[tor-commits] [translation/torcheck] Update translations for torcheck

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Dec 28 09:45:13 UTC 2014


commit c90c1b31396a1a2b20bc38d4689146ecb46065b2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Dec 28 09:45:11 2014 +0000

    Update translations for torcheck
---
 az/torcheck.po |   30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/az/torcheck.po b/az/torcheck.po
index ce37fc1..796313e 100644
--- a/az/torcheck.po
+++ b/az/torcheck.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-02-16 20:28+PDT\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-28 09:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-28 09:31+0000\n"
 "Last-Translator: E <ehuseynzade at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Azerbaijani (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/az/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -50,19 +50,19 @@ msgstr "Üzr istəyirik, sənin sorğun alınmadı, ya da gözlənilməz cavab a
 msgid ""
 "A temporary service outage prevents us from determining if your source IP "
 "address is a <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor</a> node."
-msgstr ""
+msgstr "Xidmətin müvəqqəti dayanması sənin IP mənbənin <a href=\"https://www.torproject.org/\">Tor</a> keçidi olub-olmamasını müəyyənləşdirməyə mane olur."
 
 msgid "Your IP address appears to be: "
-msgstr ""
+msgstr "Sənin IP ünvanın belə görünür:"
 
 msgid "Are you using Tor?"
-msgstr ""
+msgstr "Tor istifadə edirsən?"
 
 msgid "This page is also available in the following languages:"
-msgstr ""
+msgstr "Bu səhifə həm də aşağıdakı dillərdə mövcuddur:"
 
 msgid "For more information about this exit relay, see:"
-msgstr ""
+msgstr "Bu çıxış keçidi haqqında daha ətraflı məlumat üçün bura keç:"
 
 msgid ""
 "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit dedicated to the research, "
@@ -70,28 +70,28 @@ msgid ""
 msgstr "Tor Layihə US 501(c)(3) onlayn anonimlik və məxfiliyi araşdıran, inkişaf etdirən və öyrənir, həmçinin qeyri-mənfəət əsaslıdır."
 
 msgid "Learn More »"
-msgstr ""
+msgstr "Daha Ətraflı »"
 
 msgid "Go"
-msgstr ""
+msgstr "Get"
 
 msgid "Short User Manual"
-msgstr ""
+msgstr "Qısa İstifadəçi Kitabçası"
 
 msgid "Donate to Support Tor"
-msgstr ""
+msgstr "Tor-u Dəstəkləmək Üçün Donor Ol"
 
 msgid "Tor Q&A Site"
-msgstr ""
+msgstr "Torun Sual Cavab Səhifəsi"
 
 msgid "Volunteer"
-msgstr ""
+msgstr "Könüllü"
 
 msgid "JavaScript is enabled."
-msgstr ""
+msgstr "JavaScript aktivləşdi."
 
 msgid "JavaScript is disabled."
-msgstr ""
+msgstr "JavaScript deaktivÉ™ edildi."
 
 msgid "However, it does not appear to be the Tor Browser Bundle."
-msgstr ""
+msgstr "Hər halda, bu Tor Brauzer Bağlaması kimi görünmür."More information about the tor-commits mailing list