[tor-commits] [translation/tails-persistence-setup] Update translations for tails-persistence-setup

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 14:15:25 UTC 2014


commit 3a57103a58b50f9e760abdc71bd50ead89b6477e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 14:15:23 2014 +0000

    Update translations for tails-persistence-setup
---
 az/az.po |  124 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 62 insertions(+), 62 deletions(-)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
index dfa1bec..43350be 100644
--- a/az/az.po
+++ b/az/az.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Tails developers <tails at boum.org>\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-12-02 09:42+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-30 13:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-30 14:11+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -32,92 +32,92 @@ msgstr "GnuPG"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:60
 msgid "GnuPG keyrings and configuration"
-msgstr ""
+msgstr "GnuPG açar üzüyü və konfiqurasiyası"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:68
 msgid "SSH Client"
-msgstr ""
+msgstr "SSH Müştəri"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:70
 msgid "SSH keys, configuration and known hosts"
-msgstr ""
+msgstr "SSH açarlar, konfiqurasiya və tanınan hostlar"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:78
 msgid "Pidgin"
-msgstr ""
+msgstr "Pidgin"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:80
 msgid "Pidgin profiles and OTR keyring"
-msgstr ""
+msgstr "Pidgin profillər və OTR açar üzüyü"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:88
 msgid "Claws Mail"
-msgstr ""
+msgstr "Claws Mail"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:90
 msgid "Claws Mail profiles and locally stored email"
-msgstr ""
+msgstr "Claws Mail profillər və yerli saxlanmış email"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:98
 msgid "GNOME Keyring"
-msgstr ""
+msgstr "GNOME Açar üzüyü"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:100
 msgid "Secrets stored by GNOME Keyring"
-msgstr ""
+msgstr "Sirrlər GNOME Açar üzüyündə saxlanıb"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:108
 msgid "Network Connections"
-msgstr ""
+msgstr "Şəbəkə Əlaqələri"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:110
 msgid "Configuration of network devices and connections"
-msgstr ""
+msgstr "Şəbəkə ötürücüsü və əlaqələrinin konfiqurasiyası"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:118
 msgid "Browser bookmarks"
-msgstr ""
+msgstr "Brauzer seçilmişləri"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:120
 msgid "Bookmarks saved in the Tor Browser"
-msgstr ""
+msgstr "Seçilmişlər Tor Brauzerində saxlanmışdır"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:128
 msgid "Printers"
-msgstr ""
+msgstr "Printerlər"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:130
 msgid "Printers configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Printer konfiqurasiyası"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:138
 msgid "APT Packages"
-msgstr ""
+msgstr "APT Paketlər"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:140
 msgid "Packages downloaded by APT"
-msgstr ""
+msgstr "APT tərəfindən yüklənmiş paketlər"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:148
 msgid "APT Lists"
-msgstr ""
+msgstr "APT Siyahı"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:150
 msgid "Lists downloaded by APT"
-msgstr ""
+msgstr "APT tərəfindən yüklənmiş siyahılar"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:158
 msgid "Dotfiles"
-msgstr ""
+msgstr "Dotfayllar"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Configuration/Presets.pm:160
 msgid ""
 "Symlink into $HOME every file or directory found in the `dotfiles' directory"
-msgstr ""
+msgstr "`Dotfayl` kataloqunda tapılmış hər fayl və ya kataloq Symlink $HOME daxilinə"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:227
 msgid "Setup Tails persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Tails-in davamlı həcmini quraşdır"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:307 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:452
 msgid "Error"
@@ -126,73 +126,73 @@ msgstr "Xəta"
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:339
 #, perl-format
 msgid "Device %s already has a persistent volume."
-msgstr ""
+msgstr "%s ötürücüsünün artıq davamlı həcmi mövcuddur."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:347
 #, perl-format
 msgid "Device %s has not enough unallocated space."
-msgstr ""
+msgstr "%s ötürücüsünün kifayət qədər bölüşdürülməmiş sahəsi yoxdur."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:355 ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:369
 #, perl-format
 msgid "Device %s has no persistent volume."
-msgstr ""
+msgstr "%s ötürücüsünün davamlı həcmi yoxdur."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:361
 msgid ""
 "Cannot delete the persistent volume while in use. You should restart Tails "
 "without persistence."
-msgstr ""
+msgstr "İstifadə vaxtı davamlı həcmin silinməsi mümkün deyil. Sən Tails-i təkid etmədən yenidən başlatmalısan."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:380
 msgid "Persistence volume is not unlocked."
-msgstr ""
+msgstr "Davamlılıq həcmininn kilidi açılmamışdır."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:385
 msgid "Persistence volume is not mounted."
-msgstr ""
+msgstr "Davamlılıq həcmi quraşdırılmamışdır."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:390
 msgid "Persistence volume is not readable. Permissions or ownership problems?"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlılıq həcmi oxunmur. İcazə və ya sahibkarlıq problemləri?"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:395
 msgid "Persistence volume is not writable. Maybe it was mounted read-only?"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlılıq həcminə yazı əlavə etmək mümkün deyil. Bəlkə o yalnız oxumaq üçün quraşdırılıb?"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:404
 #, perl-format
 msgid "Tails is running from non-USB / non-SDIO device %s."
-msgstr ""
+msgstr "Tails qeyri-USB / qeyri-SDIO ötürücüsü olan %s tərəfindən işlədilir."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:410
 #, perl-format
 msgid "Device %s is optical."
-msgstr ""
+msgstr "%s ötürücüsü optikdir."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:417
 #, perl-format
 msgid "Device %s was not created using Tails Installer."
-msgstr ""
+msgstr "%s ötürücüsü Tails Quraşdırıcı istifadə edilərək yaradılmamışdır."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:677
 msgid "Persistence wizard - Finished"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlılıq vizardı - Bitdi"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Setup.pm:680
 msgid ""
 "Any changes you have made will only take effect after restarting Tails.\n"
 "\n"
 "You may now close this application."
-msgstr ""
+msgstr "Etdiyin hər hansı dəyişiklik Tails yenidən başladıldıqdan sonra efffekt verəcək.\n\nİndi bu aplikasiyanı bağlaya bilərsən."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:54
 msgid "Persistence wizard - Persistent volume creation"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlılıq həcminin yaradılması"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:57
 msgid "Choose a passphrase to protect the persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlı həcmi qorumaq üçün şifrə ifadəsi seç"
 
 #. TRANSLATORS: size, device vendor, device model
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:61
@@ -200,11 +200,11 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "A %s persistent volume will be created on the <b>%s %s</b> device. Data on "
 "this volume will be stored in an encrypted form protected by a passphrase."
-msgstr ""
+msgstr "%s davamlı həcmi <b>%s %s</b> ötürücüsündə yaradılacaq. Bu həcmin tərkibindəki məlumat şifrə ifadəsi ilə şifrələnmiş şəkildə saxlanacaqdır."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:66
 msgid "Create"
-msgstr ""
+msgstr "Yarat"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:110
 msgid ""
@@ -212,7 +212,7 @@ msgid ""
 "understood. Tails can't help you if you use it wrong! See <a "
 "href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>Tails"
 " documentation about persistence</a> to learn more."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Ehtiyatı ol!</b> Davamlılığın istifadəsi üçün oxunması vacib olan şərtlər mövcuddur. Sən onu səhv istifadə etsən, Tails sənə kömək edə bilməyəcək! Daha ətraflı məlumat üçün <a href='file:///usr/share/doc/tails/website/doc/first_steps/persistence.en.html'>Davamlılıq haqqında Tails sənədləşməsini</a> oxu."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:144
 msgid "Passphrase:"
@@ -220,16 +220,16 @@ msgstr "Köməkçi ifadə:"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:154
 msgid "Verify Passphrase:"
-msgstr ""
+msgstr "Şifrə İfadəsini Təsdiqlə:"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:167
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:231
 msgid "Passphrase can't be empty"
-msgstr ""
+msgstr "Şifrə ifadəsi boş ola bilməz"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:222
 msgid "Passphrases do not match"
-msgstr ""
+msgstr "Şifrə ifadəsi uyğun deyil"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:262
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:129
@@ -238,35 +238,35 @@ msgstr "Xəta"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:271
 msgid "Mounting Tails persistence partition."
-msgstr ""
+msgstr "Tails davamlılıq bölməsinin quraşdırılması."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:274
 msgid "The Tails persistence partition will be mounted."
-msgstr ""
+msgstr "Tails davamlılıq bölməsi quraşdırılacaqdır."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:283
 msgid "Correcting permissions of the persistent volume."
-msgstr ""
+msgstr "Davamlı həcmin icazələrinin düzəldilməsi."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:286
 msgid "The permissions of the persistent volume will be corrected."
-msgstr ""
+msgstr "Davamlı həcmin icazələri düzəldiləcəkdir."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:308
 msgid "Creating..."
-msgstr ""
+msgstr "Yaradılır..."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Bootstrap.pm:311
 msgid "Creating the persistent volume..."
-msgstr ""
+msgstr "Davamlı həcm yaradılır..."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:61
 msgid "Persistence wizard - Persistent volume configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlı həcmin konfiqurasiyası"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:64
 msgid "Specify the files that will be saved in the persistent volume"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlı həcmdə saxlanacaq faylları göstər"
 
 #. TRANSLATORS: partition, size, device vendor, device model
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:68
@@ -274,42 +274,42 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The selected files will be stored in the encrypted partition %s (%s), on the"
 " <b>%s %s</b> device."
-msgstr ""
+msgstr "Seçilmiş fayllar <b>%s %s</b> ötürücüsünün %s (%s) şifrələnmiş bölməsində saxlanacaqdır."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:74
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Saxla"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:143
 msgid "Saving..."
-msgstr ""
+msgstr "Saxlanır..."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Configure.pm:146
 msgid "Saving persistence configuration..."
-msgstr ""
+msgstr "Dacamlılıq konfiqurasiyaları saxlanır..."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:41
 msgid "Persistence wizard - Persistent volume deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Davamlılıq vizardı - Davamlı həcmin silinməsi"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:44
 msgid "Your persistent data will be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Sənin davamlı məlumatın silinəcək."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:48
 #, perl-format
 msgid ""
 "The persistent volume %s (%s), on the <b>%s %s</b> device, will be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "<b>%s %s</b> ötürücüsündəki %s (%s) davamlı həcmi silinəcək."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:54
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Sil"
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:101
 msgid "Deleting..."
-msgstr ""
+msgstr "Silinir..."
 
 #: ../lib/Tails/Persistence/Step/Delete.pm:104
 msgid "Deleting the persistent volume..."
-msgstr ""
+msgstr "Davamlı həcm silinir..."More information about the tor-commits mailing list