY torbirdy.accountprefs.minutes.trail.label "dəqiqə">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.cancel.button "Ləğv et">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.button "Saxla">
 <!ENTITY torbirdy.accountprefs.save.key "S">
 
-<!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy Preferences">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.title "TorBirdy Xüsusiyyətləri">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.save.button "Saxla">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.save.key "s">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.cancel.button "Ləğv et">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.button "Varsayılanları yenidən yüklə">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.extra2.key "d">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Test Proxy Settings">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.button "Proksi Parametrlərini Yoxla">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.testproxy.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Proxy">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Privacy">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.proxy.label "Proksi">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.privacy.label "Şəxsilik">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.label "Enigmail">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Security">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "Use the recommended proxy settings for TorBirdy (Tor)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.security.label "Təhlükəsizlik">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.text "TorBirdy (Tor) üçün məsləhət edilən proksi parametrlərini istifadə et">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.recommended.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Choose an anonymization service">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.text "Anonimləşdirmə xidmətini seç">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.anonservice.key "P">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.text "Proksinin fərdi qurğusundan istifadə et">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.customsettings.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS Host: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.label "SOCKS Host:">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_host.key "h">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Port: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.label "Port:">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.socks_port.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Transparent Torification (warning: requires custom transproxy or Tor router)">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.torification.label "Şəffaf Torifikasiya (təhlükə: başlanğıc transpoksi və ya Tor istiqamətləndirici tələb edir)">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.torification.key "t">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Global">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "Enable push email support for IMAP accounts [default: disabled]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.global "Qlobal">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.imap.label "IMAP hesablar üçün təkan email dəstəyini aktivləşdir [ilkin hal: deaktivə edilib]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.imap.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Select last accessed mail folder on startup [default: disabled]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.label "Başlanğıcda son giriş edilmiş məktub qovluğunu seç  [ilkin hal: deaktivə edilib]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.startup_folder.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Do not set Thunderbird's time zone to UTC [default: set to UTC]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.label "Thunderbird-in zaman qurşağını UTC-ə qoşma [ilkin hal: UTC-ə qoşulub]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.timezone.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Do not put the recipient key IDs into encrypted messages [default: put]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.label "Şifrələnmiş mesajlara qəbul edənin açar ID-ni qoyma  [ilkin hal: qoyulub]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail_throwkeyid.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Confirm before sending email if Enigmail is enabled [default: do not confirm]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.label "Göndərməmişdən əvvəl Enigmail-in açıq olmasını yoxla  [ilkin hal: yoxlama]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.confirmemail.key "c">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Enable Thunderbird's automatic email configuration wizard [default: disabled]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.label "Thunderbird-in avtomatik email konfiqurasiya vizard-ını aktivləşdir [ilkin hal: deaktivə edilib]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.emailwizard.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Check for new messages automatically for all accounts [default: disabled]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.label "Bütün hesablar üçün avtomatik yeni mesajları yoxla [ilkin hal: deaktivə edilib]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.automatic.key "f">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Allow connections to servers that do not support SSL/TLS with secure renegotiation [default: do not allow]">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.label "Təhlükəsiz danışıqlar ilə SSL/TLS-i dəstəkləməyən əlaqələrin serverlə əlaqəsinə icazə ver [ilkin hal: icazə vermə]">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.renegotiation.key "P">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Account-Specific">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.account_specific "Hesabla Bağlı">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.key "C">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Choose an account: ">
-<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "Keyserver(s) to use: ">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.select_account.label "Hesab seç:">
+<!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.label "İstifadə üçün açar server(lər):">
 <!ENTITY torbirdy.prefs.enigmail.keyserver.key "k">
 
-<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Use Tor Onion Router">
-<!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "Use JonDo (Premium)">
-<!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Use Whonix">
-<!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "Open TorBirdy Preferences">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usetor.label "Tor Soğan İstiqamətləndiricini İstifadə et">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usejondo.label "JonDo (Premium) Ä°stifadÉ™ Et">
+<!ENTITY torbirdy.panel.usewhonix.label "Whonix istifadÉ™ et">
+<!ENTITY torbirdy.panel.preferences.label "TorBordy Xüsusiyyətlərini Aç">
 
-<!ENTITY torbirdy.firstrun.title "TorBirdy First-Run">
+<!ENTITY torbirdy.firstrun.title "TorBirdy-nin Ä°lk-Ä°ÅŸi">More information about the tor-commits mailing list