[tor-commits] [translation/tails-misc] Update translations for tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 14:45:49 UTC 2014


commit b87d59d7e285f26049b5c3c4c615735c2783560b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 14:45:47 2014 +0000

    Update translations for tails-misc
---
 az.po |   53 +++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 27 insertions(+), 26 deletions(-)

diff --git a/az.po b/az.po
index 76ea08f..8e8f3d5 100644
--- a/az.po
+++ b/az.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# E <ehuseynzade at gmail.com>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-02 11:29+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-21 15:51+0000\n"
-"Last-Translator: runasand <runa.sandvik at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-30 14:41+0000\n"
+"Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -19,11 +20,11 @@ msgstr ""
 
 #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:42
 msgid "Tor is ready"
-msgstr ""
+msgstr "Tor hazırdır"
 
 #: config/chroot_local-includes/etc/NetworkManager/dispatcher.d/60-tor-ready-notification.sh:43
 msgid "You can now access the Internet."
-msgstr ""
+msgstr "İndi internetə qoşula bilərsən."
 
 #: config/chroot_local-includes/etc/whisperback/config.py:64
 #, python-format
@@ -41,11 +42,11 @@ msgid ""
 "<p>Anyone who can see this reply will probably infer you are\n"
 "a Tails user. Time to wonder how much you trust your\n"
 "Internet and mailbox providers?</p>\n"
-msgstr ""
+msgstr "<h1>Problemini həll etmək üçün bizə kömək et!</h1>\n<p><a href=\"%s\">Bizim problem haqqında xəbər qaydalarımızı</a> oxu.</p>\n<p><strong>Lazım olandan artıq məlumat daxil\netmə!</strong></p>\n<h2>Bizə təqdim edilən email ünvan</h2>\n<p>Şəxsi məlumatlarının çox kiçik hissəsini Tails-ə\ndemək sənin üçün problem deyilsə, problemini daha\nyaxşı həll etməyimiz üçün email ünvanını bizə yaza bilərsən.\nİctimai PGP-in daxil edilməsi əlavə olaraq gələcək \nkommunikasiyamızı şifrələməyə imkan verir.</p>\n<p>Bu cavabı görə bilən hər kəs sənin Tails istifadəçisi\nolduğun nəticəsinə gələcək. \nİnternet və ya email təminatçılarına nə qədər inandığınla\nmaraqlanmaq vaxtıdır?</p>\n"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:136
 msgid "OpenPGP encryption applet"
-msgstr ""
+msgstr "OpenPGP şifrələnmə apleti"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:139
 msgid "Exit"
@@ -57,41 +58,41 @@ msgstr "Haqqında"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:192
 msgid "Encrypt Clipboard with _Passphrase"
-msgstr ""
+msgstr "Mübadilə Buferini _Şifrə İfadəsi ilə şifrələ"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:195
 msgid "Sign/Encrypt Clipboard with Public _Keys"
-msgstr ""
+msgstr "İctimai _Açarlarla Mübadilə Buferinə/i Daxil Ol/Şifrələ"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:200
 msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "Mübadilə Buferin/i _Şifrəsini Aç/Təsdiqlə"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:204
 msgid "_Manage Keys"
-msgstr ""
+msgstr "Açarları _İdarə et"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:244
 msgid "The clipboard does not contain valid input data."
-msgstr ""
+msgstr "Mübadilə buferində düzgün giriş məlumatı yoxdur."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:295
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:297
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:299
 msgid "Unknown Trust"
-msgstr ""
+msgstr "Bilinməyən İnam"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:301
 msgid "Marginal Trust"
-msgstr ""
+msgstr "Son Ä°nam"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:303
 msgid "Full Trust"
-msgstr ""
+msgstr "Tam Ä°nam"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:305
 msgid "Ultimate Trust"
-msgstr ""
+msgstr "Başlıca İnam"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:358
 msgid "Name"
@@ -99,15 +100,15 @@ msgstr "Name"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:359
 msgid "Key ID"
-msgstr ""
+msgstr "Açar ID-si"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:360
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:392
 msgid "Fingerprint:"
-msgstr ""
+msgstr "Barmaq izi:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:395
 msgid "User ID:"
@@ -117,33 +118,33 @@ msgstr[1] ""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:425
 msgid "None (Don't sign)"
-msgstr ""
+msgstr "Heç biri (Giriş etmə)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:488
 msgid "Select recipients:"
-msgstr ""
+msgstr "Qəbul ediciləri seç:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:496
 msgid "Hide recipients"
-msgstr ""
+msgstr "Qəbul ediciləri gizlə"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:499
 msgid ""
 "Hide the user IDs of all recipients of an encrypted message. Otherwise "
 "anyone that sees the encrypted message can see who the recipients are."
-msgstr ""
+msgstr "Şifrələnmiş mesajı qəbul edənlərin hamısının istifadəçi ID-ni gizlə. Əks halda, şifrələnmiş mesajı görən hər hansı şəxs onu qəbul edəni də görə bilər."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:505
 msgid "Sign message as:"
-msgstr ""
+msgstr "Mesajı belə imzala:"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:509
 msgid "Choose keys"
-msgstr ""
+msgstr "Açarları seç"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:549
 msgid "Do you trust these keys?"
-msgstr ""
+msgstr "Bu açarlara inanırsan?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:552
 msgid "The following selected key is not fully trusted:"
@@ -159,7 +160,7 @@ msgstr[1] ""
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:583
 msgid "No keys selected"
-msgstr ""
+msgstr "Açar seçilməyib"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/local/bin/gpgApplet:585
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list