[tor-commits] [translation/tails-greeter] Update translations for tails-greeter

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Dec 29 16:45:23 UTC 2014


commit 2ba48621f1aac0e38729f2e2ceadd577142ed353
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Dec 29 16:45:21 2014 +0000

    Update translations for tails-greeter
---
 az/az.po |   12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/az/az.po b/az/az.po
index 14830dd..358c804 100644
--- a/az/az.po
+++ b/az/az.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-15 16:05+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-29 16:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-29 16:30+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -126,27 +126,27 @@ msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/mac_spoofing.en.html\">Sənəd
 msgid ""
 "Spoofing MAC addresses hides the serial number of your network cards to the "
 "local networks. This can help you hide your geographical location."
-msgstr ""
+msgstr "MAC ünvanların aldadılması yerli şəbəkəyə olan şəbəkə kartlarının seriya nömrəsini gizlədir. Bu sənə coğrafi məkanını gizləməyə şərait yarada bilər."
 
 #: ../glade/optionswindow.glade.h:17
 msgid ""
 "It is generally safer to spoof MAC addresses, but it might also raise "
 "suspicion or cause network connection problems."
-msgstr ""
+msgstr "MAC ünvan aldadıcısını istifadə etmək ümumiyyətlə daha təhlükəsizdir, amma bu əlavə olaraq şübhə yarada və ya şəbəkə əlaqə problemlərinə səbəb ola bilər."
 
 #: ../glade/optionswindow.glade.h:18
 msgid "Spoof all MAC addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Bütün MAC ünvanlarını aldat"
 
 #: ../glade/optionswindow.glade.h:19
 msgid "Network configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Şəbəkə konfiqurasiyası"
 
 #: ../glade/optionswindow.glade.h:20
 msgid ""
 "<a "
 "href=\"doc/first_steps/startup_options/network_configuration.en.html\">Documentation</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"doc/first_steps/startup_options/network_configuration.en.html\">Sənədləşmə</a>"
 
 #: ../glade/optionswindow.glade.h:21
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list