[tor-commits] [translation/whisperback_completed] Update translations for whisperback_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 13:45:14 UTC 2014


commit 445055345af44309458d4742daf61c3e22f69e98
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Tue Dec 30 13:45:12 2014 +0000

  Update translations for whisperback_completed
---
 az/az.po | 200 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 200 insertions(+)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
new file mode 100644
index 0000000..3a1ac16
--- /dev/null
+++ b/az/az.po
@@ -0,0 +1,200 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# E <ehuseynzade at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-30 13:43+0000\n"
+"Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: az\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. XXX use a better exception
+#: ../whisperBack/whisperback.py:63
+#, python-format
+msgid "Invalid contact email: %s"
+msgstr "Səhv əlaqə emaili: %s"
+
+#: ../whisperBack/whisperback.py:80
+#, python-format
+msgid "Invalid contact OpenPGP key: %s"
+msgstr "Səhv OpenPGP əlaqə açarı: %s"
+
+#: ../whisperBack/whisperback.py:82
+msgid "Invalid contact OpenPGP public key block"
+msgstr "Səhv OpenPGP ictimai əlaqə açarı kilidi"
+
+#: ../whisperBack/exceptions.py:41
+#, python-format
+msgid ""
+"The %s variable was not found in any of the configuration files "
+"/etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
+msgstr "%s dəyişikliyi heç bir konfiqurasiya faylında tapılmadı: /etc/whisperback/config.py, ~/.whisperback/config.py, ./config.py"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:154
+msgid "Unable to load a valid configuration."
+msgstr "Düzgün konfiqurasiyanın yüklənməsi mümkün deyil."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:220
+msgid "Sending mail..."
+msgstr "Məktub göndərilir..."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:221
+msgid "Sending mail"
+msgstr "Məktub göndərilir"
+
+#. pylint: disable=C0301
+#: ../whisperBack/gui.py:223
+msgid "This could take a while..."
+msgstr "Bu bir az vaxt ala bilər..."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:237
+msgid "The contact email adress doesn't seem valid."
+msgstr "Əlaqə emaili düz olana oxşamır."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:254
+msgid "Unable to send the mail: SMTP error."
+msgstr "Bu məktubun göndərilməsi mümkün deyil: SMTP xətası."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:256
+msgid "Unable to connect to the server."
+msgstr "Serverlə əlaqə mümkün deyil."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:258
+msgid "Unable to create or to send the mail."
+msgstr "Məktub yaratmaq və ya göndərmək mümkün deyil."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:261
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"The bug report could not be sent, likely due to network problems. Please try to reconnect to the network and click send again.\n"
+"\n"
+"If it does not work, you will be offered to save the bug report."
+msgstr "\n\nProblem haqqında xəbər çox güman ki, şəbəkə problemləri səbəbi ilə göndərilə bilmədi. Lütfən, şəbəkəyə yenidən qoşulmağa cəh et və yenidən göndər düyməsini kliklə.\n\nBu işləmir, problem haqqında xəbəri yaddaşa salmağın təklif edilir."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:274
+msgid "Your message has been sent."
+msgstr "Mesajın göndərilib."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:281
+msgid "An error occured during encryption."
+msgstr "Şifrləmə zamanı xəta baş verdi."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:301
+#, python-format
+msgid "Unable to save %s."
+msgstr "%s-in yaddaşa salınması mümkün deyil."
+
+#. XXX: fix string
+#: ../whisperBack/gui.py:325
+#, python-format
+msgid ""
+"The bug report could not be sent, likely due to network problems.\n"
+"\n"
+"As a work-around you can save the bug report as a file on a USB drive and try to send it to us at %s from your email account using another system. Note that your bug report will not be anonymous when doing so unless you take further steps yourself (e.g. using Tor with a throw-away email account).\n"
+"\n"
+"Do you want to save the bug report to a file?"
+msgstr "Çox güman ki, şəbəkə problemləri səbəbi ilə problem haqqında xəbər göndərilə bilmədi.\n\nİş əsnasında xəbəri USB ötürücündə yadda saxlaya və bizə %s başqa sistemdən email hesabın vasitəsilə göndərə bilərsən. Nəzərə al ki, bunu etdiyin təqdirdə növbəti addımları özün seçdiyin üçün problem haqqında xəbərin anonim olmayacaq (məsələn, tullanmış email hesabı vasitəsilə Tor-un istifadəsi).\n\nProblem xəbərinio yadda saxlamaq istəyirsən?"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:389 ../data/whisperback.ui.h:21
+msgid "WhisperBack"
+msgstr "WhisperBack"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:390 ../data/whisperback.ui.h:2
+msgid "Send feedback in an encrypted mail."
+msgstr "Şifrələnmiş məktubda fikrini göndər."
+
+#: ../whisperBack/gui.py:393
+msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
+msgstr "Hüquqların qorunması © 2009-2012 Tails yaradıcıları (tails at boum.org)"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:394
+msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
+msgstr "Tails yaradıcıları <tails at boum.org>"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:395
+msgid "translator-credits"
+msgstr "tərcüməçi-şöhrət"
+
+#: ../whisperBack/gui.py:422
+msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
+msgstr "Bu düzgün URL və ya OpenPGP açarına oxşamır."
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:1
+msgid "Copyright © 2009-2012 tails at boum.org"
+msgstr "Hüquqların qorunması © 2009-2012 tails at boum.org"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:3
+msgid "https://tails.boum.org/"
+msgstr "https://tails.boum.org/"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:4
+msgid ""
+"WhisperBack - Send feedback in an encrypted mail\n"
+"Copyright (C) 2009-2012 Tails developers <tails at boum.org>\n"
+"\n"
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
+"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
+"the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at\n"
+"your option) any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but\n"
+"WITHOUT  ANY WARRANTY;  without even  the implied  warranty of\n"
+"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\n"
+"General Public License for more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
+"along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
+msgstr "WhisperBack - fikirlərini şifrələnmiş məktubda göndər\nHüquqların qorunması (C) 2009-2012 Tails yaradıcılar <tails at boum.org>\n\nBu proqram ödənişsizdir; sən ona Free Software Foundation \ntərəfindən nəşr edilmiş GNU Ümumi İctimai Lisenziya qaydaları \nçərçivəsində dəyişiklik edə bilərsən; ya 3-cü versiya Lisenziya, ya da\ndaha yeni versiyaları (istəyinə əsasən) əsasında.\n\nBu proqram yararlı olma ümidi ilə paylaşılmışdır, amma HEÇ BİR \nZƏMANƏTİ YOXDUR; hətta SATILABİLƏN və ya XÜSUSİ \nMƏQSƏDLƏR ÜÇÜN YARARLILIQ zəmanəti verilmədən. Daha \nətraflı məlumat üçün GNU Ümumi İctimai Lisenziyaya baxmağın\nməsləhət edilir.\n\nBu proqramla yanaşı sən GNU Ümumi İctimai Lisenziyanı da \nəldə etmiş olmalısan. Əks halda, bura bax: <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:20
+msgid ""
+"If you want us to encrypt messages when we respond to you, add your key ID, "
+"a link to your key, or the key as a public key block:"
+msgstr "Əgər sənə cavab məktublarımızı şifrələnmiş şəkildə almaq istəyirsənsə, ID açarını, açarına yönəldilən linki, ya da ictimai açar kilidi açarını əlavə et:"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:22
+msgid "Summary"
+msgstr "Nəticə"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:23
+msgid "Bug description"
+msgstr "Problemin izahı"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:24
+msgid "Optional email address to contact you"
+msgstr "Səninlə əlaqə yaratmaq üçün istəyə bağlı email ünvan"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:25
+msgid "optional PGP key"
+msgstr "istəyə bağlı PGP açar"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:26
+msgid "Technical details to include"
+msgstr "Daxil edilməli texniki məlumatlar"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:27
+msgid "headers"
+msgstr "başlıqlar"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:28
+msgid "debugging info"
+msgstr "sazlama məlumatı"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:29
+msgid "Help"
+msgstr "Kömək"
+
+#: ../data/whisperback.ui.h:30
+msgid "Send"
+msgstr "Göndər"More information about the tor-commits mailing list