[tor-commits] [translation/torcheck_completed] Update translations for torcheck_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 28 09:45:16 UTC 2014


commit 996335ac6b369b67c231029830fb22744676a199
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 28 09:45:14 2014 +0000

    Update translations for torcheck_completed
---
 az/torcheck.po |   97 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 97 insertions(+)

diff --git a/az/torcheck.po b/az/torcheck.po
new file mode 100644
index 0000000..796313e
--- /dev/null
+++ b/az/torcheck.po
@@ -0,0 +1,97 @@
+# TorCheck gettext template
+# Copyright (C) 2008-2013 The Tor Project, Inc
+# 
+# Translators:
+# E <ehuseynzade at gmail.com>, 2014
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: The Tor Project\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-02-16 20:28+PDT\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-28 09:31+0000\n"
+"Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Generated-By: pygettext.py 1.5\n"
+"Language: az\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+msgid "Congratulations. This browser is configured to use Tor."
+msgstr "Təbriklər. Bu brauzer Tor istifadəsi üçün konfiqurasiya edilmişdir."
+
+msgid ""
+"Please refer to the <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor website</a> "
+"for further information about using Tor safely.  You are now free to browse "
+"the Internet anonymously."
+msgstr "Tor-u təhlükəsiz istifadə etmə qaydaları haqqında daha ətraflı məlumat üçün <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor-un veb səhifəsinə</a> keç. Artıq internetdən anonim istifadə edə bilərsən."
+
+msgid "There is a security update available for the Tor Browser Bundle."
+msgstr "Tor Brauzer Bağlaması üçün təhlükəsizlik yenilənmələri mövcuddur."
+
+msgid ""
+"<a href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html\">Click "
+"here to go to the download page</a>"
+msgstr "<a href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html\">Yükləmə səhifəsinə bu sözləri klikləməklə keç</a>"
+
+msgid "Sorry. You are not using Tor."
+msgstr "Üzr istəyirik. Sən Tor istifadə etmirsən."
+
+msgid ""
+"If you are attempting to use a Tor client, please refer to the <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/\">Tor website</a> and specifically the <a"
+" href=\"https://www.torproject.org/docs/faq#DoesntWork\">instructions for "
+"configuring your Tor client</a>."
+msgstr "Tor müştərisini istifadə etmək istədiyin halda lütfən, <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor-un veb səhifəsinə</a> keç və daha sonra <a href=\"https://www.torproject.org/docs/faq#DoesntWork\">Tor müştərinin quraşdırılma qaydaları</a> bölməsinə daxil ol."
+
+msgid "Sorry, your query failed or an unexpected response was received."
+msgstr "Üzr istəyirik, sənin sorğun alınmadı, ya da gözlənilməz cavab alındı."
+
+msgid ""
+"A temporary service outage prevents us from determining if your source IP "
+"address is a <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor</a> node."
+msgstr "Xidmətin müvəqqəti dayanması sənin IP mənbənin <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor</a> keçidi olub-olmamasını müəyyənləşdirməyə mane olur."
+
+msgid "Your IP address appears to be: "
+msgstr "Sənin IP ünvanın belə görünür:"
+
+msgid "Are you using Tor?"
+msgstr "Tor istifadə edirsən?"
+
+msgid "This page is also available in the following languages:"
+msgstr "Bu səhifə həm də aşağıdakı dillərdə mövcuddur:"
+
+msgid "For more information about this exit relay, see:"
+msgstr "Bu çıxış keçidi haqqında daha ətraflı məlumat üçün bura keç:"
+
+msgid ""
+"The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, "
+"development, and education of online anonymity and privacy."
+msgstr "Tor Layihə US 501(c)(3) onlayn anonimlik və məxfiliyi araşdıran, inkişaf etdirən və öyrənir, həmçinin qeyri-mənfəət əsaslıdır."
+
+msgid "Learn More »"
+msgstr "Daha Ətraflı »"
+
+msgid "Go"
+msgstr "Get"
+
+msgid "Short User Manual"
+msgstr "Qısa İstifadəçi Kitabçası"
+
+msgid "Donate to Support Tor"
+msgstr "Tor-u Dəstəkləmək Üçün Donor Ol"
+
+msgid "Tor Q&A Site"
+msgstr "Torun Sual Cavab Səhifəsi"
+
+msgid "Volunteer"
+msgstr "Könüllü"
+
+msgid "JavaScript is enabled."
+msgstr "JavaScript aktivləşdi."
+
+msgid "JavaScript is disabled."
+msgstr "JavaScript deaktivÉ™ edildi."
+
+msgid "However, it does not appear to be the Tor Browser Bundle."
+msgstr "Hər halda, bu Tor Brauzer Bağlaması kimi görünmür."More information about the tor-commits mailing list