[tor-commits] [translation/whisperback] Update translations for whisperback

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 13:45:11 UTC 2014


commit 0ebe418cf6ae1f320bb4e13c149b7b63f007babd
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 13:45:08 2014 +0000

    Update translations for whisperback
---
 az/az.po |   34 +++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
index 7acfcb6..3a1ac16 100644
--- a/az/az.po
+++ b/az/az.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-03-17 17:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-30 12:21+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-30 13:43+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -116,27 +116,27 @@ msgstr "Şifrələnmiş məktubda fikrini göndər."
 
 #: ../whisperBack/gui.py:393
 msgid "Copyright © 2009-2012 Tails developpers (tails at boum.org)"
-msgstr ""
+msgstr "Hüquqların qorunması © 2009-2012 Tails yaradıcıları (tails at boum.org)"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:394
 msgid "Tails developers <tails at boum.org>"
-msgstr ""
+msgstr "Tails yaradıcıları <tails at boum.org>"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:395
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
+msgstr "tərcüməçi-şöhrət"
 
 #: ../whisperBack/gui.py:422
 msgid "This doesn't seem to be a valid URL or OpenPGP key."
-msgstr ""
+msgstr "Bu düzgün URL və ya OpenPGP açarına oxşamır."
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:1
 msgid "Copyright © 2009-2012 tails at boum.org"
-msgstr ""
+msgstr "Hüquqların qorunması © 2009-2012 tails at boum.org"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:3
 msgid "https://tails.boum.org/"
-msgstr ""
+msgstr "https://tails.boum.org/"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:4
 msgid ""
@@ -155,41 +155,41 @@ msgid ""
 "\n"
 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
 "along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
-msgstr ""
+msgstr "WhisperBack - fikirlərini şifrələnmiş məktubda göndər\nHüquqların qorunması (C) 2009-2012 Tails yaradıcılar <tails at boum.org>\n\nBu proqram ödənişsizdir; sən ona Free Software Foundation \ntərəfindən nəşr edilmiş GNU Ümumi İctimai Lisenziya qaydaları \nçərçivəsində dəyişiklik edə bilərsən; ya 3-cü versiya Lisenziya, ya da\ndaha yeni versiyaları (istəyinə əsasən) əsasında.\n\nBu proqram yararlı olma ümidi ilə paylaşılmışdır, amma HEÇ BİR \nZƏMANƏTİ YOXDUR; hətta SATILABİLƏN və ya XÜSUSİ \nMƏQSƏDLƏR ÜÇÜN YARARLILIQ zəmanəti verilmədən. Daha \nətraflı məlumat üçün GNU Ümumi İctimai Lisenziyaya baxmağın\nməsləhət edilir.\n\nBu proqramla yanaşı sən GNU Ümumi İctimai Lisenziyanı da \nəldə etmiş olmalısan. Əks halda, bura bax: <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:20
 msgid ""
 "If you want us to encrypt messages when we respond to you, add your key ID, "
 "a link to your key, or the key as a public key block:"
-msgstr ""
+msgstr "Əgər sənə cavab məktublarımızı şifrələnmiş şəkildə almaq istəyirsənsə, ID açarını, açarına yönəldilən linki, ya da ictimai açar kilidi açarını əlavə et:"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:22
 msgid "Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Nəticə"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:23
 msgid "Bug description"
-msgstr ""
+msgstr "Problemin izahı"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:24
 msgid "Optional email address to contact you"
-msgstr ""
+msgstr "Səninlə əlaqə yaratmaq üçün istəyə bağlı email ünvan"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:25
 msgid "optional PGP key"
-msgstr ""
+msgstr "istəyə bağlı PGP açar"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:26
 msgid "Technical details to include"
-msgstr ""
+msgstr "Daxil edilməli texniki məlumatlar"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:27
 msgid "headers"
-msgstr ""
+msgstr "başlıqlar"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:28
 msgid "debugging info"
-msgstr ""
+msgstr "sazlama məlumatı"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:29
 msgid "Help"
@@ -197,4 +197,4 @@ msgstr "Kömək"
 
 #: ../data/whisperback.ui.h:30
 msgid "Send"
-msgstr ""
+msgstr "Göndər"More information about the tor-commits mailing list