[tor-commits] [translation/tails-greeter_completed] Update translations for tails-greeter_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Dec 30 12:15:29 UTC 2014


commit 0c48f8de3f1ca631f0695900ca9698d351180646
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Dec 30 12:15:27 2014 +0000

    Update translations for tails-greeter_completed
---
 az/az.po |  205 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 205 insertions(+)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
new file mode 100644
index 0000000..96bcf97
--- /dev/null
+++ b/az/az.po
@@ -0,0 +1,205 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# 
+# Translators:
+# E <ehuseynzade at gmail.com>, 2014
+# emin25 <emin at mastizada.tk>, 2013
+# Fredi <feridovski at gmail.com>, 2013
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2014-10-15 16:05+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-30 12:01+0000\n"
+"Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: az\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:1
+msgid "Forward"
+msgstr "Yönləndir"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:2 ../glade/optionswindow.glade.h:1
+msgid "Login"
+msgstr "Daxil Ol"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:3 ../glade/optionswindow.glade.h:2
+msgid "Welcome to Tails"
+msgstr "Tails -ə Xoş Gəldiniz"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:4
+msgid "Use persistence?"
+msgstr "Davamlı istifadə?"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:5
+msgid "<a href=\"doc/first_steps/persistence/use.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/persistence/use.en.html\">Sənədləşmə</a>"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:6
+msgid "Yes"
+msgstr "Bəli"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:7
+msgid "No"
+msgstr "Xeyr"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:8
+msgid "Passphrase:"
+msgstr "Köməkçi ifadə:"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:9
+msgid "Read-Only?"
+msgstr "Yalnız-Oxunulur?"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:10
+msgid "<i>Wrong passphrase. Please try again.</i>"
+msgstr "<i>Yanlış ifadə. Lütfən, bir daha sına.</i>"
+
+#: ../glade/persistencewindow.glade.h:11
+msgid "More options?"
+msgstr "Daha çox seçənək?"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:3
+msgid "Administration password"
+msgstr "Administrasiya şifrəsi"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:4
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"doc/first_steps/startup_options/administration_password.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/administration_password.en.html\">Sənədləşmə</a>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:5
+msgid ""
+"Enter an administration password in case you need to perform administration tasks.\n"
+"Otherwise it will be disabled for better security."
+msgstr "Administrator vəzifələrini yerinə yetirməyə ehtiyacın olduqda administratorun şifrəsini daxil et.\nƏks halda daha yaxşı təhlükəsizlik üçün bu deaktivə ediləcək."
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:7
+msgid "Password:"
+msgstr "ÅžifrÉ™:"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:8
+msgid "Verify Password:"
+msgstr "Şifrəni Təsdiqləyin:"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:9
+msgid "<i>Passwords do not match</i>"
+msgstr "<i>Şifrələr eyni deyil</i>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:10
+msgid "Windows camouflage"
+msgstr "Windows kamuflyaj"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:11
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"doc/first_steps/startup_options/windows_camouflage.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/windows_camouflage.en.html\">Sənədləşmə</a>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:12
+msgid ""
+"This option makes Tails look more like Microsoft Windows 8. This may be "
+"useful in public places in order to avoid attracting suspicion."
+msgstr "Bu seçim Tails-i daha çox Microsoft Windows 8-ə bənzədir. İctimai yerlərdə cəlbedici şübhələrdən qaçınmaq üçün bu yararlı ola bilər."
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:13
+msgid "Activate Microsoft Windows 8 Camouflage"
+msgstr "Microsoft Windows 8 Kamuflyajını Aktivləşdir"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:14
+msgid "MAC address spoofing"
+msgstr "MAC ünvan aldadıcı"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:15
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html\">Sənədləşmə</a>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:16
+msgid ""
+"Spoofing MAC addresses hides the serial number of your network cards to the "
+"local networks. This can help you hide your geographical location."
+msgstr "MAC ünvanların aldadılması yerli şəbəkəyə olan şəbəkə kartlarının seriya nömrəsini gizlədir. Bu sənə coğrafi məkanını gizləməyə şərait yarada bilər."
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:17
+msgid ""
+"It is generally safer to spoof MAC addresses, but it might also raise "
+"suspicion or cause network connection problems."
+msgstr "MAC ünvan aldadıcısını istifadə etmək ümumiyyətlə daha təhlükəsizdir, amma bu əlavə olaraq şübhə yarada və ya şəbəkə əlaqə problemlərinə səbəb ola bilər."
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:18
+msgid "Spoof all MAC addresses"
+msgstr "Bütün MAC ünvanlarını aldat"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:19
+msgid "Network configuration"
+msgstr "Şəbəkə konfiqurasiyası"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:20
+msgid ""
+"<a "
+"href=\"doc/first_steps/startup_options/network_configuration.en.html\">Documentation</a>"
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/network_configuration.en.html\">Sənədləşmə</a>"
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:21
+msgid ""
+"This computer's Internet connection is clear of obstacles. You would like to"
+" connect directly to the Tor network."
+msgstr "Bu kompüterin internet əlaqəsi maneələrdən təmizlənmişdir. Sən bir başa Tor şəbəkəsinə qoşulmaq istəyirsən."
+
+#: ../glade/optionswindow.glade.h:22
+msgid ""
+"This computer's Internet connection is censored, filtered, or proxied. You "
+"need to configure bridge, firewall, or proxy settings."
+msgstr "Bu kompüterin internet əlaqəsi senzuradan keçirilmiş, filterlənmiş və ya proksilənmişdir. Sən körpü, təhlükəsizlik divarı və ya proksi parametrlərini konfiqurasiya etməlisən."
+
+#: ../glade/langpanel.glade.h:1
+msgid " "
+msgstr " "
+
+#: ../glade/langpanel.glade.h:2 ../tailsgreeter/langpanel.py:43
+msgid "Language"
+msgstr "Dil"
+
+#: ../glade/langpanel.glade.h:3
+msgid "Locale"
+msgstr "Dil"
+
+#: ../glade/langpanel.glade.h:4
+msgid "Layout"
+msgstr "Görünüş"
+
+#: ../tailsgreeter/persistence.py:59
+#, python-format
+msgid ""
+"live-persist failed with return code %(returncode)s:\n"
+"%(stderr)s"
+msgstr "canlı-davamlılıq %(returncode)s geri şifrə ilə alınmadı:\n%(stderr)s"
+
+#: ../tailsgreeter/persistence.py:99
+#, python-format
+msgid ""
+"cryptsetup failed with return code %(returncode)s:\n"
+"%(stdout)s\n"
+"%(stderr)s"
+msgstr "ölüparametr crypt %(returncode)s geri şifrə ilə alınmadı:\n%(stdout)s\n%(stderr)s"
+
+#: ../tailsgreeter/persistence.py:124
+#, python-format
+msgid ""
+"live-persist failed with return code %(returncode)s:\n"
+"%(stdout)s\n"
+"%(stderr)s"
+msgstr "canlı-davamlılıq %(returncode)s geri şifrə ilə alınmadı:\n%(stdout)s\n%(stderr)s"
+
+#: ../tailsgreeter/langpanel.py:123 ../tailsgreeter/langpanel.py:150
+#: ../tailsgreeter/langpanel.py:183
+msgid "Other..."
+msgstr "Digər..."More information about the tor-commits mailing list